Doniesienie o popełnieniu przestępstwa znieważenia obelisku upamiętniającego zamordowanie przez UB 167 żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych złożył w piątek w Prokuraturze Rejonowej w Żywcu poseł PiS Stanisław Pięta. Obelisk znajduje się w centrum Żywca. Nieznani sprawcy oblali tablice z inskrypcjami czerwonym lakierem.

W doniesieniu poseł zażądał "przesłuchanie w tej sprawie byłych miejscowych funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa, Służby Bezpieczeństwa, byłych działaczy Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, członków Sojuszu Lewicy Demokratycznej oraz miejscowych kryminalistów".

Parlamentarzysta ufundował też tysiąc złotych nagrody dla osoby, która przyczyni się do wykrycia sprawcy przestępstwa.

Obelisk został odsłonięty w ubiegłym roku, w 60. rocznicę zamordowania 167 żołnierzy oddziału NSZ pod dowództwem kapitana Henryka Flame, pseudonim "Bartek". Powstał z inicjatywy środowiska kombatanckiego NSZ Żywiecczyzny, skąd rekrutowała się największa część oddziału.

Oddział "Bartka" był największym antykomunistycznym ugrupowaniem na Górnym Śląsku i Podbeskidziu. Liczył kilkuset żołnierzy i podobną liczbę współpracowników. W latach 1945-1947 stoczył wiele walk z UB i KBW na Podbeskidziu. Od lipca 1946 roku w oddziale działali agenci "bezpieki", którzy doprowadzili do likwidacji znacznej części żołnierzy w Łambinowicach na Opolszczyźnie. Flame został zamordowany przez milicjanta, Rudolfa Dudka w 1947 roku w Zabrzegu, koło Czechowic-Dziedzic.

PAP

Chełmska Biblioteka Publiczna w Chełmie i Biuro Edukacji Publicznej IPN w Lublinie organizują cykl wykładów otwartych dotyczących historii Polski w latach 1939-1989. Prelekcje odbywają się w sali konferencyjnej Chełmskiej Biblioteki Publicznej (ul. Partyzantów 40).

16 listopada 2006 r. o godz. 16.00 Mariusz Zajączkowski wygłosił wykład pt. „Działalność oddziałów partyzanckich NSZ we wschodniej Lubelszczyźnie na tle konfliktu polsko-ukraińskiego (sierpień 1944 - czerwiec 1945)”. Mariusz Zajączkowski jest autorem artykułu o niewyjaśnionych do dziś, tragicznych wydarzeniach, jakie rozegrały się w 1945 r. w Wierzchowinach - Spór o Wierzchowiny. Działalność oddziałów Akcji Specjalnej NSZ w powiatach Chełm, Hrubieszów, Krasnystaw i Lubartów na tle konfliktu polsko-ukraińskiego (sierpień 1944 r. - czerwiec 1945 r.), "Pamięć i sprawiedliwość. Pismo Instytutu Pamięci Narodowej", nr 1(9)2006, Warszawa 2006, ISSN 1427-7476, ss. 265-308.

(as)

Podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim w dniu Narodowego Święta Niepodległości Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński wręczył ordery zasłużonym żołnierzom-kombatantom oraz działaczom opozycji niepodległościowej. Za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej pośmiertnie zostali odznaczeni Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski m.in.:

 • Witold Borowski
 • Jan Kaim
 • Witold Komierowski
 • Włodzimierz Marszewski
 • Jan Morawiec
 • Stanisław Lucjan Thiel

(as)

11 listopada 2006 r. w Parafii Świętego Andrzeja Boboli w Łomży poświęcono tablicę Narodowych Sił Zbrojnych - Okręgu Łomża. W uroczystości udział wzięli kombatanci, przedstawiciele Narodowych Sił Zbrojnych z Łomży, przedstawiciele służb porządkowych, a także władze miasta i parafianie.

Uroczystą mszę święcą sprawował biskup łomżyński Stanisław Stefanek, który w świątecznej homilii podkreślił wymiar wartości patriotycznych w życiu człowieka, o których nie można zapominać.

Święty Wojciech i Święty Brunon patronują nad ładem hierarchicznym w Ojczyźnie, Św. Stanisław Biskup męczennik jest patronem spraw i ładu moralnego, natomiast Św. Andrzej Bobola patronuje nad ładem ekumenicznym i niepodległościowym, dlatego właśnie doszło do ufundowania tej tablicy przez łomżyńskich przedstawicieli Narodowych Sił Zbrojnych - powiedział proboszcz parafii ks. Andrzej Popielski.

Tablica zostanie umieszczona w specjalnie wydzielonej kaplicy poświęconej Narodowym Siłom Zbrojnym w budującej się świątyni pw. Świętego Andrzeja Boboli w Łomży. Będzie to druga taka kaplica w Polsce. Pierwsza znajduje się na w Sanktuarium Narodu Polskiego w Kałkowie.

28 października 2006 r. w Piotrkowie Trybunalskim odbyła się uroczystość poświęcenia głazu i tablicy pamiątkowej ku czci "Żołnierzy Wyklętych 1944-1956", którą zorganizował Ogólnokrajowy Związek Byłych Żołnierzy Konspiracyjnego Wojska Polskiego. Przebieg uroczystości:

 • 12.00 Zbiórka uczestników przed kościołem pw. Nawiedzenia NMP, przy ul. Śląskiej
 • 12.20 Powitanie uczestników uroczystości.
 • 12.30 Msza św. w intencji poległych, pomordowanych i zmarłych uczestników walk o całkowitą niepodległość naszej Ojczyzny w latach 1944-1956.
 • 13.30 Przemarsz uczestników uroczystości na rondo im. "Żołnierzy Wyklętych 1944-1956".
 • 13.45 Wystąpienia okolicznościowe.
 • 14.00 Odsłonięcie i poświęcenie tablicy i złożenie kwiatów.
 • 14.45 Żołnierska grochówka w barze "Piast".

26 października 2006 roku zmarł Zdzisław Szpakowski. Pogrzeb na Cmentarzu Komunalnym Północnym – Wólka Węglowa – 3 listopada 2006 r. (piątek). Msza św. w kościele Św. Ignacego o godz. 13.

Zdzisław Szpakowski – żołnierz podziemia niepodległościowego (NSZ i AK), redaktor "Więzi", znany działacz "Solidarności", internowany w stanie wojennym, pracownik naukowy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Nakładem Związku Żołnierzy NSZ ukazało się drugie wydanie (zmienione) książki Bohdana Szuckiego "Modlitwa żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych".

ISBN-10 83-919798-9-X
ISBN-13 978-83-919798-9-1

Ogłoszenie o wyniku postępowania na przygotowanie w roku 2006 dla potrzeb edukacyjnych IPN filmu dokumentalnego na temat historii Narodowych Sił Zbrojnych - encyklopedii wiedzy o działalności Narodowych Sił Zbrojnych w postaci 6 płyt multimedialnych.

OGŁOSZENIE
Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ścigania Zbrodni
przeciwko Narodowi Polskiemu
00 - 207 Warszawa Pl. Krasińskich 2/4/6


zawiadamia o wyniku

POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI NA PRZYGOTOWANIE W ROKU 2006 FILMU DOKUMENTALNEGO NA TEMAT NARODOWYCH SIŁ ZBROJNYCH - ENCYKLOPEDII WIEDZY O DZIAŁALNOŚCI NARODOWYCH SIŁ ZBROJNYCH W POSTACI 6 PŁYT MULTIMEDIALNYCH

24 września 2006 r. w kościele Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych w Łodzi odbyła się uroczystość odsłonięcia i poświęcenia tablicy upamiętniającej kpt. Władysława Kołacińskiego "Żbika", ucznia Szkoły Salezjańskiej w Łodzi w latach 1932-35, a w czasie okupacji dowódcy oddziału partyzanckiego Narodowych Sił Zbrojnych.

W uroczystości tej wzięli udział księża - ks. kpt. Jan Stępień, kapelan Okręgu Łódzkiego ZŻNSZ, który wygłosił homilię, ks. kom. por. dr Henryk Sofiński, proboszcz parafii garnizonowej w Łodzi, ks. Zbyszek, kapelan z Białegostoku, ks. Julian Dzierżak - oraz dyrektor Szkoły Salezjańskiej w Łodzi wraz z nauczycielami i młodzieżą. W czasie uroczystej mszy św. "Ave Maria" zaśpiewała Izabela Nave, solistka Opery Berlińskiej, a lekcję przeczytał i psalm zaśpiewał Romuald Spychalski, były tenor Operetki Łódzkiej. W uroczystości wzięli też liczny udział łodzianie, weterani organizacji niepodległościowych oraz poczty sztandarowe z Białegostoku, Poznania, Piotrkowa Trybunalskiego i Łodzi.

Tadeusz Rydz


24 września w Żywcu zorganizowane zostały uroczystości 60. rocznicy zamordowania 167 żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych.

O godzinie 10.00 w żywieckiej konkatedrze pw. NMP odprawiona została uroczysta msza święta, w której wzięli udział żołnierze z 18. Batalionu Desantowo-Szturmowego z Bielska Białej, poczty sztandarowe kombatantów, organizacji społecznych, młodzieży szkolnej, delegacje władz miasta i powiatu, przedstawiciele parlamentu oraz mieszkańcy Żywca. Po mszy zgromadzeni przeszli na skwer alejami Wolności i Legionów, gdzie odsłonięty został pomnik poświęcony żołnierzom Narodowych Sił Zbrojnych ze Zgrupowania "Bartek".

Pomnik odsłonił prezes Zarząd Okręgu "Podbeskidzie" Związku Żołnierzy NSZ w Żywcu Władysław Foksa, a poświęcił ksiądz infułat Władysław Fidelus. Po apelu poległych oddane zostały salwy honorowe. Uroczystość uświetniła Orkiestra Dęta OSP z Wilamowic pod batutą Mariusza Płonki. Zarząd Główny ZŻNSZ reprezentował Konstanty Kopf.