12 maja 2007 r. odbył się w Warszawie Nadzwyczajny Zjazd Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych. Kilkudziesięciu delegatów z całego kraju przyjęło bezwzględną większością głosów nowy statut Związku. Od momentu zarejestrowania nowego statutu nazwa Związku ma brzmieć: Związek Żołnierzy i Przyjaciół Narodowych Sił Zbrojnych. Dzięki temu tradycję NSZ będą mogli kontynuować młodzi, którym bliska jest idea narodowa.

(as)

Deklaracja powołująca Komitet Budowy Pomnika Żołnierzy Wyklętych została podpisana w środę 9 maja 2007 r. podczas konferencji prasowej w Warszawie. Pomnik upamiętniający żołnierzy podziemia niepodległościowego z II wojny światowej ma stanąć w Sopocie.

W deklaracji budowy pomnika czytamy, że żołnierze wyklęci "wystąpili zbrojnie przeciwko sowieckiej okupacji, narzuconemu Polsce przemocą ustrojowi komunistycznemu i podjęli nierówną walkę w imię wolności i honoru. Ich wysiłek i ofiara były przez lata szkalowane i skazane na zapomnienie. Dziś podejmujemy inicjatywę budowy pomnika Żołnierzy Wyklętych, pragnąc wyrazić im swój szacunek i uznanie".

W skład Komitetu wchodzą prezes IPN, Janusz Kurtyka, prezes Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Czesław Cywiński, szef Urzędu ds. Kombatantów, Janusz Krupski, prezes Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, Bohdan Szucki, prezydent Sopotu, Jacek Karnowski, historyk z IPN, Piotr Niwiński oraz posłowie PiS: Leszek Dobrzyński i Stanisław Pięta.

"Żołnierze wyklęci byli przez lata wymazywani z kart historii przez reżim komunistyczny. Dopiero pod koniec lat 90. historycy zainteresowali się bliżej ich losami, przywracając ich społecznej pamięci. Na naszych oczach termin 'wyklęci' staje się terminem pełnym gorzkiej dumy, synonimem ruchu oporu i walki do samego końca" - powiedział prezes IPN, Janusz Kurtyka.

Pomnik poświęcony pamięci żołnierzy Armii Krajowej, Narodowych Sił Zbrojnych oraz Wolności i Niezawisłości zamordowanych przez Urząd Bezpieczeństwa w kieleckim więzieniu oraz innych miejscach kaźni, odsłonięto na cmentarzu Piaski w Kielcach. Zlokalizowany przy głównej alei (w pobliżu kaplicy) pomnik to 2,5-metrowy graniastosłup zwieńczonym orłem w koronie. Monument odsłonili: Józefa Życińska, Zygmunt Pietrzak, Edmund Majchrowicz i Stanisław Lisowski, byli żołnierze zbrojnego podziemia, którzy przeżyli pobyt w kieleckim więzieniu.

Uroczystości rozpoczęła o godz. 16 msza polowa. Po mszy w asyście kompanii honorowej Wojska Polskiego odczytano apel poległych, a następnie złożono kwiaty i zapalono znicze.

Inicjatorem budowy pomnika, zaprojektowanego przez Henryka Dłużewskiego, było Stowarzyszenie Ochrony Dziedzictwa Narodowego. Andrzej Jankowski w książce "Tajemnice Starego Więzienia" pisze, że kilkadziesiąt zamordowanych tam osób zostało pod osłoną nocy skrycie pochowanych na cmentarzu na Piaskach przy ul. Zagnańskiej. Ponieważ jednak w dokumentacji cmentarza brak jest jakichkolwiek zapisów na ten temat, nie można ustalić dokładnych miejsc pochówku.

(as)

3 maja 2007 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński, podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim, wręczył ordery z okazji Święta Narodowego 3 Maja

Za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, za działalność na rzecz przemian demokratycznych, za osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju pracy zawodowej i działalności społecznej odznaczony został Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski Zygmunt Michał Goławski, żołnierz NSZ i prezes Zarządu Okręgu Podlaskiego Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych.

(as)

W dniach 2-3 maja już po raz 3 odbył się rajd górski śladami kpt. Henryka Flame „Bartka” z Bielska-Białej i Żywca do Wisły, organizowany przez Zespół Szkół Ogólnokształcących Zgromadzenia Córek Bożej Miłości oraz Klub Historyczny im. Danuty Siedzikówny „Inki”. Funkcję kierownika rajdu pełnił Maurycy Rodak, z-cą był Piotr Derkacz a drugim z-cą Irena Ćwikła. Patronat Honorowy nad imprezą objęli poseł do Parlamentu Europejskiego prof. Wojciech Roszkowski oraz poseł na Sejm RP Stanisław Pięta, który wziął osobiście udział w rajdzie.

Zbiórka uczestników III Rajdu „Bartka” miała miejsce 2 maja o godz. 6.00 na placu ostatniego przystanku autobusu nr 16 „pod zaporą” w Wapienicy w Bielsku-Białej. Stawiło się 60 uczniów gimnazjów i szkół średnich. W rajdzie wziął także udział umundurowany pluton Strzelców, którzy w tych dniach przybyli do Bielska-Białej na Wiosenny Zlot Strzelecki. Łącznie wyruszyło ok. 100 osób. Szlak III Rajdu „Bartka” prowadził przez Błatnią, Brenną, Biały Krzyż, do Wisły Głębiec. W rajdzie brała też udział niewielka grupa z Żywca, która wyruszyła z Kamesznicy pod opieką mgr Leszka Caputy.

Trasa, jak zawsze była trudna i długa (28km), przemarsz trwał do wieczora, w międzyczasie wszyscy uczestnicy mieli okazję wzięcia udziału we mszy św., którą w polowych warunkach na Starym Groniu odprawił duszpasterz rajdu ks. Marcin Kulig.

„Rajdowiczów” prowadziła Agnieszka Jakubiec, przewodnik PTTK, przybliżając jednocześnie młodzieży historię i walory przyrodnicze Beskidów.

Koło Naukowe Historyków Studentów KUL zaprasza na sesję naukową w ramach obchodów 690. rocznicy lokacji miasta Lublina Lublin i Lubelszczyzna na przestrzeni wieków (sala CN 107 Collegium Norvidianum) w dniach 25-26 kwietnia 2007 r.

Dzień pierwszy (środa, 25.04.2007)

11.00 - Przywitanie gości i rozpoczęcie sesji naukowej

Moderator: Artur Lis (KNHS KUL)
11.40 - prof. Andrzej Rozwałka (UMCS) Lublin przedlokacyjny w swietle badań archeologicznych i historycznych
12.05 - prof. Jerzy Kłoczowski ( Instytut Europy Środkowo-Wschodniej) Unia Lubelska
12.30 - prof. Ryszard Szczygieł (UMCS) Awans Lublina za Jagiellonów
12.55 - prof. Tomasz Panfil (KUL) Ikonografia średniowiecznego Lublina

13.00-13.30 przerwa

Moderator: Agnieszka Pomarańska (KNHS KUL)
13.30 - dr Arkadiusz Stasiak (KUL) Naukowy wymiar lubelskich obchodów setnej rocznicy śmierci Stanislawa Staszica
13.55 - prof. Henryk Gapski (KUL) Lublin kościelny w czasach nowożytnych
14.25 - prof. Eugeniusz Niebelski (KUL) Ks. Stanisław Matraś - uczestnik powstania 1863 r. Zesłaniec i pamiętnikarz
14.55 - dr Ireneusz Sadurski (Lublin) Uczniowie i absolwenci gimnazjum lubelskiego wobec wystąpień politycznych  1860-1862 r. i powstania styczniowego

15.20 - pokaz filmu historycznego z serii Ocalić od Zapomnienia

29 kwietnia 2007 r. przy „starej gminie” odbyła się uroczystość nadania pobliskiemu rondu imienia Żołnierzy Armii Krajowej i Narodowych Sił Zbrojnych.

Przewodniczący Rady Miejskiej Marek Kwaśny odczytał uchwałę rady z 8 lutego 2007 r., która stała się podstawą prawną do nadania nazwy rondu u zbiegu ulic Legionów, Niepodległości i Mazańcowickiej. Płomienne przemówienie wygłosił żołnierz NSZ i AK – Stanisław Bury. – Jesteśmy tu, by godnie uczcić pamięć tych, którzy poszli na wieczną wartę. Zostało nas kilku, przeszliśmy katorgę, najpierw hitlerowską, później sowiecką. Mamy moralny obowiązek uhonorować tych, którzy walczyli o wolność i niepodległość ojczyzny z dwoma okupantami – mówił kapitan Stanisław Bury. – Nasz przykład dowodzi, że dla bohatersko walczących żołnierzy najważniejszy był cel: wolna i suwerenna Polska. Teraz dajemy im dowód pamięci i wdzięczności – mówił burmistrz Marian Błachut.

Źródło: "Gazeta Czechowicka".

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że 19 lutego 2007 r. zmarł w 84 roku życia

Ś. P.
Prof. zw. dr hab. Marian Kubiak

emerytowany profesor Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, były Prodziekan Wydziału Leśnego, Kierownik Katedry Użytkowania Lasu i Katedry Mechanizacji Prac Leśnych.

W osobie Pana Profesora Uczelnia straciła wybitnego uczonego, wychowawcę wielu pokoleń pracowników naukowych i studentów, przyjaciela młodzieży, wielkiego patriotę.

Za swoją działalność został uhonorowany najwyższymi odznaczeniami państwowymi, w tym Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz Krzyżem Narodowego Czynu Zbrojnego i Krzyżem Partyzanckim za zasługi podczas II Wojny Światowej. W podkreśleniu zasług dla lasów i leśnictwa polskiego Polskie Towarzystwo Leśne uhonorowało Pana Profesora godnością Członka Honorowego.

7 lutego 2007 r. zmarł płk Stanisław Borodzicz. Kawaler Orderu Wojennego Virtuti Militari. Obrońca Fortu Wola we wrześniu 1939 r. Od stycznia 1940 r. w konspiracji na terenie Ciechanowa w Polskim Obozie Narodowo-Syndykalistycznym. Od 1942 r. w Narodowych Siłach Zbrojnych. Od połowy 1943 r. szef Sztabu Komendy Okręgu II - Mazowsze-Północ NSZ, ścigany listem gończym przez Gestapo. Więzień polityczny w okresie represji stalinowskich. Były dyrektor w Urzędzie ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz były prezes Okręgu Stołecznego Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych i Oddziału Warszawskiego Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego. Po uroczystym odprowadzeniu z wojskową asystą honorową w katedrze polowej WP pochowany został 10 lutego 2007 r. w Żmijewie Kościelnym.

(as)

Przemilczana zbrodnia

Dnia 2 lutego 2007 r. odbyły się w Borowie, pow. kraśnicki, uroczystości upamiętniające 63. rocznicę pacyfikacji i mordu ok. 1400 mieszkańców Borowa i okolicznych wsi. Była to największa pacyfikacja ludności wiejskiej w Europie w czasie II wojny światowej. Borów był w czasie wojny "stolicą" Narodowych Sił Zbrojnych na Lubelszczyźnie.

Uroczystości rozpoczęły się o godzinie 9.30 mszą świętą w borowskim kościele. Po mszy kombatanci, poczty sztandarowe, przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, mieszkańcy, goście i orkiestra dęta uformowali pochód, który przeszedł przez wieś na cmentarz.

Na cmentarzu odśpiewano hymn państwowy i odczytano apel poległych. Złożono wieńce i zapalono znicze przed pomnikiem ku czci ok. 800 zamordowanych mieszkańców Borowa. Wśród zaproszonych gości znaleźli się: pani senator Dorota Arciszewska-Mielewczyk, biskup sandomierski Andrzej Dzięga, posłowie ziemi lubelskiej, samorządowcy, działacze społeczni, harcerze.

Po uroczystościach zaproszono wszystkich gości do budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Borowie na wystawę na temat martyrologii mieszkańców wsi lubelskich. Następnie uczestnicy uroczystości przeszli na ciepły posiłek, po którym mogli wysłuchać reportażu o mordzie w Borowie przygotowanego przez Radio Lublin. (...)

Organizatorem uroczystości był burmistrz Annopola Wiesław Lipiński.

Karol Wołek

Przedruk z "Gońca Lubelskiego" nr 9, luty 2007.