W ramach obchodów 20-tej rocznicy powstania Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, 16 maja 2010, Okręg Lubelski ZŻ NSZ zaprasza na uroczystości rocznicowe.

W programie obchodów przewidziano złożenie wieńców przy tablicach upamiętniających żołnierzy NOW-NSZ-NZW oraz w Kościele na Tatarach pw. Matki Bożej Królowej Polski, gdzie znajduje się tablica poświęcona Romanowi Dmowskiemu i Ignacemu Paderewskiemu.

O 9:20 odbędzie się spotkanie przed pomnikiem NSZ niedaleko Kościoła pw. Św. Rodziny.
O 9:50 powitanie gości.
10.00 Uroczysta msza św. w kościele pw. św. Rodziny (Al. Jana Pawła II), celebrowana przez JE. ks. abp. Stanisława Wielgusa.
11.30 wystąpienia żołnierzy NSZ i zaproszonych gości.

Konferencja naukowa "Obóz Narodowy w obliczu dwóch totalitaryzmów 1939-1956" - Poznań, 10 grudnia 2007 r.

Konferencja naukowa "Obóz Narodowy w obliczu dwóch totalitaryzmów 1939-1956" odbyła się 10 grudnia 2007 r. w sali konferencyjnej im. gen. Stefana Roweckiego w siedzibie poznańskiego oddziału IPN przy ul. Rolnej 45a w Poznaniu. Patronem honorowym imprezy był wicemarszałek Sejmu RP prof. Stefan Niesiołowski.

Sesję otworzył dyrektor poznańskiego oddziału IPN Ireneusz Adamski. Konferencja podzielona została na trzy bloki tematyczne. Pierwszą część, poświęconą tematyce działalności członków Stronnictwa Narodowego wobec okupacji hitlerowskiej, rozpoczął organizator sesji Rafał Sierchuła (IPN, Poznań) wykładem dotyczącym działalności Narodowej Organizacji Wojskowej na terenie wcielonego do III Rzeszy tzw. Kraju Warty. O konspiracji Narodowych Sił Zbrojnych w powiecie kraśnickim mówił z kolei Rafał Drabik (IPN, Lublin). Następnie sprawę udziału działaczy narodowych w strukturach Okręgowej Delegatury Rządu na Pomorzu poruszył w swoim wykładzie dr hab. Bogdan Chrzanowski (Uniwersytet Gdański).

Drugą cześć konferencji, poświęconą propagandzie i prasie Obozu Narodowego, rozpoczął dr Krzysztof Kaczmarski (IPN Rzeszów), przedstawiając emigracyjne losy założycieli i redaktorów pisma "Jestem Polakiem". Postać wybitnego działacza Okręgu Stołecznego SN Tadeusza Macińskiego przedstawił w swoim referacie dr Mirosław Orłowski (Poznań). Stosunek Obozu Narodowego do Żydów, jeden z najmniej zbadanych problemów najnowszej historii Polski, na przykładzie prasy zaplecza politycznego NSZ przedstawił w ostatnim referacie drugiej części Wojciech Muszyński (IPN Warszawa).

1 grudnia 2007 r. w lubelskiej archikatedrze odprawiona została o godzinie 19 msza św. w intencji zmarłego przed 28 laty Stanisława Kucharskiego "Krzemienia", jednego z organizatorów Narodowych Sił Zbrojnych na Lubelszczyźnie, komendanta powiatu nr 2 (Janów Lubelski-Kraśnik) w Okręgu III Narodowych Sił Zbrojnych. Nagrobek Stanisława Kucharskiego znajduje się na cmentarzu przy ul. Lipowej w Lublinie.

(as)

Komitet organizacyjny obchodów 60. rocznicy śmierci kpt. Henryka Flame "Bartka" w składzie:

Stanisław Pięta, Jan Berger, Krzysztof Szczypka, Stanisław Kopeć, Bolesław Jonkisz, Alina Świeży-Sobel, Mirosław Greczka, Damian Żelazny, Łukasz Dobudzki, Antoni Beczała, Stanisław Wojciech, Karol Bielas, Jerzy Sosna, Józef Grabowski, Łukasz Waliczek

działający pod patronatem Stanisława Pięty - posła na Sejm RP i Marka Kwaśnego - przewodniczącego RM w Czechowicach-Dziedzicach

zaprasza na Mszę Świętą w intencji poległych i pomordowanych żołnierzy Podziemia Niepodległościowego 1 grudnia 2007 roku o godz. 15.00 w Kościele pw. Świętej Katarzyny w Czechowicach-Dziedzicach, ul. Kopernika 42

oraz prelekcję dr. Tomasza Kurpierza z IPN połączoną z projekcją filmu pt. "Zbrodnia w leśnym uroczysku" (reż. Adam Sikorski) o godz. 16.30 w Miejskim Domu Kultury, ul. Niepodległości 42.

24 listopada 2007 r. zmarł Jerzy Ofierski, żołnierz Narodowych Sił Zbrojnych (walczył w oddziale Wacława Piotrowskiego „Cichego” na Lubelszczyźnie), odznaczony Krzyżem Narodowego Czynu Zbrojnego i Krzyżem Partyzanckim. Miał 81 lat.

Aktor, pisarz, dziennikarz, twórca postaci sołtysa Kierdziołka z Chlapkowic. Honorowy obywatel Ostrowa Wielkopolskiego i Syracuse w USA, oraz licznych wsi naszego kraju. Od 55 lat działał na polskiej estradzie, w teatrach rewiowych, radiu i telewizji. Wielokrotnie występował gościnnie zagranicą, w USA, Kanadzie, Australii (również w największej sali legendarnej Sydney Opera House), Wielkiej Brytanii, Niemczech, Francji i innych krajach. W USA brał udział w 1080 koncertach.

Pracował w teatrach Syrena, Komedia, Buffo, Estrada na Skarpie w Warszawie. Przez wiele lat współpracował z Polskim Radiem, występował miedzy innymi w audycji „Podwieczorek przy mikrofonie”. Prowadził własny kabaret „U Kierdziołka” w Domu Chłopa. Był autorem tekstów estradowych, wykonywanych przez aktorów polskiej estrady.

Napisał dziesięć powieści między innymi: trzytomową sagę chłopską „W imię ojca”, powieść i scenariusz filmowy „Nie było słońca tej wiosny”, political fiction „Masakra w Holland tunelu”, powieść „Taniec błaznów na okrągłym stole”.

(as)

15 listopada 2007 r. w sali koferencyjno-wydawniczej IPN przy ul. Marszałkowskiej 21/25 w Warszawie odbyła się sesja naukowa pt. "Narodowe Siły Zbrojne w latach 1942-1956". Sesję zorganizowali: Instytut Pamięci Narodowej, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych.

Referaty wygłosili:

 • Wprowadzenie - prof. Wiesław Wysocki
 • Organizacja Polska - prof. Jan Żaryn
 • Geneza Obozu Narodowo-Radykalnego - Wojciech Muszyński
 • NSZ Okręg Lubelski - Rafał Drabik
 • NSZ w Powstaniu Warszawskim - Sebastian Bojemski
 • VII Śląski Okręg NSZ - Dariusz Węgrzyn
 • Kapelani NSZ - Michał Gruszczyński
 • Stosunek NSZ do Żydów - Dariusz Wieleba
 • NSZ na emigracji - dr Roman Smolorz
 • Lech Neyman - Rafał Sierchuła

Ponadto głos zabrali m.in. prof. Wiesław Chrzanowski i honorowy prezes ZŻNSZ dr Bohdan Szucki.Sesja: NSZ w latach 1942-1956
Karolina w stroju z epoki


Sesja: NSZ w latach 1942-1956
www.ipn.gov.pl

 

10 grudnia 2007 r. w sali im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” Instytutu Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu, ul. Rolna 45a (III piętro), odbędzie się konferencja naukowa „Obóz Narodowy w obliczu dwóch totalitaryzmów 1939–1956”, przygotowana przez OBEP IPN w Poznaniu.

Program konferencji

 • 10:00   otwarcie konferencji – Ireneusz Adamski, Dyrektor Oddziału IPN w Poznaniu
 • 10:10   dr hab. Bogdan Chrzanowski – Działacze narodowi w strukturach Pomorskiej Okręgowej Delegatury Rządu
 • 10:30   Rafał Sierchuła – Narodowa Organizacja Wojskowa w Wielkopolsce
 • 10:50   Rafał Drabik – Narodowe Siły Zbrojne w Kraśniku
 • 11:10–11:30 przerwa
 • 11:30   dr Krzysztof Kaczmarski – Emigracyjne pisma „Jestem Polakiem” 1940–1941
 • 11:50   dr Mirosław Orłowski – Tadeusz „Prus” Maciński
 • 12:10   Wojciech Muszyński – Propaganda politycznego zaplecza NSZ wobec Żydów
 • 12:30–12:50 przerwa
 • 12:50   dr Dariusz Węgrzyn – Śląskie Siły Zbrojne jako przykład prowokacyjnych działań UB wobec górnośląskich środowisk narodowych w latach 1946–1948
 • 13:10   Przemysław Zwiernik – Działania UB i SB wobec środowisk narodowych po rozbiciu struktur organizacyjnych w Wielkopolsce
 • 13:30   dr Elżbieta Wojcieszyk – Działalność Stronnictwa Narodowego w powiecie wolsztyńskim po 1945 roku. Wybrane przykłady
 • 13:50   dyskusja
 • 14:20   Pokaz filmu „Kadry”, scen. i reż. Jerzy Zalewski. Film poświęcony Narodowym Siłom Zbrojnym
 • 15:00   zakończenie

Źródło: www.ipn.gov.pl.

W pierwszym rzędzie

Rozmowa z dr. Bohdanem Szuckim,
honorowym prezesem Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych

Nikt z rządu londyńskiego, czy z Armii Krajowej,
nie powiedział nigdy wyraźnie, że komuniści to
nasi wrogowie i że powinniśmy ich zwalczać.
Tylko Narodowe Siły Zbrojne deklarowały to
jasno od samego początku.

Marian Szołucha: Dzisiaj w świado­mości prze­ciętnego Polaka, Narodo­we Siły Zbrojne są wła­ściwie tym samym, co Armia Krajowa, Bataliony Chłopskie i pozostałe formacje zbro­jnego podzie­mia lat okupacji. Nasuwa się wobec tego pytanie - jak było naprawdę? Czy istniały jakiekolwiek istot­ne różnice między NSZ a AK, BCh itd.? A jeśli tak, to jakie?

Zdecydowanie istniały. Jak wiadomo, ruch narodowy zawsze starał się być ruchem niezależ­nym. Tak było też z NSZ. Natomiast jedyne wów­czas oficjalne czynniki państwowe, czyli tzw. rząd londyński, były, siłą rzeczy, w jakiejś mierze uza­leżnione od mocarstw zachodnich i od ich poli­tyki. Natomiast ruch narodowy i jego - nie lubię tego określenia, ale tak się utarło mówić - zbroj­ne ramię, czyli NSZ, były naprawdę niezależne, nie tylko światopoglądowo, ale i finansowo, bo nie braliśmy pieniędzy ani ze wschodu, ani z zacho­du. A przecież tę stutysięczną, ochotniczą armię trzeba było utrzymywać. Ludzie, którzy szli do NSZ, nie robili tego dla pieniędzy, awansów, czy stanowisk. To były osoby o poglądach czysto pol­skich, nie tylko narodowych, ale czysto polskich. Im po prostu śniła się niezależna Polska i chcieli o nią walczyć. A Armia Krajowa? No cóż, to był ten ruch oficjalny, bezpośrednio zależny od Na­czelnego Wodza, od Delegata Rządu w kraju i od innych czynników, których większość jednak wy­wodziła się z tzw. sanacji. To nas różniło.

Z kolei ruch ludowy był pod specjalną ku­ratelą Związku Sowieckiego, komunistów. Oni chcieli go rozbić i pozyskać dla siebie, w myśl ha­sła o "sojuszu robotniczo-chłopskim". Stąd, część Batalionów Chłopskich sympatyzowała, a nawet wchodziła w struktury komunistycznych ruchów, a część wchodziła w struktury ruchu niepodle­głościowego, propolskiego.

W sobotni poranek 27 października 2007 r. na pl. Zbawiciela, gdzie rajd miał swój początek, zjawiło się ok. 20 osób. Uczestnicy rajdu odwiedzili miejsca związane z działalnością Związku Jaszczurczego, Narodowych Sił Zbrojnych, Narodowej Organizacji Wojskowej i Hufców Polskich.

Trasa wycieczki wiodła przez Śródmieście, Ochotę, Stare Miasto oraz Powiśle. Pod pamiątkowymi tablicami, pomnikami, budynkami, które były niemymi świadkami konspiracyjnej działalności ruchu narodowego w Warszawie, palono symboliczne znicze i odmawiano modlitwę za poległych lub zmarłych bohaterów walki o Wielką Polskę.

Rajd rozpoczął się od odwiedzenia domu Władysława Marcinkowskiego "Jaxy", jednego z założycieli Związku Jaszczurczego, następnie odwiedzono m.in. miejsca pamięci walk w Powstaniu Warszawskim Kompanii "Warszawianka", Brygady Dyspozycyjnej Zmotoryzowanej "Koło", Pułku im. Sikorskiego, miejsca, w których znajdowały się największe konspiracyjne drukarnie NSZ, siedzibę Szkoły Podchorążych Piechoty NSZ, obelisk poświęcony pamięci Stanisława Sedlaczka, twórcy polskiego ruchu harcerskiego, a ostatnimi punktami rajdu były miejsca związane z walkami Kompanii "Tadeusz Czarny" w ramach Batalionu "Ruczaj" AK.

Z każdym z tych miejsc wiązały się krótsze lub dłuższe referaty, gawędy, anegdoty, a uczestnicy mieli możliwość zadawania pytań swoim "przewodnikom". Łącznie odwiedzono 21 miejsc pamięci, co zajęło ponad 6 godzin. Trudy marszu dały się mocno we znaki uczestnikom i do końca dotrwało jedynie - a może aż - 8 osób.

Czwartą edycję "Rajdu szlakiem NSZ w Warszawie" należy chyba uznać za udaną. Już dziś Związek Żołnierzy i Przyjaciół Narodowych Sił Zbrojnych zaprasza na rajd w przyszłym roku.

Przemysław Czyżewski

15 listopada 2007 r. w sali koferencyjno-wydawniczej IPN przy ul. Marszałkowskiej 21/25 w Warszawie odbędzie się sesja naukowa pt. "Narodowe Siły Zbrojne w latach 1942-1956". Prowadzenie - prof. Wiesław Wysocki.
Program:

 1. 9.00 -   9.15   Wprowadzenie - prof. Wiesław Wysocki
 2. 9.15 -   9.35   Organizacja Polska - prof. Jan Żaryn
 3. 9.35 -   9.55   Geneza Obozu Narodowo-Radykalnego - Wojciech Muszyński
 4. 9.55 - 10.15   NSZ Okręg Lubelski - Rafał Drabik
 5. 10.15 - 10.35   NSZ w Powstaniu Warszawskim - Sebastian Bojemski
 6. 10.35 - 10.55   VII Śląski Okręg NSZ - Dariusz Węgrzyn
 7. 10.55 - 11.30   Dyskusja
 8. 11.30 - 11.50   Kapelani NSZ - Michał Gruszczyński
 9. 11.50 - 12.10   Stosunek NSZ do Żydów - Dariusz Wieleba
 10. 12.10 - 12.30   NSZ na emigracji - dr Roman Smolorz
 11. 12.30 - 12.50   Postulaty badawcze - prof. Bogdan Chrzanowski
 12. 12.50 - 13.20   Lech Neyman - Rafał Sierchuła
 13. 13.20 - 13.50   Prezentacja multimedialna IPN
 14. 13.50 - 14.10   Dyskusja
 15. Zakończenie i podsumowanie sesji

Źródło: www.endecja.pl.