Oświadczenie władz naczelnych Związku Żołnierzy NSZ

Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych jest jedną z najaktywniejszych i najdynamiczniejszych organizacji społeczno-kombatanckich i narodowych w Polsce. Jeszcze kilka lat temu groziło Związkowi administracyjne rozwiązanie ze względu na wewnętrzne słabości. Na szczęście młodzi społecznicy, tworzący kadry obecnych władz naczelnych Związku Żołnierzy NSZ, dobrowolnie i społecznie podjęli się spełnienia obowiązku kontynuowania tradycji NSZ w kolejnych pokoleniach Polaków, zgodnie z uchwałą Walnego Zebrania Delegatów ZŻNSZ z 2001 roku, w której kombatanci NSZ zdecydowali o otworzeniu się Związku na kolejne pokolenia.

Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych na Przejście Szlakiem Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Lublinie.

W następujących dniach: 24.04, 26.04, 27.04, 4.05, 7.05, 10.05, 11.05, 13.05, 14.05, 15.05, w ramach obchodów święta państwowego Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych odbędą się przejścia z przewodnikami po pierwszym w Polsce Szlaku Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Lublinie. Organizatorem inicjatywy jest: Fundacja im. Kazimierza Wielkiego.

 

Partnerzy: PTTK Oddział Miejski w Lublinie, Grupa Rekonstrukcji Historycznej "WiN", Grupa Rekonstrukcji Historycznej im. sierż. Stefana Brzuszka ps. "Boruta". Partner medialny: wmeritum.pl

 

W dniu 16 kwietnia 2018 roku odbyło się uroczyste podsumowanie VII edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni”. Organizatorem konkursu jest Fundacja im. Kazimierza Wielkiego. Związek Żołnierzy Narodowych Sil Zbrojnych objął Konkurs Patronatem Honorowym.Do Lublina z całej Polski przyjechało blisko 50 laureatów, którym wręczono dyplomy i nagrody.

 

Podczas uroczystości został odczytany list Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy skierowany do uczestników i organizatorów Konkursu.

21 marca w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Ożarowie miało miejsce odznaczenie porucznika Zbigniewa Blinowskiego, żołnierza Narodowych Sił Zbrojnych i Armii Krajowej.

Na początku uroczystości odbyła się krótka prezentacja życia Zbigniewa Blinowskiego. Pan Porucznik został mianowany na stopień Kapitana oraz odznaczony Złotym Medalem „Za zasługi dla obronności kraju”. Gratulacje!

 

 

Pan Kapitan Zbigniew Michał Blinowski urodzony 23 maja 1926 r.,  należał do NSZ od stycznia 1943 do kwietnia 1944 roku, następnie do połowy stycznia 1945 roku przybywał w szeregach AK.

Serdecznie dziękujemy wszystkim zaangażowanym w podsumowanie etapu regionalnego w Szczecinie VII edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie Niezłomni”, w szczególności dyrekcji i nauczycielom: Powiatowego Zespołu Szkół nr 4 w Wejherowie, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Kaliszu Pomorskim oraz Szkoły Podstawowej nr 1 w Słupsku za zorganizowanie uroczystości.

 

24 marca 2018 roku odbyło się nasze około-świąteczne spotkanie członków i sympatyków Okręgu Mazowieckiego Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych.

 

Spotkanie rozpoczęliśmy mszą świętą w intencjach Okręgu, na której odmówiliśmy modlitwę żołnierzy NSZ. Po niej udaliśmy się na miejsce spotkania, gdzie zebranym osobom zaprezentowaliśmy fotorelację z naszej dotychczasowej działalności, oraz przypomnieliśmy najważniejsze wydarzenia ubiegłego roku.

 

W imieniu Prezydium Zarządu Głównego ZŻNSZ wręczyliśmy medale pamiątkowe z okazji 75-lecia Narodowych Sił Zbrojnych: panu Mieczysławowi Cybulskiemu oraz panu Wincentemu Białeckiemu.

 

Serdecznie zapraszamy do udziału w Rajdzie Pamięci Żołnierzy Wyklętych - Lasy Kozłowieckie 2018. Szczegóły w poniższym opisie.

 

Organizatorzy:
Fundacja im. Kazimierza Wielkiego
Sekcja Sportowo-Obronna Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych

 

Patronat Honorowy:
dr Jarosław Szarek - Prezes Instytut Pamięci Narodowej
Związek Żołnierzy NARODOWE SIŁY ZBROJNE
Drużyna z 1 JDH „Beluarda” ZHR

10 marca 2018 r. w Łaziskach k. Opola miała miejsce uroczystość 110 rocznicy urodzin mjr Jerzego Olgierda Iłłakowicza oraz 110 rocznicy urodzin Witolda Jerzego Iłłakowicza. Organizatorem uroczystości była Prezes Fundacji Wiara i Wola Pani Małgorzata Iłłakowicz oraz Wójt Gminy Łaziska Pan Roman Radzikowski.

W uroczystościach udział wzięli członkowie Okręgu Lubelskiego Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych z Lublina i Chełma, Grupy Rekonstrukcji Historycznej im. 1 Pułku Legii Nadwiślańskiej Ziemi Lubelskiej NSZ, GRH im. Sierż. Stefana Brzuszka ps. Boruta, Stowarzyszenia Kawaleryjskiego - Szwadron ckm im. 24 Pułku Ułanów z Borowa oraz Stowarzyszenia Kawaleryjskiego im 1 Pułku Strzelców Konnych z Garwolina odwołującego się do tradycji Pułku w którym służyli Witold i Adam Iłłakowicze.

Jednym z fundamentów tożsamości narodu jest zbiorowa świadomość dokonań naszych przodków. Obszerny rozdział w naszych dziejach zapisała Narodowa Demokracja. Cele jakie jej przyświecały doprowadziły do powstania typowo polskiej myśli politycznej – idei narodowej.

 

Razem z sanacją Józefa Piłsudskiego i ruchem ludowym Wincentego Witosa, endecja wychowała pokolenia patriotów, którzy byli gotowi stanąć z bronią w ręku i walczyć o naszą niepodległość w wojnie polsko-bolszewickiej, w powstaniu

Narodowe Siły Zbrojne

Narodowe Siły Zbrojne były drugą co do wielkości, obok Armii Krajowej, formacją wojskową Polskiego Państwa Podziemnego.

NSZ były formacją wojskową zorganizowaną profesjonalnie, z dużym udziałem przedwojennej kadry oficerskiej Wojska Polskiego, wspierane przez cywilny aparat administracyjny (Służba Cywilna Narodu) oraz świetnie prosperującym wywiadem obejmującym tereny III Rzeszy. Wywiad Zachód NSZ był najsprawniejszym antyniemieckim wywiadem w Europie w czasie II wojny światowej i zadał III Rzeszy wiele dotkliwych strat.