12 sierpnia 2017 r. przypadła 35 rocznica śmierci cc mjr Wojska Polskiego, podpułkownika Narodowych Sił Zbrojnych Leonarda Zub-Zdanowicz.
Obchody rozpoczęły się o 8.00 rano Mszą św. w intencji Leonarda Zub-Zdanowicza w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, którego był absolwentem, a następnie gdy przebywał na wychodztwie w USA dobroczyńcą.


Po Mszy św. na Skwerze Leonarda Zub-Zdanowicza w Lublinie nastąpiło uroczyste odsłonięcie tablicy miejskiej, którą odsłonił Jego podwładny por Jan Oszust, prezes kraśnickiego koła Związku Żołnierzy NSZ, a następnie ks. Janusz Stępniak poświęcił tablicę.

29 lipca 2017 roku GRH im. 1 Pułku Legii Nadwiślańskiej Ziemi Lubelskiej NSZ udała się na IV Mielecki Zlot Militarny „Partyzancki Patrol”.

Wydarzenie rozpoczęło się Mszą Św. w kościółku św. Marka, a następnie przeniosło na Bulwary nad Wisłoką, gdzie w formie inscenizacji rozbicia przez NSZ posterunku MO w Cmolasie rekonstruktorzy zaprezentowali zebranym widzom epizody z działalności oddziału partyzanckiego Wojciecha Lisa ps. Mściciel.

Obchody 73. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego w Chicago zorganizował Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Koło Chicago. Uroczystości odbyły się 30 lipca pod Pomnikiem Polskiego Żołnierza w kwaterze kombatanckiej cmentarza Maryhill w Niles.

 

Obchody rozpoczęły się od wprowadzenia pocztów sztandarowych i dźwięku powstańczej syreny punktualnie o 17.00, nawiązując do godziny „W”. Gdy syrena umilkła, odśpiewaliśmy Hymn Narodowy.

Prowadzący uroczystość Marcin Stępień przywitał wszystkich zebranych, w szczególności powstańców i weteranów II wojny światowej,

oraz Konsula Generalnego, wszystkie organizacje polonijne i poczty sztandarowe biorące udział w obchodach. Następnie odprawiona została Msza św. w intencji powstańców, którą sprawował ks. Marcin Zasada, nasz kapelan. Homilia, którą wygłosił obfitowała w odniesienia do polskiej historii, naszej niezłomności i heroizmu.

Po nabożeństwie Arkadiusz Cimoch odczytał Apel Poległych.

 

15 sierpnia 2017 roku Związek Żołnierzy NARODOWE SIŁY ZBROJNE i Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie organizują III Pielgrzymkę Narodowych Sił Zbrojnych do Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Krzeszowie. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęło Ministerstwo Obrony Narodowej.

W uroczystościach udział wezmą weterani NSZ, władze i członkowie Związku Żołnierzy NSZ, rekonstruktorzy z GRH Zachodni Szaniec i GRH Beskidy. W trakcie uroczystości odbędą się wykłady edukacyjne na temat Narodowych Sił Zbrojnych prowadzone przez Pana Kapitana Zbigniewa Boznańskiego oraz historyka Michała Gruszczyńskiego. Przez cały dzień prowadzona będzie kwesta Przywracamy pamięć o Żołnierzach Wyklętych organizowana przez Fundacja im. Kazimierza Wielkiego.


Plan Obchodów 72 rocznicy przemarszu Brygady Świętokrzyskiej Narodowych Sił Zbrojnych przez tereny Dolnego Śląska, 15 sierpnia 2017r.

9:30 – Otwarcie pikniku militarnego na terenie Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w
Krzeszowie
10:00 – Uroczysta Msza św. w intencji Ojczyzny oraz Brygady Świętokrzyskiej NSZ, z udziałem kombatantów, władz Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, pocztów sztandarowych i rekonstruktorów.
12:00 – Główna Msza św. z udziałem księży biskupów z okazji Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny.

Statut Medalu pamiątkowego z okazji 70-lecia powołania Narodowych Sił Zbrojnych

§ 1. NAZWA
Medal nosi nazwę: „Medal pamiątkowy z okazji 70-lecia założenia Narodowych Sił Zbrojnych”.

§ 2. OPIS MEDALU
„Medal pamiątkowy z okazji 70-lecia założenia Narodowych Sił Zbrojnych” wybity jest w metalu w kolorze srebrnym. Zawieszony jest na biało-czerwonej wstążce. Wygląd medalu: Medal jest okrągły o średnicy 38 mm. Awers medalu przedstawia ryngraf z Matką Boską i centralnie umieszczonym orłem w koronie. Ryngraf jest wzorowany na ryngrafie z tablicy z tekstem modlitwy w kaplicy Pamięci Narodu na Jasnej Górze, ufundowanej przez członków Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych.

 

ZAPRASZAMY NA OBCHODY 73. ROCZNICY WYBUCHU POWSTANIA WARSZAWSKIEGO

Uroczystość odbędzie się w niedzielę, 30 lipca, o godzinie 17.00 pod Pomnikiem Polskiego Żołnierza w kwaterze kombatanckiej cmentarza Maryhill w Niles.

 
Gośćmi honorowymi obchodów będą uczestnicy Powstania  Warszawskiego oraz weterani II wojny światowej.

•Msza św. polowa

•Apel Poległych


Adres:
 
​8600 N. Milwaukee
​ Ave.​
, Niles

​PRZYJDŹ I ODDAJ HOŁD
 
BOHATERSKIM
 OBROŃCOM   OJCZYZNY!​
 
 


Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Koło Chicago
-- 

--

 

 

Komunikat

 

Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych i Stowarzyszenie Byłych Żołnierzy Walczącego Podziemia „Niepokonani” w dniu 27 czerwca 2017 roku zawarły porozumienie w zakresie wspólnego działania i współpracy.

Weterani ze Stowarzyszenia Byłych Żołnierzy Walczącego Podziemia „Niepokonani” są jednocześnie członkami Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych. Członkowie obu organizacji wyrażają wolę działania w ramach Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych - organizacji międzypokoleniowej, kultywującej tradycje Narodowych Sił Zbrojnych.

Uważamy, że każdy Polak ma prawo utożsamiać się i odczuwać zasłużoną dumę z zasług i spuścizny żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych (NOW, ZJ, NSZ, NZW). Weterani Narodowych Sił Zbrojnych z Mazowsza postanowili połączyć wysiłki z weteranami i członkami Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych w celu wspólnego propagowania tradycji i idei Narodowych Sił Zbrojnych.

W dniu 22.06.2017 r. w Jeleniej Górze w lokalu NSZZ „Solidarność” odbyło się Walne Zebranie Członków Związku Żołnierzy NSZ Okręgu Dolnośląskiego.

Na zjazd przybyło 18 osób, w tym Prezes ZG ZŻNSZ kol. Karol Wołek oraz weterani kapitan Zbigniew Boznański oraz porucznik Stanisław Żurowski.

Kol. Karol Wołek przedstawił najważniejsze cele działań oraz zasady obowiązujące w ZŻNSZ w myśl nowego statutu.

W trakcie spotkania miała miejsce żywa dyskusja nt. procedury przyjmowania oraz wymogów stawianych kandydatom na członków ZŻNSZ.

W wyniku wyborów Prezesem Zarządu Okręgu Dolnośląskiego ZŻNSZ został kol. Karol Wilk, a do Zarządu zostali wybrani kapitan Zbigniew Boznański, kol. Paulina Drozda oraz kol. Arkadiusz Pachurka. Przed nowym Zarządem wiele pracy narodowej, a najbliższym wydarzeniem organizowanym przez Okręg Dolnośląski ZŻNSZ będzie III Pielgrzymka Związku Żołnierzy NSZ do Krzeszowa w dniu 15.08.2017 r.

 

Oświadczenie Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych w sprawie tzw. drugiej ustawy deubekizacyjnej.

 Sejm RP w dniu 16.12.2016 r. przyjął ustawę o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin, zwaną potocznie „drugą ustawą deubekizacyjną”.

 

Ten akt prawny po 25 latach od odzyskania przez Polskę niepodległości przywraca elementarną sprawiedliwość społeczną. Zawarte w ustawie normy prawne odbierające przywileje funkcjonariuszom okupanta sowieckiego były długo oczekiwane w środowisku kombatantów Narodowych Sił Zbrojnych. Wielu żołnierzy polskiego podziemia niepodległościowego nie doczekało tej ustawy, a niektórzy do końca nie ujawnili się, wnioskując, że suwerenność III RP nadal jest pozorna, skoro nadal utrzymywane są przywileje dla kolaborantów.

20 września 1942 r. powołane zostały Narodowe Siły Zbrojne. Powstały z połączenia kilku organizacji podziemia narodowego: części Narodowej Organizacji Wojskowej, Związku Jaszczurczego, Narodowo-Ludowej Organizacji Wojskowej i innych. Narodowe Siły Zbrojne były drugą pod względem liczebności formacją wojskową Polskiego Państwa Podziemnego w czasie II wojny światowej. Walczyły z niemieckim, sowieckim oraz komunistycznym okupantem, także po zakończeniu wojny.

Ogólnopolskie obchody powstania NSZ w roku 2016 odbędą się pod hasłem "Trzymamy Straż nad Odrą". Nazwa i miejsce wydarzenia (Szczecin) nie są przypadkowe. Narodowe Siły Zbrojne, jako jedyna polska formacja niepodległościowa, postawiły sobie za cel swoich wysiłków odzyskanie dla Polski ziem po rzekę Odrę i Nysę Łużycką!

Zarząd Główny Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, Okręg Szczecin Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz Fundacja im. Kazimierza Wielkiego zapraszają 17 i 18 września 2016 r. na ogólnopolskie obchody do stolicy województwa Zachodniopomorskiego. Partnerzy obchodów: Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Szczecinie oraz Zespół Szkół Salezjańskich w Szczecinie. Patronat medialny: NarodowySzczecin.pl