Wykazy

Poniżej publikujemy wykaz żołnierzy podziemia narodowego odznaczonych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej po roku 1992.

Zdajemy sobie sprawę, że lista ta nie jest kompletna. Autorzy strony proszą o przysyłanie uzupełnień.

Na podstawie art. 44 Ustawy Konstytucyjnej z dnia 17 października 1992 r. (Dz.U. Nr 84, poz. 426) oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. Przepisy wprowadzające ustawę o orderach i odznaczeniach, uchylające przepisy o tytułach honorowych oraz zmieniające niektóre ustawy (Dz.U. Nr 90, poz. 451), na wniosek Ministra Obrony Narodowej, za zasługi w latach 1939-1945 odznaczeni zostali przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

 

 

 

Odznaczeni Krzyżem Narodowego Czynu Zbrojnego:

Abakanowicz Piotr s. Piotra
Abakanowicz Tomasz s. Wincentego
Ablewska Wiesława c. Wacława
Abramowicz Adam s. Antoniego
Abramowicz Jerzy s. Pawła
Adach Tadeusz
Adamski Zygmunt s. Franciszka
Adamus Stanisław s. Stanisława

Poniżej publikujemy wykaz żołnierzy podziemia narodowego odznaczonych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej po roku 1992.

Zdajemy sobie sprawę, że lista ta nie jest kompletna. Autorzy witryny proszą o przysyłanie uzupełnień

Na podstawie art. 44 Ustawy Konstytucyjnej z dnia 17 października 1992 r. (Dz.U. Nr 84, poz. 426) oraz ustawy z dnia 16 października 1992 r. Przepisy wprowadzające ustawę o orderach i odznaczeniach, uchylające przepisy o tytułach honorowych oraz zmieniające niektóre ustawy (Dz.U. Nr 90, poz. 451), na wniosek Ministra Obrony Narodowej, za udział w walkach partyzanckich z hitlerowskim okupantem, odznaczeni zostali przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

 

 

Odznaczeni Krzyżem Partyzanckim:


Abramowicz Adam s. Antoniego
Adamski Zygmunt
Artke Barbara c. Wacława
Atemborski Henryk s. Józefa
Aurzecki Ernest s. Stanisława
Aurzecki Zdzisław s. Stanisława
Babicz Jan s. Władysława
Babiński Wincenty s. Józefa
Bajorek Antoni s. Jana
Balińska Bronisława c. Władysława
Banach Michał s. Bolesława
Bańkowski Henryk s. Józefa

Henryk Odczyk

Gdy znajdziemy się na cmentarzu parafialnym we Włoszczowie, rzucają się w oczy liczne groby partyzanckie. W dwóch długich alejach można ich naliczyć kilkadziesiąt. Na wszystkich widnieją napisy: "polegli z rąk hitlerowskich". Przy nazwiskach powtarzają się daty: wrzesień 1939 r., 9 VIII 1943 r., 30-31 X 1943 r. (krwawa niedziela) itd.
Pośród tych licznych mogił są i groby żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, a wśród nich - pomordowanych przez żandarmerię niemiecką 9 sierpnia 1943 roku. Duże ofiary za zaangażowanie w ruchu oporu poniósł również Kurzelów. Z rąk Niemców zginęło w tej miejscowości wielu mieszkańców, w tym także członków NSZ.
Pełna lista ofiar NSZ na naszym terenie nie jest jeszcze dokładnie znana. Niżej zamieszczamy wykaz kilkudziesięciu poległych w układzie alfabetycznym: