Wydawnictwa

Jedenasty numer "Szczerbca" - biuletynu Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych - nosi datę: czerwiec 2002. Ma 224 strony. Obok przedstawiamy wygląd pierwszej strony okładki, a poniżej prezentujemy spis treści biuletynu.

 

Dwunasty numer "Szczerbca" - biuletynu Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych - nosi datę: listopad 2003. Ma 392 strony. Obok przedstawiamy wygląd pierwszej strony okładki, a poniżej prezentujemy spis treści biuletynu.

 

Okładka
Piotr Szucki, Materiały do bibliografii Narodowych Sił Zbrojnych (od roku 1982), Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, Warszawa 2005, ss. 383. "Biblioteczka Szczerbca", tom 11. ISBN 83-919798-1-4.

Obok przedstawiamy okładkę, a poniżej spis treści książki oraz indeks nazwisk i pseudonimów.

W kwestii nabycia książki prosimy kontaktować się z Redakcją "Szczerbca",
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Piotr Szucki

W poniższym spisie wydawnictw Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych nie została wyszczególniona zawartość Biuletynu informacyjnego... wydawanego przez Okręg Lubelski (opracowanie Ludwik Meresta), Biuletynu informacyjno-sprawozdawczego... wydawanego przez Okręg Pomorski (opracowanie Stanisław Smolarz i in.) oraz zawartość czasopism wydawanych przez związek. Były to:

  • "Szczerbiec", biuletyn Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych (Lublin, redaktor naczelny - Bohdan Szucki),
  • "Głos Kombatanta z Prowincji. Organ wewnętrzny związków kombatanckich" (Mława, pod redakcją Stanisława Świercza),
  • "Biuletyn Informacyjny Okręgu Małopolskiego ZŻNSZ" (Kraków, pod redakcją Konstantego Kopfa),
  • dwa pierwsze numery "Szańca" (wydawane przez Okręg Pomorski ZŻNSZ w Gdańsku, p.o. redaktor naczelny - Władysław Miłkowski),
  • drobne biuletyny lokalne (np. biuletyn informacyjny Koła w Chełmnie w Okręgu Pomorskim ZŻNSZ).

Nakładem Związku Żołnierzy NSZ oraz Agencji Wydawniczo-Reklamowej ARTE ukazały się wspomnienia Antoniego Bieguna - żołnierza Narodowych Sił Zbrojnych.

Antoni Biegun "Sztubak", Moje życie, mój los. Wspomnienia okupacyjne i więzienne, Biała Podlaska 2006. ISBN 83-921586-5-2, ISBN 83-919798-2-2

Niezwykle mało jest wspomnień żołnierzy antykomunistycznej partyzantki po 1944 roku w Polsce. Można to zrozumieć - znaczna ich część zginęła w walkach z aparatem terroru rodzimego (UB i KBW) oraz sowieckiego (NKWD) i w więzieniach Polski Ludowej. Ci, którzy przeżyli, nie mieli warunków i chęci do pisania wspomnień, albowiem byli obywatelami trzeciej, a nawet czwartej kategorii, inwigilowani do końca istnienia PRL, szykanowani w miejscach pracy, objęci społecznym, oficjalnym ostracyzmem jako "wrogowie ludu". Tym bardziej cenne są wszelkie zapisy świadków wydarzeń. Jednym z nich są wspomnienia por. "Sztubaka" - Antoniego Bieguna, żołnierza niepodległościowego podziemia - czytamy w przedmowie autorstwa Leszka Żebrowskiego.

Wojciech Jerzy Muszyński, W walce o Wielką Polskę. Propaganda zaplecza politycznego Narodowych Sił Zbrojnych (1939-1945).

Oficyna Wydawnicza Rekonkwista i Wydawnictwo Rachocki i S-ka, Biała Podlaska-Warszawa 2000, ss. 423. Tom 4 serii "Vis Historiarum".


Sprzedaż wysyłkową prowadzi firma N.S.R.
skrytka pocztowa 143, 21-500 Biała Podlaska
tel./fax (0-83) 3431943, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
cena z wysyłką 33 zł.

 

"Przedmiotem pracy jest szczególnie trudny i nad wyraz ważny wątek dziejów NSZ, jakim była konspiracyjna propaganda tej formacji. (...) Ustalenia Muszyńskiego mają kapitalne znaczenie dla refleksji nad myślą polityczną obozu narodowego w latach wojny. Imponująca jest iście benedyktyńska kwerenda źródłowa. Mamy do czynienia z wybitną pracą o walorach dokumentacyjnych nie podlegających dyskusji. Praca warsztatowo znakomita i obiektywna w warstwie interpretacyjnej."


Prof. dr Tomasz Wituch

NSZ  - sesja naukowa w 1992 r.
Materiały z sesji naukowej poświęconej historii Narodowych Sił Zbrojnych. Warszawa 25 października 1992 roku, red. Piotr Szucki, Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, Warszawa 1994, ss. 276. Tom 1 "Biblioteczki Szczerbca".

Obok przedstawiamy wygląd pierwszej strony okładki, a poniżej spis treści książki.

W omówieniu piśmiennictwa dotyczącego Narodowych Sił Zbrojnych prezentujemy tylko te publikacje, które otrzymaliśmy. Wyszczególnienie konkretnej pracy nie oznacza, iż w pełni utożsamiamy się ze stanowiskiem autora. Obszerną listę wydawnictw o NSZ zawiera książka Piotra Szuckiego "Materiały do bibliografii Narodowych Sił Zbrojnych".


* Czesław Czaplicki (vel Chodkowski vel Rylski) [opracował Henryk Pająk], Poszukiwany listem gończym, Wydawnictwo Retro, Lublin 1995, ss. 320.

W przedmowie Stanisław Borodzicz "Wara" tak napisał o autorze (odznaczonym m.in. Krzyżem Virtuti Militari):

Wsród wielu naszych żołnierzy bohaterów (...) wyjątkową odwagą i męstwem odznaczał się ppor. Czesław Czaplicki ps. "Ryś". Był to żołnierz, na którego niezawodność i bojowe kwalifikacje zawsze można było liczyć. Nieprzypadkowo został zastępcą por. "Pogody" w akcji odbicia więźniów z katowni UB w Krasnosielcu w pow. Maków Mazowiecki, przez wiele tygodni torturowanych i katowanych tam przez zbirów z UB.