Wydawnictwa

Pierwszy numer "Szczerbca" - biuletynu Zarządu Głównego Związku
Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych - ukazał się w grudniu 1990 roku. Ma
tylko 6 stron. Obok przedstawiamy wygląd pierwszej strony, a poniżej
wierną kopię (co do znaku) całego biuletynu.

Spis treści:
Od redakcji - str. 1
Sprawy organizacyjne - str. 2
Komunikaty Zarządu Głównego związku - str. 5

 

 

 


Drugi numer "Szczerbca" - biuletynu Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych - ukazał się w grudniu 1991 roku. Ma 28 stron. Obok przedstawiamy wygląd pierwszej strony, a poniżej spis treści biuletynu.

 

Trzeci numer "Szczerbca" - biuletynu Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych - ukazał się w listopadzie 1992 roku. Ma 44 strony. Obok przedstawiamy wygląd pierwszej strony, a poniżej spis treści biuletynu.

 

Czwarty numer "Szczerbca" - biuletynu Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych - ukazał się w kwietniu 1993 roku. Ma 104 strony. Obok przedstawiamy wygląd pierwszej strony okładki, a poniżej spis treści biuletynu.

 

Piąty numer "Szczerbca" - biuletynu Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych - ukazał się w październiku 1993 roku. Ma 116 stron. Obok przedstawiamy wygląd pierwszej strony okładki z Krzyżem Narodowego Czynu Zbrojnego, a poniżej spis treści biuletynu.

 

Szósty numer "Szczerbca" - biuletynu Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych - ukazał się w czerwcu 1994 roku. Ma 136 stron. Obok przedstawiamy wygląd pierwszej strony okładki ze sztandarem Zarządu Głównego ZŻNSZ, a poniżej spis treści biuletynu.

Siódmy numer "Szczerbca" - biuletynu Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych - ukazał się w styczniu 1995 roku. Ma 88 stron. Obok przedstawiamy wygląd pierwszej strony okładki z fotografią ruin katedry św. Jana w Warszawie w roku 1945 i słowami Jana Pawła II: "Nie sposób zrozumieć tego miasta, Warszawy". Poniżej prezentujemy spis treści biuletynu.

Ósmy numer "Szczerbca" - biuletynu Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych - nosi datę: grudzień 1996. Ma 320 stron (w tym wkładkę z 29 fotografiami). Obok przedstawiamy wygląd pierwszej strony okładki, a poniżej prezentujemy spis treści biuletynu.

 

Dziewiąty numer "Szczerbca" - biuletynu Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych - nosi datę: kwiecień 1998. Ma 184 strony. Obok przedstawiamy wygląd pierwszej strony okładki, a poniżej prezentujemy spis treści biuletynu. Można też m.in. przeczytać wstęp autorstwa prezesa związku. Na oddzielnej podstronie prezentujemy przerywniki rysowane przez Olę - wnuczkę żołnierza NSZ "Artura" i prawnuczkę żołnierza NSZ "Kędzierzawego".

Dziesiąty numer "Szczerbca" - biuletynu Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych - nosi datę: styczeń 2000. Ma 344 strony. Obok przedstawiamy wygląd pierwszej strony okładki, a poniżej prezentujemy spis treści biuletynu. Można też m.in przeczytać wstęp autorstwa prezesa związku, teksty dotyczące Mirosława Ostromęckiego, piosenki i wiersze oraz życiorys Tadeusza Wichrowskiego "Wichra".