Wydawnictwa

Wyszła książka i audiobook "Operacja Lawina" dotycząca oddziału NSZ Henryka Flame ps. "Bartek" i akcji UB, w ramach której UB wymordowało co najmniej 158 żołnierzy NSZ.

Dzieje przemilczanej zbrodni UB to solidnie udokumentowana, napisana żywo i przekonująco. Jest to próba rekonstrukcji zdarzeń, które miały miejsce we wrześniu 1946 roku. To wtedy, co najmniej 158 osób (liczba ustalona przez IPN), żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych z Podbeskidzia, z okolic Baraniej Góry, znalazło się na Opolszczyźnie, gdzie miał być ich pierwszy przystanek w drodze na Zachód i gdzie zostali bestialsko zamordowani, bo cała akcja okazała się intrygą Urzędu Bezpieczeństwa.

 

Jest to historia ostatnich dni legendarnego oddziału Henryka Flamego ps. „Bartek”, dowódcy znanego ze swej iście ułańskiej fantazji. To właśnie on zasłynął patriotyzmem, ale i wielką brawurą, kiedy nie bacząc na milicję i ubeków przedefilował w Wiśle ze swoim oddziałem 3 maja 1946 roku, dla uczczenia zakazanego przez okupanta sowieckiego narodowego święta.

W dzisiejszym (28.06.2012) Super Ekspressie jest Dodatek Specjalny i płyta multimedialna "Żołnierze Wyklęci i ich oprawcy".

Na płycie CD znajdują się filmy dokumentalne, biografie i zdjęcia bohaterów powstania antykomunistycznego. Ilustrowany Dodatek Specjalny przybliża najważniejsze sylwetki Żołnierzy Wyklętych i wydarzenia z nimi związane.

 

 

 

 

 

 

Ta sensacyjna historia dowodzi, że porozumienie Brygady Świętokrzyskiej z Niemcami nie było zdradą

Brygada Świętokrzyska została sformowana w sierpniu 1944 r. na Kielecczyźnie przez Narodowe Siły Zbrojne. Była jednym z największych polskich zgrupowań partyzanckich II wojny światowej; liczyła około 1,2 tys. żołnierzy dowodzonych przez płk. Antoniego Szackiego ps. Bohun-Dąbrowski. Głównym jej zadaniem było zwalczanie aktywizującego się podziemia komunistycznego, które stanowiło – jak pisała prasa NSZ – „awangardę nadchodzącej nowej okupacji sowieckiej".

 

Artykuł ukazał się w czasopiśmie "Uważam Rze. Historia" nr 2 w nakładzie 143 tys. egzemplarzy.

Źródło: historia.uwazamrze.pl

 

 

Wyszedł najnowszy numer (22) kwartalika Myśl.pl. Znajduje się w nim tekst Leszka Żebrowskiego "Narodowe Siły Zbrojne" oraz tekst dr Andrzeja Krystyniaka "Zrzeszenie Wolność i Niezawisłość".

Kwartalnik Myśl.pl - numer 22 - już w sprzedaży! Temat przewodni: "Nowe pokolenie". Przyszłość państwa i narodu zależy od młodych. To oni będą w przyszłości podejmować decyzje, które zadecydują o roli, znaczeniu i powodzeniu Polski na arenie Europy i świata. Zanim jednak do tego dojdzie warto przyjrzeć się procesom oraz wysłuchać opinii na temat tego, kto i w jaki sposób ich ukształtował i wychował. Zapytać o to w jaki sposób widzą przyszłość, czego się spodziewają?


Drodzy Czytelnicy! Do Waszych rąk trafił właśnie kolejny, dwudziesty drugi numer „Myśli.pl”. Tym razem w kwartalniku najwięcej uwagi poświęcamy młodemu pokoleniu. Na naszych łamach staramy się zasygnalizować zarówno jego bolączki, jak i szanse, które przed nim stoją. Prezentujemy środowiska, które nawiązują do historycznych tradycji korporacji akademickich jak i te, które wielu naszym czytelnikom są niezwykle bliskie jak „Goniec Wolności” czy KoLiber. Konwencję naukowych wywodów i analiz prowadzonych w gronie wyłącznie eksperckim porzuciliśmy na rzecz debaty z młodymi o młodych, stąd też w numerze rekordowo dużo redakcyjnych debiutów. Wierzymy, że nie będą one tylko epizodem.

Na półkach księgarskich w październiku b.r. ukazał się 2 tom projektu badawczego „Prasa Narodowej Demokracji” poświęcony w tym przypadku okresowi od 1939 r. Poprzedni tom wydany w zeszłym roku obejmował okres 1886-1939 i zawierał 27 szkiców historyczno-politologicznych.

Omawiana pozycja jest przedsięwzięciem udanym i ważnym pod względem poznawczym. Pozwala prześledzić ewolucję prasy narodowej w stosunkowo długim okresie, nasyconym przemianami politycznymi, społecznymi, cywilizacyjnymi w Polsce. Pod względem chronologicznym tom podzielony został na dwie części: w pierwszej omówiono dzieje prasy narodowej w latach 1939-1989, druga dotyczy tytułów prasowych ukazujących się po 1989 r.


Zagadnieniu prasy konspiracyjnej dwa przyczynki przygotował Mirosław Orłowski, w pierwszym z nich scharakteryzował największe pisma podziemnej prasy narodowej „Walkę” i „Szaniec”, w drugim zaś przybliżył czytelnikowi sylwetkę Tadeusza „Prus” Macińskiego – redaktora naczelnego „Warszawskiego Głosu Narodowego”. Okres wojenny uzupełnia szkic Bernadetty Nitschke, będący analizą publicystyki Adama Doboszyńskiego na łamach wychodzącej na wychodźstwie „Walki”.

Ukazał się nowy, 26 numer magazynu "Inne Oblicza Historii", a w nim artykuł Rafała Sierchuły o egzekutorach z NSZ.

Artykuł poznańskiego historyka Rafała Sierchuły dotyczy egzekutorów z Oddziału Bojowego przy Komendzie Głównej NSZ, tzw. "Oddział Mazura".

Strona magazynu: www.ioh.pl/aktualny-numer

 

"To był Wasilenko, facet, którego Siemiątkowski razem z kimś tam likwidował na ul. Bagatela. Bagatela była to ulica między placem Unii Lubelskiej a placem Na Rozdrożu, gdzie się schodziło ul. 6 sierpnia, Alejami Szucha, Alejami Ujazdowskimi. Ta Bagatela to była ulica, gdzie mieszkali faceci, którzy pracowali na gestapo, bliziutko mieli do pracy. Była trudność w likwidacji tego Wasilenki, bo to był dom zajęty przez Niemców, przeważnie pracowników, takich tłumaczy, Wasilenko też był tłumaczem. I tam zaskarbił sobie sympatię przez katowanie, kopanie, udział w przesłuchaniach.

Ukazał się 20 numer kwartalnika Myśl.pl. Zawiera artykuł dr Rafała Dobrowolskiego pt. "O Żołnierzach Niezłomnych" oraz biogram Rafała Sierchuły, przedstawiający sylwetkę Anny Rossman.

Anna Rossman (1905- 1948) była żoną Henryka Rossmana - jednego z założycieli ONR "ABC". Anna była założycielką kobiecej organizacji konspiracyjnej "Orzeł Biały", przemianowanej w 1941 na "Wiara i Wola", podległej "Grupie Szańca" a następnie Narodowym Siłom Zbrojnym.

 

Kwartalnik Myśl.pl - numer 20 - już w sprzedaży!

Drodzy Czytelnicy, do Państwa rąk oddajemy właśnie dwudziesty numer naszego kwartalnika. Jak każdy jubileusz, również i ten jest dobrą okazją do pewnych ocen i podsumowań. Myśl.pl gości w Państwa domach już od pięciu lat. W tym czasie świat dookoła nas zmienił się diametralnie. Polska scena polityczna również. Pożegnaliśmy jej wielu aktorów, często pierwszoplanowych. Kilku nowych też się na niej pojawiło. Jeszcze innych ujrzeliśmy w nowych kreacjach. Nie zmienia to jednak faktu, że bezsprzecznie zdecydowana większość naszych problemów wciąż czeka na rozwiązanie. Nierzadko są to sprawy fundamentalne. To właśnie im postanowiliśmy poświecić dużą część tego numeru.

“W hołdzie Narodowym Siłom Zbrojnym” to projekt stworzony przez młode osoby o poglądach patriotycznych.

Jest to wyraz fascynacji historią tego zgrupowania i szacunku dla Żołnierzy Wyklętych, którzy w szeregach Narodowych Sił Zbrojnych walczyli przeciwko dwóm najbardziej krwawym w historii socjalistycznym totalitaryzmom: komunizmowi i niemieckiemu nazizmowi. Walka ta jest jedną z najbardziej dramatycznych kart w dziejach Polski.

 

Dramat żołnierzy NSZ rozgrywał się najpierw w czasie konspiracji, partyzanckich walk, następnie podczas ubeckich tortur i niesprawiedliwych procesów przed sądami „Polski Ludowej”, aż wreszcie w walce o pamięć. Celem komunistycznej propagandy było stworzenie czarnej legendy NSZ, a w nawet wymazanie ze zbiorowej pamięci samego faktu istnienia Żołnierzy Wyklętych.

 

Książka ta jest zbiorem utworów literackich różnych gatunków. Wyraża wdzięczność za ofiarę, jaką żołnierze NSZ złożyli na ołtarzu Ojczyzny. Do kupienia na allegro za 25 zł.

 

Spis treści:

Polskie Oddziały Wartownicze przy armii amerykańskiej w latach 1945–1989, red. Monika Mazanek-Wilczyńska, Paweł Skubisz, Henryk Walczak, Szczecin 2011, 299 s.

Podjęte przez zespół autorski zadanie należy uznać za bardzo ważne, cenne, a zarazem niezwykle trudne. Znikoma jest wszak zarówno zachowana spuścizna źródłowa, jak i literatura przedmiotu […]. Należy w związku z tym docenić, że recenzowany zbiór jest efektem nie tylko indywidualnych dokonań poszczególnych referentów, ale także ciekawym świadectwem kooperatywy naukowej sporego zespołu autorów. Dzięki niej uzyskaliśmy – może jeszcze niepełny – ale z pewnością wielopłaszczyznowy i bogaty obraz służby kilkudziesięciu tysięcy polskich żołnierzy u boku armii amerykańskiej po II wojnie światowej.

 

Praca odnosi się do żołnierzy zapomnianych, do marginesu wielkiego polskiego czynu zbrojnego lat II wojny światowej i następnych. Trudno więc oczekiwać tak bliskiej każdemu historykowi wszechstronnej i pełnej kwerendy źródłowej, porównywania ze sobą dokumentów, polemiki z innymi opracowaniami. Siłą rzeczy część tekstów mogła opierać się na bardzo wąskiej bazie, na strzępach źródeł. Tym bardziej należy docenić wysiłek zespołu autorskiego, który wspólnie dokonał bardzo obszernej kwerendy.

26.04.2011 - lubelski tygodnik "Nowy Tydzień" opublikował artykuł pt. "Sztandary w młodych rękach" o patriotycznej młodzieży, która kultywuje tradycje żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych.

 

Treść artykułu: