Wydawnictwa

Nowa książka Joanny Wieliczki Szarkowej pt. "Bohaterskie akcje żołnierzy wyklętych".

Żołnierze antykomunistycznego powstania - z ryngrafami z Matką Bożą na piersiach i orłami w koronie na wojskowych czapkach, po wojnie walczyli z nowym sowieckim okupantem. Nie zgadzali się na zniewolenie Polski i pozostali do końca wierni Niepodległej Rzeczypospolitej. W ostatecznie przegranej walce odnieśli wiele zwycięstw. Potrafili skutecznie ochraniać Polaków przed samowolą komunistycznej władzy. Między innymi:

  • Rozbijali więzienia i areszty, uwalniając zatrzymanych przez Urząd Bezpieczeństwa i Milicję Obywatelską.
  • Atakowali posterunki MO, siedziby UB i urzędy, paraliżując działanie komunistycznej administracji.
  • Wygrywali bitwy z grupami operacyjnymi NKWD, KBW, UB i MO.

Ukazały się dokumenty źródłowe do historii Narodowych Sił Zbrojnych-Armii Krajowej z lat 1944-1945.

Pozycja zawiera najważniejsze znane historykom dokumenty Dowództwa NSZ-AK od momentu scalenia NSZ z Armią Krajową w marcu 1944 do momentu samorozwiązania się AK w styczniu 1945 roku, przechowywane w archiwach państwowych i prywatnych oraz uzupełnione o dokumenty odnalezione w ostatnich latach.

 

http://www.youtube.com/watch?v=SA4qHhgEnhs

 

Opracowanie naukowe: dr Wojciech J. Muszyński, dr Rafał Sierchuła, Leszek Żebrowski.

Koordynator projektu: Karol Wołek

Wydawca: Fundacja im. Kazimierza Wielkiego w Lublinie

Do kupienia: Fundacja im. Kazimierza Wielkiego

Książka prezentuje dzieje Polski zniewolonej przez Sowietów, a wcześniej zdradzonej przez zachodnich sprzymierzeńców i wydanej na pastwę komunistycznego imperium zła.

To trudna i bolesna historia zbrodni, represji i ucisku narodu przez sprawujących nad nim władzę sowieckich namiestników, m.in. Bieruta, Gomułki, Cyrankiewicza, Różanskiego, Spychalskiego, Gierka, Babiucha, Jaruzelskiego i wielu innych.

 

Wstrząsająca historia państwa, które w interesie obcego imperium mordowało i prześladowało własnych obywateli. Strzelano do robotników, księży, górników, Żołnierzy Wyklętych – represjonowanych i niszczonych za to, w co wierzą i co kochają... To także opowieść o nieszczęsnym kraju, którego uzależnienie od Sowietów doprowadziło do zniszczenia i gospodarczego rozkładu, biedy i cywilizacyjnego zacofania.

Na rynku księgarskim pojawiło się kolejne wydawnictwo źródłowe poświęcone Narodowym Siłom Zbrojnym.

Tytuł: "Broszury konspiracyjne Obozu Narodowego z lat 1939-1945. Grupa „Szaniec”, Narodowe Siły Zbrojne, Secesjoniści z „Wielkiej Polski”. Opracowanie naukowe wraz ze wstępem dokonał dr Mirosław Orłowski. Dr Orłowski jest autorem rozprawy wydanej w 2006 r. pt. Prasa konspiracyjna Stronnictwa Narodowego w latach 1939 -1947", natomiast 4 lata temu pod jego redakcją opublikowano wydawnictwo źródłowe poświęcone broszurom konspiracyjnym Stronnictwa Narodowego okresu okupacji. Mirosław Orłowski jest członkiem Związku Żołnierzy NSZ.


W omawianej  pracy zostało zaprezentowanych 12 dokumentów programowych zaplecza politycznego Narodowych Sił Zbrojnych o różnorodnej (społecznej, gospodarczej, ekonomicznej, historycznej) tematyce m.in.:

Ukazały się dokumenty źródłowe do historii Narodowych Sił Zbrojnych z lat 1942-1944.

Pozycja zawiera najważniejsze znane historykom dokumenty Dowództwa NSZ, przechowywane w archiwach państwowych i prywatnych, uzupełnione o dokumenty odnalezione w ostatnich latach.

 

Opracowanie naukowe: prof. Marek J. Chodakiewicz, dr Wojciech J. Muszyński, Leszek Żebrowski.

Wydawca: Fundacja im. Kazimierza Wielkiego w Lublinie

Do kupienia: Fundacja im. Kazimierza Wielkiego

 

Pierwsza prezentacja publikacji odbędzie się 26 listopada 2014 roku (środa) w Lublinie w auli 1031 budynku C Katolickiego Uniwersytety Lubelskiego. W spotkaniu wezmą udział: Leszek Żebrowski, Wojciech Muszyński i Karol Wołek.

 

Organizatorzy spotkania: Fundacja im. Kazimierza Wielkiego w Lublinie, Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, Akademicki Klub Myśli Społeczno-Politycznej Vade Mecum, Koło Naukowe Historyków Studentów KUL.

Patronaty: wMeritum.pl, Fundacja Niepodległości, Kwartalnik Myśl.pl, Kwartalnik naukowy Glaukopis.

Książka dr. Mariusza Bechty wnikliwie ukazuje przyczyny i przebieg odbicia Parczewa z rąk komunistów przez niepodległościową partyzantkę Zrzeszenia WiN w 1946 r.

Książka Mariusza Bechty to wyczerpujące, wnikliwe, pełne niuansów studium najazdu niepodległościowych partyzantów ze Zrzeszenia "Wolność i Niezawisłość" na podlaski Parczew 5 lutego 1946 roku. Akcja ta, choć miała stosunkowo łagodny przebieg, wywołała panikę i wymusiła opuszczenie miasta przez niemal całą ludność żydowską. Autor dogłębnie opisał złożone tło operacji, osadzając ją w szerokim i skomplikowanym kontekście społecznym, ekonomicznym, politycznym, militarnym i kulturowym.

 

Rok wydania: 2014
Stron: 512 + wklejka 56 stron + wklejka z mapami
Oprawa: broszurowa ze skrzydełkami
Format: 150x230
Data wprowadzenia tytułu do sprzedaży: 22 września 2014

 

http://www.youtube.com/watch?v=kgnlPdD-sMI

Ukazał się zbiór wspomnień Żołnierzy Wyklętych pt.: "Żołnierze wyklęci. Przecież to dziecko bandyty!"

„Żołnierze wyklęci. Przecież to dziecko bandyty!” to zbiór relacji tych członków Konspiracyjnego Wojska Polskiego, Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, Narodowych Sił Zbrojnych oraz innych podziemnych organizacji, którzy ocaleli; przeżyli i wojnę i wyszli cało z ubeckich więzień czy katowni. Wielu z nich otwarcie mówi, że to, że żyje, zawdzięcza wyłącznie szczęściu. Autorem wywiadów z kombatantami jest Marek Koprowski. Wydawcą jest Wydawnictwo Replika. Patronat honorowy: Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych.

 

„ […] W sukurs badaniom historycznym powinny iść relacje bohaterów tych wyklętych czasów. Nieubłagany upływ miesięcy i lat może zatrzeć żywe ślady i relacje uczestników owego kolejnego zbrojnego podziemia. Książka Marka Koprowskiego wypełnia lukę w tej materii”.

ze wstępu dra Tadeusza Skoczka, Dyrektora Muzeum Niepodległości w Warszawie

Ukazał się 38. specjalny numer miesięcznika "Wiedza i Życie. Inne oblicza Historii" poświęcony NSZ.

W miesięczniku znajdują się następujące artykuły o Narodowych Siłach Zbrojnych:

Sebastian Bojemski (członek Rady Historycznej przy ZŻNSZ) - "Narodowe Siły Zbrojne. Trzecia siła w okupowanej Polsce";

Dariusz Węgrzyn - "Tajemniczy skoczkowie", o skoczkach spadochronowych z Brygady Świętokrzyskiej NSZ;

dr Rafał Sierchuła (członek Rady Historycznej przy ZŻNSZ, pracownik IPN w Poznaniu) - "Droga do wolności", o Brygadzie Świętokrzyskiej NSZ;

Bartłomiej Szyprowski - "Ze wszech miar żołnierz. Przypadek przejścia do NSZ cc. Leonarda Zub-Zdanowicza "Dora", "Zęba""

 

Źródło: Inne Oblicza Historii

 

Ukazał się kolejny z serii artykuł o Narodowych Siłach Zbrojnych w tygodniku "eM Kielce".

Artykuły są pokłosiem audycji radiowej "A to historia..." o Narodowych Siłach Zbrojnych, Brygadzie Świętokrzyskiej i zbliżających się uroczystościach 70. rocznicy powstania Brygady Świętokrzyskiej NSZ, organizowanych przez Okręg Świętokrzyski ZŻNSZ.

 

Gośćmi audycji "A to historia..." w dniu 12.06.2014, prowadzonej przez dr Katarzynę Bernat, byli:  Janina Makarska, żona po zmarłym Antonim Makarskim ps. "Zjawa" oraz siostra żołnierzy NSZ; Henryk Atemborski ps. "Pancerny" żołnierz NSZ; Karol Wołek, wiceprezes Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych i Robert Urbańczyk ze Związku Żołnierzy NSZ - Okręg Świętokrzyski. Telefonicznie połączył się ze studiem prof. Jan Żaryn, historyk z IPN Warszawa.

 

Pod tym linkiem można zapoznać się z kolejnymi artykułami o NSZ w wersji elektronicznej tygodnika "eM Kielce".

Tutaj audycja do odsłuchania o Narodowych Siłach Zbrojnych.

Numer 31. kwartalnika „Myśl.pl” pt. "Historia odzyskana" zawiera teksty o Narodowych Siłach Zbrojnych i Żołnierzach Wyklętych.

Historia testis temporum, lux veritatis, vita memoriae, magistra vitae (Historia jest świadkiem czasów, światłem prawdy, życiem pamięci, nauczycielką życia) zwykł mawiać Cyceron. Przynajmniej w tej sprawie należy się z nim zgodzić całkowicie. Zwłaszcza w okresach klęski i upadku jej rola dla utrzymania świadomości narodowej oraz krzewienia postaw patriotycznych i niepodległościowych była olbrzymia.

 

Jak jest dzisiaj? Z jednej strony można dostrzec jej renesans w postaci coraz większego zainteresowania przykładowo tematyką Żołnierzy Wyklętych, z drugiej natomiast marginalizuje się ją w procesie edukacji szkolnej. Statystycznie, historyczna wiedza i świadomość Polaków nie jest raczej powodem do dumy.