Na uroczystości w Pałacu Prezydenckim, z udziałem Prezydenta RP, rodziny pięciu osób - ofiar terroru komunistycznego - odebrały noty identyfikacyjne swoich ekshumowanych wcześniej krewnych.

Wśród nich byli dwaj żołnierze formacji narodowych:

 

Józef Kozłowski (1910–1949) ps. „Las”, „Vis”, „J. Kawecki”, komendant Okręgu XVI Narodowego Zjednoczenia Wojskowego.

Urodził się 19 marca 1910 r. w Demeniu na Łotwie, syn Michała i Teodory z domu Jurkjan. W latach 1931-1932 służył w 5 pp leg w Wilnie uzyskując stopień podoficerski. Pracował jako gajowy w pow. Stara Wilejka. Od 1940 r. w szeregach organizacji konspiracyjnej na terenie okupowanej Wileńszczyzny, później w ZWZ-AK.

Stowarzyszenia Narodowy Krasnystaw i „Krasnostawianie” oraz Dyrektor Muzeum Regionalnego w Krasnymstawie zapraszają na otwarcie wystawy pt. Krasnystaw "Żołnierzom Wyklętym".

Wystawa pt. Krasnystaw "Żołnierzom Wyklętym", Dziś powiemy o tych, o których się milczy” będzie otwarta dla zwiedzających od 27 lutego 2015 r. o godz. 14.00 w siedzibie Muzeum Krasnystaw, ul. Piłsudskiego 5a

 

Wykłady towarzyszące:

I. Krasnostawskie korzenie partyzanckie - mjr Franciszek Przysiężniak ps. "Ojciec Jan" - prelegent: Wioletta Gut-Siudak

II. Narodowe Siły Zbrojne w powiecie krasnostawskim - prelegent: Artur Borzęcki

III. Sytuacja Żołnierzy Wyklętych po roku 1944 na ziemiach powiatu krasnostawskiego - prelegent: dr Daniel Piekaruś

IV. Przywracanie pamięci o Żołnierzach Wyklętych - prelegent Karol Wołek

W dniu 17.02.2015r. w Poznaniu z inicjatywy i na kwaterze Korporacji Akademickiej HERMESIA! miał miejsce wykład filistra dr Rafała Sierchuły, Viceprezesa OW NSZ nt.: "Konspiracja i oddziały powstania antykomunistycznego w Wielkopolsce".

Jak zawsze ciekawy wykład dr Rafała Sierchuły uświetniła obecność Pana Zbigniewa Tuszewskiego (rocznik 1920), członka przedwojennych poznańskich grup harcerskich ONR, szefa aprowizacji Armii Polskiej-Narodowych Sił Zbrojnych w Poznaniu, wieloletniego więźnia politycznego we Wronkach.

 

Pan Zbigniew Tuszewski był łącznikiem ostatniego Komendanta Głównego NSZ, płk Stanisława Kasznicy. Spotkanie było okazją do długich rozmów młodzieży narodowej z naszym kombatantem. Licznie uczestniczyli członkowie K! Hermesia, Okręgu Wielkopolska ZŻNSZ, Stowarzyszenia "Wielkopolscy Patrioci" i ONR "Wielkopolska".


Czołem Wielkiej Polsce!

Prezes Okręgu "Wielkopolska" ZŻNSZ

1 marca w Słupsku odbędzie się już V Marsz Pamięci o Żołnierzach Wyklętych pod honorowym patronatem Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych.

Przebieg obchodów:

- Msza święta pod przewodnictwem biskupa Edwarda Dajczaka w kościele Mariackim o godz. 16:00

- po mszy odbędzie się marsz patriotów ulicami: Stary Rynek, Grodzka, Rondo Staromiejskie, Sienkiewicza, Rondo Solidarności, Łajming, Pl. Zwycięstwa

- na Pl. Zwycięstwa po przemówieniu koniec manifestacji.

 

Harmonogram uroczystości Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych w 2015 roku na Lubelszczyźnie.

28 luty (sobota), Zamość

II Marsz Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Zamościu

16:00 Msza święta, która będzie odprawiana w Kościele pw. Świętego Michała Archanioła.

17:00 Marsz przejdzie ulicami Zamościa startując spod Kościoła pw. Świętego Michała Archanioła, kończąc pod pomnikiem AK.

 

1 marca (niedziela), Lublin

11:00 Msza św. w kaplicy pw. Najświętszego Zbawiciele na cmentarzu przy Unickiej w intencji pomordowanych więźniów Zamku Lubelskiego oraz poległych i zamordowanych Żołnierzy Wyklętych.

12:00 Uroczystość przy Mogile Zamordowanych na Zamku Lubelskim w latach 1944-1954
- powitanie gości i krótka historia mogiły- poświęcenie Mogiły- okolicznościowe przemówienia- ceremoniał wojskowy z apelem poległych- złożenie wieńców i zapalenie zniczy.

Dnia 01 marca 2015 roku z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, w miejscowości Brenna odbędzie się Bieg Górski poświęcony Pamięci Żołnierzy Wyklętych śladami Henryka Flamego.

Bieg o charakterze towarzyskim, połączony z rywalizacją sportową, ma na celu uczczenie pamięci Żołnierzy Wyklętych poprzez pokonanie biegiem górskiej trasy o długości 9,2 km ze startem spod Karczmy przy ul. Św. Melchiora Grodzieckiego i metą na Błatniej. Honorowy patronat naszej inicjatywie udzielił Zarząd Główny Związku Żołnierzy NSZ.

 

Tam, przy tablicy poświęconej żołnierzom Narodowych Sił Zbrojnych, którzy 13 maja 1946 roku stoczyli walkę z funkcjonariuszami Milicji Obywatelskiej, uczestnicy biegu w ubiorach noszących cechy patriotyczne i militarne (koszulki, biało-czerwone opaski, itp.), zapalą znicze, żeby uczcić pamięć poległych żołnierzy NSZ. Dla najszybszych zawodników na mecie przewidziano oryginalne nagrody rzeczowe, a dla wszystkich piękny dyplom, gorącą herbatę z cytryną i udział w konkursie z nagrodami.

Dnia 1 marca 2015 roku w Lewinie Brzeskim (woj. opolskie) zostanie odsłonięta tablica „Pamięci żołnierzy i działaczy podziemia niepodległościowego z lat 1939-1956”.

Odsłonięcie tablicy poprzedzi uroczysta Msza święta w intencji „Żołnierzy walczących o niepodległy byt Państwa Polskiego w latach 1939-1956”, odprawiona w Kościele pw. Najświętszej Maryi Panny z udziałem pocztów sztandarowych. Uroczystość uświetni udział pocztu sztandarowego oraz Kompanii Reprezentacyjnej 1 Brzeskiego Pułku Saperów im. Tadeusza Kościuszki, która, po odczytaniu Apelu Poległych, odda salwę honorową.

 

http://www.youtube.com/watch?v=3Y6Z908CmnU

 

„Andrzej Kiszka. Żołnierz Niezłomny – nadal Wyklęty!” – wykład Leszka Żebrowskiego w Szczecinie

On prowadził działalność za długo. Nie dał się zabić wcześniej. Nie dał się złapać wcześniej. Pan Andrzej bronił się do 1961 roku, za długo. W związku z tym nie jest zrehabilitowany. Nie zmieścił się w ramach czasowych ustaw przyjętych po 1989 roku. ­– takimi słowami o poruczniku Andrzeju Kiszce ps. Dąb, swój wykład w Szczecinie rozpoczął Leszek Żebrowski.

 

W czwartek, 8 stycznia, w klubie 13 Muz w Szczecinie, z inicjatywy Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Okręgu Szczecin, Fundacji im. Kazimierza Wielkiego oraz szczecińskiego oddziału Katolickiego Stowarzyszenia Civitas Christiana odbyło się spotkanie zatytułowane Żołnierz Niezłomny – Nadal Wyklęty. Porucznik Andrzej Kiszka ps. Dąb (NZW). Gościem specjalnym miał być sam Andrzej Kiszka, ale ze względów zdrowotnych, ten ponad 90-letni kombatant nie mógł się na nim pojawić. Reprezentował go jego syn, Jan Kiszka. Gośćmi byli także kapitan Zbigniew Piasecki, żołnierz Armii Krajowej i Powstaniec Warszawski, oraz kapitan Henryk Rafalski, żołnierz Brygady Świętokrzyskiej Narodowych Sił Zbrojnych. Spotkanie poprowadził Bartłomiej Ilcewicz.

Społeczna Inicjatywa Mieszkańców Olsztyna „Jaszczur” podjęła starania o zmianę nazwy Placu Franklina D. Roosevelta i przemianowanie go na Plac Narodowych Sił Zbrojnych.

Wniosek o zmianę nazwy, do którego dołączone będą listy z poparciem mieszkańców Olsztyna w ilości 1000 podpisów i Rady Osiedla „Podgrodzie”, na którego terenie znajduje się niniejszy plac, zostanie złożony na ręce Przewodniczącej Rady Miasta w pierwszym kwartale 2015 r.

 

Mieszkańcy Olsztyna nie chcą, aby patronem jednego z placów Ich miasta był Franklin Delano Roosevelt, który bez żadnych oporów oddał w Teheranie i Jałcie nasz kraj pod władanie Stalina. Z tego powodu nazwisko Roosevelta powinno być dla Polaków synonimem zdrady. O negatywnej roli Roosevelta w polskiej historii należy pamiętać zwłaszcza teraz, gdy od ponad 20-tu lat możemy czcić pamięć ofiar zbrodni katyńskiej.

Patronat honorowy nad obchodami Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” w Poznaniu objął Jego Ekscelencja Arcybiskup Stanisław Gądecki, Metropolita Poznański.

Honorowy Komitet Obchodów Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” w Poznaniu: płk Jan Górski, por. Tadeusz Inglot, mjr Ludwik Misiek, płk Jan Podhorski, por. Zenon Wechmann, por. Zenon Wechmann.

 

28 lutego 2015 roku (sobota)

godz. 18.00

Koncert „Żołnierze Niezłomni - Podziemna Armia Powraca”. Wykonawcy Leszek Czajkowski, Andrzej Perkman, Paweł Piekarczyk, Jerzy Zelnik. Sala Czerwona Pałacu Dzialyńskich, Stary Rynek w Poznaniu.