Miasto nieujarzmione - marsz szlakiem powstania styczniowego.

Dnia 9 lutego przejdziemy przez Warszawę szlakiem powstania styczniowego. Chcemy, w 150 rocznicę największego z polskich powstań narodowych, przypomnieć o tym zrywie, jego bohaterach i ideałach jakie im przyświecały. Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych objął marsz patronatem honorowym.


http://www.youtube.com/watch?v=UHxKpxnTlQI

 

Wydarzenie na facebooku

 

 

Przejdziemy przez labirynt pokrytych śniegiem warszawskich ulic, aby odnaleźć wśród nich miejsca naznaczone śladami narodowego oporu sprzed 150 lat: manifestacji, starć z rosyjskim okupantem, egzekucji na zdrajcach, tajnych lokali oraz miejsc w jakich zaborca więził i mordował naszych Bohaterów. Szlakiem bezwzględnych dla zaborcy sztyletników i Romualda Traugutta. Chodź z nami! Bohaterowie żyją wiecznie - razem zapalmy znicze w miejscach naznaczonych polską krwią!