Okręg Szczeciński Związku Żołnierzy NSZ popiera inicjatywę nadania nazwy "Żołnierzy Wyklętych" dla nowego ronda na osiedlu Bukowym w Szczecinie.

Pismo w tej sprawie od Antoniego Rogowskiego, Prezesa Okręgu Szczecińskiego Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych zostało złożone w Urzędzie Miasta Szczecin w Komisji ds. Bezpieczeństwa Publicznego i Samorządności w dniu 06.06.2011r.

 

Poniżej treść pisma: