Władze Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych

 

Zarząd Główny

Karol Wołek – Prezes, tel.: 691-018-871

Bartosz Tomczak – Wiceprezes

Alicja Siałkowska – Wiceprezes

Wojciech Rowiński – Skarbnik

dr Izabela Strojek – Sekretarz

Dariusz Syrnicki

Ireneusz Pająk

Łukasz Suchanowski

Arkadiusz Cimoch

 

Rada Naczelna

Grzegorz Kozak – Przewodniczący

ppor. Mieczysław Cybulski „Ostry” (NSZ) – Wiceprzewodniczący

Bogdan Ścibut – Sekretarz

kpt. Leszek Zabłocki „Jola” (ZJ)

kpt. Maria Kowalewska „Myszka” (NSZ)

Leopold Dmochowski „Sęk” (NZW)

Mieczysław Korzeniewski

 

Główna Komisja Rewizyjna

Lesław Gierczuk – Przewodniczący

Paulina Drozda – Wiceprzewodnicząca

Agata Wieczorek – Sekretarz

 

Główny Sąd Koleżeński

Mariusz Charubin – Przewodniczący

Beata Wolska – Wiceprzewodnicząca

Tomasz Hanc – Sekretarz

Mariusz Warachim

Witold Pogorzelski

 

 

Okręgi Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych:

 

Białostocki, Prezes Mieczysław Korzeniewski
Strona na facebooku

 

Dolnośląski, Prezes Karol Wilk

Kontakt: 693-263-266

Strona na facebooku

 

 

Lubelski, Wojciech Rowiński

Kontakt: 510-252-105, monwoj5[at]o2.pl

Strona na facebooku

Łomżyński, Prezes por. Antoni Jankowski
Strona na facebooku

 

Małopolski, Prezes kpt. Konstanty Kopf

Strona na facebooku

 

Mazowiecki, Prezes Lesław Gierczuk

Kontakt: 601-511-584

Strona na facebooku

 

Podlaski

 

Pomorski, Prezes Andrzej Duffek

Strona na facebooku

 

Szczeciński, Prezes Grzegorz Kozak
Kontakt: 603-706-205, grzegorz.kozak[at]wp.pl

Strona na facebooku

 

Śląsk Cieszyński, Prezes Bogdan Ścibut

Kontakt: 502 499 280, bscibut[at]gmail.com

Strona na facebooku

 

Wielkopolski, Prezes Bartosz Tomczak
Kontakt: 508-257-970, owzznsz[a]gmail.com, songo_23[a]wp.pl
Strona na facebooku