8 grudnia 2018 roku odbyła się uroczystość odsłonięcia pierwszego w Sławnie patriotycznego muralu, którego motyw był związany z setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości.

 

Dzieło przedstawia polskiego kawalerzystę z szablą na koniu w pozycji bojowej. Nad nim znajduje się data 1918, natomiast postać ułana otaczają wokół napisy zaborców: Prusy, Austria, Rosja.

 

Aktu uroczystego odsłonięcia dokonali: 92-letnia por. Stanisława Drzewiecka ps. „Dziarska” – łączniczka AK i WiN oraz 103-letni ppor. Józef Caban – ostatni żyjący przedwojenny działacz Stronnictwa Narodowego, żołnierz wojny obronnej 1939, uczestnik bitwy pod Mławą i obrony Warszawy.

 

Udział w obchodach wzięli również weterani walk o niepodległość RP, radni Rady Miasta Sławno: Bartosz Bukowski i Marcin Bojaryn, działacze Związku Inwalidów Wojennych oraz członkowie i sympatycy Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych na czele z por. Janiną Kos ps. „Anka” – weteranką Armii Krajowej i Narodowego Zjednoczenia Wojskowego.

 

Po ceremonii odsłonięcia odbył się minikoncert akordeonowy w wykonaniu Mateusza Kopery. Uczestnicy spotkania słuchali pieśni patriotycznych przy gorącej grochówce i „partyzanckiej” kawie zbożowej.

 

Wydarzenie zainicjował Andrzej Bernal – przedsiębiorca, redaktor naczelny portalu „Nad Wieprzą”, natomiast namalował go dr Rafał Roskowiński z Gdańskiej Szkoły Muralu.