Przeprowadziliśmy akcję "Pomóżmy Bohaterom - świąteczna paczka dla kombatantów". Organizatorzy: Stowarzyszenie im. Kazimierza Wielkiego, Fundacja im. Kazimierza Wielkiego i Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych. Akcja została dofinansowana przez Ministerstwo Obrony Narodowej.

 

Dostarczyliśmy 300 paczek świątecznych dla weteranów walk o niepodległość Polski.

 

Dziękujemy wszystkim, którzy w okresie świątecznym znaleźli czas pośród swoich obowiązków, żeby zaangażować się w akcję dla kombatantów polskiego podziemia niepodległościowego z NSZ, AK i WiN. Pamięć i łączność międzypokoleniowa jest najważniejsza.

Jesteśmy ostatnim pokoleniem, które ma zaszczyt spotykać się i rozmawiać z weteranami walk o niepodległość Polski. Żołnierze polskiego podziemia niepodległościowego 70 lat temu byli elitą patriotyczną Narodu polskiego w swoim pokoleniu - byli w tych ok. 10 % społeczeństwa, które było gotowe ryzykować swoim zdrowiem, życiem, całym majątkiem i przyszłością swych rodzin, żebyśmy mogli dziś żyć w niepodległej Polsce i żebyśmy mogli decydować sami o sobie.

 

http://fkw.edu.pl/pomozmy-bohaterom-swiateczna-paczka-dla-…/

 

Akcja "Pomóżmy Bohaterom - świąteczna paczka dla kombatantów" trwała 8 dni. Dzieci ze szkół podstawowych przygotowały kartki świąteczne z życzeniami dla kombatantów, które włożyliśmy do paczek świątecznych. Przygotowane paczki z produktami najwyższej jakości (głównie polskich producentów) przewieźliśmy z Lublina do okolicznych województw. W dalszych rejonach Polski zakupy robili sami wolontariusze.

 

Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w akcję "Pomóżmy Bohaterom - świąteczna paczka dla kombatantów", a w szczególności:
Sekcja Sportowo-Obronna ZŻNSZ


Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Lublin


Okręg Mazowiecki Związku Żołnierzy NSZ


Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Okręg Łomżyński


Okręg Świętokrzyski ZŻ NSZ


ZŻNSZ Okręg Dolnośląski


Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Okręg Małopolski


Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Okręg Śląsk Cieszyński


Młodzież Wszechpolska - Łańcut


Młodzież Wszechpolska - Okręg Wielkopolski


Młodzież Wszechpolska - Okręg Lubuski


Młodzież Wszechpolska - Okręg Lubelski


Akademicki Klub Myśli Społeczno-Politycznej Vade Mecum


Koło Naukowe Historyków Studentów KUL


ONR Brygada Dolnośląska


Narodowa Bychawa


Arsenał Szkolenia Strzeleckie


Koło Chełm Związku Żołnierzy NSZ


Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej Okręg Zamość


Polska Niepodległa Londyn


Zrzeszenie WiN Koło Radzyń Podlaski


Narodowy Tomaszów Lubelski


Koło LOK "Suseł" w Świdniku


JS 2063 im. sierż. Józefa Franczaka ps. "Lalek"

 

GRH im. 1 Pułku Legii Nadwiślańskiej Ziemi Lubelskiej NSZ