Karol Wołek Prezes Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi, za zasługi w upamiętnianiu historii Polski.

 

W imieniu Prezydenta RP odznaczał Wojewoda Lubelski prof. Przemysław Czarnek.

 

"Dziękuję wszystkim współpracownikom i partnerom, dzięki którym zasięg i efekty naszej pracy się zwiększają. Zachęcam do włączenia się i wspierania naszych inicjatyw. CWP!"