STATUT

Medal pamiątkowy z okazji

75-lecia Narodowych Sił Zbrojnych

 

 • 1. NAZWA

Medal nosi nazwę: „Medal pamiątkowy z okazji 75-lecia Narodowych Sił Zbrojnych”.

 

 • 2. OPIS MEDALU
 1. „Medal pamiątkowy z okazji 75-lecia Narodowych Sił Zbrojnych” wybity jest w okrągłym metalowym krążku o średnicy 40 mm i srebrnej barwie.
 2. Wstążka medalu jest w barwach: czarnym, białym, czerwonym i zielonym. Barwa czarna symbolizuje żałobę po poległych i zmarłych żołnierzach NSZ oraz członkach Związku Żołnierzy NSZ. Barwa biała i czerwona symbolizuje przywiązanie do polskich barw narodowych. Barwa zielona symbolizuje nadzieję.
 3. Na awersie medalu przedstawiony jest centralnie krzyż Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych. Krzyż symbolizuje wszystkie organizacje wojskowe obozu narodowego w czasie II wojny światowej i po jej zakończeniu. Wokół krzyża umieszczony jest napis: „75 LAT NARODOWEJ IDEI, NARODOWE SIŁY ZBROJNE”.
 4. Na rewersie centralnie umieszczona jest tarcza trójpolowa z symbolami narodowymi. W dolnym polu tarczy znajduje się „Szczerbiec” – symbol mocarstwowej Polski i symbol obozu narodowego. W prawym górnym polu tarczy znajduje się „orzeł NOW” – symbol Narodowej Organizacji Wojskowej. W lewym górnym polu tarczy znajduje się „jaszczurka” – symbol Organizacji Wojskowej Związek Jaszczurczy.

 

Wokół tarczy umieszczony jest napis: „SIC TRANSIT GLORIA MUNDI, E VIVA NSZ”, który nawiązuje do napisu wyrytego w ryngrafie należącym do żołnierza NSZ Bohdana Olszewskiego. Bohdan Olszewski został zamordowany przez komunistów 18 maja 1946 roku w Więzieniu karno-śledczym nr III w Warszawie tzw. „Toledo”. Ryngraf wraz z jego szczątkami został wydobyty w maju 2017 roku na Cmentarzu Bródnowskim w Warszawie przez zespół badawczy z IPN prof. Krzysztofa Szwagrzyka.

 

 

 1. Medal nosi się na mundurze na lewej piersi nad kieszenią wraz z innymi odznaczeniami lub na lewej piersi cywilnego ubrania. Medal nie posiada miniatury.
 2. Do medalu dołączona jest legitymacja z imieniem i nazwiskiem odznaczonego. Legitymacja podpisywana jest przez Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu Głównego Związku Żołnierzy NSZ.

 

 • 3. CEL USTANOWIENIA MEDALU

Celem „Medalu pamiątkowego z okazji 75-lecia Narodowych Sił Zbrojnych” jest uhonorowanie żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, ich współpracowników, członków Związku Żołnierzy NSZ  oraz osób i instytucji, które upowszechniają i upamiętniają pozytywną pamięć o Narodowych Siłach Zbrojnych z okazji rocznicy 75-lecia Narodowych Sił Zbrojnych. Medal nadawany jest do dnia 20.09.2018 roku.

 

 • 4. CZŁONKOSTWO
 1. Członkiem uhonorowanym „Medalem pamiątkowym z okazji 75-lecia Narodowych Sił Zbrojnych” zostają osoby fizyczne lub instytucje poprzez uchwałę Prezydium Zarządu Głównego Związku Żołnierzy NSZ.
 2. Prawo do ubiegania się o uhonorowanie „Medalem pamiątkowym z okazji 75-lecia Narodowych Sił Zbrojnych” mają wszyscy żołnierze Narodowych Sił Zbrojnych i innych narodowych formacji wojskowych, członkowie Związku Żołnierzy NSZ oraz osoby i instytucje, które upowszechniają i upamiętniają pozytywną pamięć o Narodowych Siłach Zbrojnych.
 3. Osoby ubiegające się o uhonorowanie „Medalem pamiątkowym z okazji 75-lecia Narodowych Sił Zbrojnych” powinny zostać zgłoszone do Prezydium Zarządu Głównego Związku Żołnierzy NSZ. Zgłoszeniu musi zawierać uzasadnienie uhonorowania medalem.

 

 • 5. PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW
 1. Członków „Medalu pamiątkowego z okazji 75-lecia Narodowych Sił Zbrojnych” obowiązuje współudział w działaniach i popieranie Związku Żołnierzy NSZ we wszystkich jego przedsięwzięciach.
 2. Członkowie medalu są zobowiązani poczuwać się do łączącej ich wspólnoty i udzielać sobie jak najszerszej pojętej pomocy.

 

Lublin, dn. 20 września 2017 r.