Zarząd Główny i Okręg Łomża Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych zapraszają na Ogólnopolskie uroczystości 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości i 79. rocznicy śmierci Romana Dmowskiego, które odbędą się w Drozdowie i Łomży w dniu 2 stycznia 2018 r.

 

Uroczystości są organizowane w ramach „Roku Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości”, którym, zgodnie z uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, został ustanowiony rok 2018. Uroczystości organizują: Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, Prezydent Miasta Łomża, Powiat Łomża, Gmina Łomża.

 

Setna rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości jest bez wątpienia najlepszą okazją, żeby w sposób szczególny upamiętnić tych Polaków, którzy swoją pracą przyczynili się do odzyskania przez Polskę niepodległości.

Jednym z twórców niepodległości Polski był Roman Dmowski – wybitny ideolog, polityk, dyplomata i wychowawca wielu pokoleń Polaków. Roman Dmowski był twórcą największej armii polskiej, walczącej o niepodległość Polski w czasie I wojny światowej – Błękitnej Armii, nad którą dowództwo objął gen. Józef Haller. Armia ta stała się najpoważniejszą siłą, z jakiej powstało Wojsko Polskie.

 

Roman Dmowski wraz z Ignacym Paderewskim byli delegatami odradzającej się Polski na konferencję pokojową w Paryżu. Ich podpisy widnieją pod traktatem wersalskim, który przywrócił państwo polskie na mapy polityczne świata po 123 latach zaborów.

 

Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, którego kombatanci są spadkobiercami i kontynuatorami myśli demokratyczno-narodowej, której jednym z twórców był Roman Dmowski, i którzy w ramach formacji Polskiego Państwa Podziemnego: Narodowej Organizacji Wojskowej, Organizacji Wojskowej Związek Jaszczurczy, Narodowych Sił Zbrojnych, Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, walczyli o niepodległość Polski w czasie II wojny światowej i po jej zakończeniu, uważa za jak najbardziej potrzebne godne upamiętnienie wybitnego Polaka i wychowawcy narodu, Romana Dmowskiego w ramach obchodów „Roku Jubileuszu 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości”.

 

Roman Dmowski spędził ostatnie miesiące swego życia w dworku rodziny Lutosławskich w Drozdowie k. Łomży. Msza św. pogrzebowa śp. Romana Dmowskiego odbyła się w katedrze łomżyńskiej.

 

Plan obchodów Ogólnopolskich uroczystości 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości i 79. rocznicy śmierci Romana Dmowskiego:
11:00 – Msza św. w intencji Ojczyzny i śp. Romana Dmowskiego.
12:30-13:00 – Złożenie wiązanek i zapalnie zniczy pod tablicą upamiętniająca R. Dmowskiego w Drozdowie.
13:30-14:30 – Przemówienia organizatorów i zaproszonych gości, odczytanie listów, wykład prof. Jana Żaryna w auli Liceum Katolickiego im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Łomży.
14:30-15:00 – Poczęstunek

 

Udział w Komitecie Honorowym potwierdzili do tej pory: senator prof. Jan Żaryn, bp Janusz Stepnowski – biskup łomżyński, bp Stanisław Stefanek, Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Podlaskiego – Marek Olbryś, Prezydent Miasta Łomża – Mariusz Chrzanowski,  Starosta Łomżyński – Elżbieta Parzych, Wójt Gminy Piątnica – Krzysztof Kozicki, Wójt Gminy Łomża – Piotr Kłys, Karol Wolek – Prezes Związku Żołnierzy NSZ, ks. Jarosław Wąsowicz, Robert Winnicki – poseł na Sejm RP, Sylwester Chruszcz – poseł na sejm RP, Adam Andruszkiewicz – poseł na Sejm RP, Lech Kołakowski – poseł na Sejm RP, Jacek Bogucki – poseł na Sejm RP, Bernadeta Krynicka – poseł na Sejm RP, Kazimierz Gwiazdowski – poseł na Sejm RP, prof. Przemysław Czarnek – Wojewoda Lubelski, prof. Mieczysław Ryba, dr Wojciech Muszyński, dr Rafał Sierchuła, dr Krzysztof Kawęcki, Leszek Żebrowski