Sztandar Okręgu ZŻNSZ w Łodzi

 • Wymiary: 110×110 cm. Jedna strona - czerwony krzyż na białym tle. W centralnej części wizerunek Matki Boskiej Częstochowskiej okolony wieńcem w kolorze złotym. W rogach na białym tle złote inicjały: ZJ, NOW, NZW, NSZ. Druga strona - również czerwony krzyż na białym tle. W środku na tle miecza srebrny orzeł w koronie. Na ramionach krzyża hasła: BÓG, HONOR, OJCZYZNA, oraz napis ZWIĄZEK ŻOŁNIERZY NARODOWYCH SIŁ ZBROJNYCH OKRĘG ŁÓDŹ. Drzewce zwieńczone srebrnym, płaskim orłem.
 • Fundatorami sztandaru byli kombatanci, którzy walczyli o wolną i niepodległą Polskę w latach 1939-1956.
 • Sztandar poświęcił 24 września 1995 r. ks. ppłk Stanisław Rospondek - proboszcz parafii wojskowej Św. Jerzego w Łodzi.
 • Sztandar Okręgu Łódź ZŻNSZ - 37 kB

 


Tablica ku czci mjr. Władysława Kołacińskiego ("Żbik") na ścianie zewnętrznej kościoła parafialnego w Bogdanowie (woj. piotrkowskie)

 

 • Płyta o wymiarach 70×50 cm wykonana w brązie. Treść tablicy:

Ś. P. MJR WŁADYSŁAW KOŁACIŃSKI
PS. "ŻBIK"
UR. 10 III 1911 ZMARŁ 8 XI 1995
ŻOŁNIERZ WOJNY OBRONNEJ 1939
I RUCHU OPORU 1940-1946
D-CA ODDZIAŁU PARTYZANCKIEGO
NARODOWYCH SIŁ ZBROJNYCH
WIĘZIEŃ GESTAPO
SKAZANY WYROKIEM ŚMIERCI W PRL
CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI

BOGDANÓW
27 X 1996
ŻOŁNIERZE NSZ
RODZINA
 • Tablica powstała z inicjatywy Zarządu Okręgu ZŻNSZ w Łodzi i przy finansowym wsparciu Krystyny Kołacińskiej - żony "Żbika" oraz żołnierzy Oddziału "Żbika".
 • Odsłonięcia dokonał 27 października 1996 r. Witold Grzebski - wiceprezes Zarządu Głównego ZŻNSZ, a poświęcenia - ks. Stanisław Bilewicz.


Tablica ku czci kpt. Jana Morawca ("Remisz") w kościele Św. Jerzego w Łodzi.

 • Treść tablicy:
Ś. + P.
Kpt. NSZ Jan Morawiec
"REMISZ"
Harcerz
Komendant
Pogotowia Akcji Specjalnej
Narodowego Zjednoczenia Wojskowego
Bohater polskiego Podziemia
w walce z obydwoma okupantami
w latach 1939�948
Stracony w więzieniu mokotowskim UB
w Warszawie 15 01 1948 r.
Związek Żołnierzy
Narodowych Sił Zbrojnych
 • Odsłonięcia i poświęcenia tablicy dokonano 28 września 1997 r.


Tablica ku czci kpt. Tadeusza Zajączka ("Szary") w kościele parafialnym w Radomicku (woj. leszczyńskie)

 • Tablica o wymiarach 70×50 cm, wykonana z białego marmuru. Treść:
Ś.P.
Kpt. Tadeusz Zajączek
"SZARY"
10 12 1913    25 12 1995
Żołnierz Wojny Obronnej 1939
i Ruchu Oporu 1940-1944
Dowódca Batalionu
Narodowych Sił Zbrojnych Obwodu Żarnów
Więzień Gestapo i PRL z wyrokiem śmierci
Cześć Jego Pamięci
Żołnierze NSZ Okręgu Łódzkiego
oraz Miejscowe Społeczeństwo
Targowisko
30 06 1996
 • Fundatorem tablicy był Okręg Łódzki ZŻNSZ.
 • Odsłonięcia dokonał 30 czerwca 1996 r. Wojciech Zajączek - syn "Szarego" i Witold Grzebski, a poświęcił ks. Henryk Grześkowiak - proboszcz parafii w Radomicku.


Emblemat Narodowych Sił Zbrojnych na nagrobku Mieczysława Nowaka w Żarnowcu (woj. piotrkowskie)

 • Wymiary: 18×18 cm, wykonany w brązie.
 • Inicjatorem i fundatorem był Zarząd Okręgu Łódzkiego ZŻNSZ.