W dniu 22 listopada 2017 r. w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych weteranom NSZ.

Wojewoda Śląski Jarosław Wieczorek wręczył dwójce naszych weteranów NSZ odznaczenia państwowe.

 

Odznaczeni zostali:


Pani ppor.Bożena Dubiel ps."Jaskółka"  została odznaczona Orderem Krzyża Niepodległości nadanym przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę w lutym 2016 r. oraz pan ppor.Stefan Siekliński ps."Stefek" został odznaczony Medal "Pro patria"


Pani Bożenie Dubiel został również w tym doniosłym dniu w tej monumentalnej sali wręczony Medal pamiątkowy z okazji 75-lecia NSZ przyznany przez ZG ZŻNSZ

W uroczystości uczestniczyła również pani kpt.Genowefa Aleksander ps."Dzięcioł" z Wrocławia przyjaciółka odznaczonej z lat wspólnej walki z komunistycznym okupantem

CZEŚĆ I CHWAŁA BOHATEROM NSZ