Reaktywacja Okręgu Mazowieckiego Związku Żołnierzy NSZ

Dnia 15 października 2017 roku, w Warszawie, miało miejsce Walne Zebranie Członków Okręgu Mazowieckiego Związku Żołnierzy NSZ, podczas którego doszło do reaktywacji Okręgu i wyboru nowych władz okręgowych. Spotkanie, w którym udział wzięło 28 osób, w tym 14 członków ZŻNSZ, poprowadził prezes ZG ZŻNSZ kol. Karol Wołek.

 

Prezesem Okręgu Mazowieckiego ZŻNSZ został kol. Lesław Gierczuk, a w zarządzie okręgu znalazło się czterech kombatantów.

Na spotkaniu zostały również powołane: Komisja Rewizyjna i Sąd Koleżeński Okręgu.

 

Jak słusznie zauważył por. Leszek Zabłocki – weteran OW Związek Jaszczurczy – Walne Zebranie obyło się w 78. rocznicę powstania tejże organizacji. Jak wiemy OW Związek Jaszczurczy od chwili powstania dość szybko się rozrastał, a jednym z najsilniejszych okręgów była właśnie Warszawa – przed członkami reaktywowanego Okręgu Mazowieckiego ZŻNSZ dużo pracy, by powtórzyć sukces swoich ideowych kolegów z czasów II wś.

 
 
 Nowo wybranym władzom gratulujemy!