Sztandar Okręgu ZŻNSZ w Krakowie

  • Wymiary: 100×100 cm. Awers - na białym tle czerwony krzyż. W środkowej części biały orzeł piastowski otoczony złotym wieńcem na tle srebrnego miecza. Wokół wieńca napis: BÓG HONOR OJCZYZNA, a na dolnym ramieniu: NARODOWE SIŁY ZBROJNE OKRĘG KRAKOWSKI. W rogach złote wieńce z inicjałami: NSZ. Rewers - na niebieskim tle biały orzeł w koronie, na którego piersi widnieje ryngraf z Matką Boską Częstochowską. Pod orłem złoty napis: POD TWĄ OBRONĘ. Całość otoczona wieńcem w kolorze złotym. Wokół napisy: ZWIĄZEK ŻOŁNIERZY NARODOWYCH SIŁ ZBROJNYCH oraz OKRĘG KRAKOWSKI - na dole sztandaru. W rogach inicjały: ZJ, NOW, NSZ, NZW. Drzewce zwieńczone kulą z płaskim orłem z rozpostartymi skrzydłami.
  • Sztandar zaprojektował por. Karol Jakubowski, a wyhaftowała Irena Kopf.
  • Poświęcenia sztandaru dokonał 23 czerwca 1996 r. ks. infułat Stanisław Nowak w kościele Św. Kazimierza w Krakowie.
  • Sztandar  Okręgu Krakowskiego ZŻNSZ - 21 kB


Tablica na cmentarzu parafialnym w Gołczy upamiętniająca walki z Niemcami pod wsią Dąbrowiec 5-6 października 1944 r.

  • Wymiary: 65×45 cm, odlana ze stali nierdzewnej. Treść:
POR. WŁADYSŁAW BACIE L. 29
KPR. ZDZISŁAW CĘCEK L. 21
SZER. EDWARD TABAKA L. 24
KPR. MIECZYSŁAW ZAJĄC L. 21
SZER. JÓZEF WOŹNIAK L. 32
ODDALI ŻYCIE W SŁUŻBIE
PARTYZANCKIEJ
NARODOWYCH SIŁ ZBROJNYCH
W WALCE Z WROGAMI POLSKI
W R. 1944
ZASNĘLI W PANU
CZEŚĆ ICH PAMIĘCI
TABLICĘ UFUNDOWAŁ
MIECZYSŁAW ROLSKI
Z AUSTRALII
  • Tablica powstała z inicjatywy Mieczysława Rolskiego i Józefa Piekoszewskiego, zaś koszty jej wykonania pokrył Mieczysław Rolski.
  • Poświęcenia dokonał 1 listopada 1994 r. ks. kanonik Wiktor Zapart.