Przemówienie Prezesa Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych podczas uroczystości 75-lecia NSZ przy Grobie Nieznanego Żołnierza w Warszawie dnia 16.09.2017 r.

 

„Czołem Wielkiej Polsce

 

Dziś upamiętniamy żołnierzy Wielkiej Polski. Narodowe Siły Zbrojne były drugą co do wielkości formacją Polskiego Państwa Podziemnego. Przez Niemców były uważane za formację najbardziej antyniemiecką. Raporty policyjne Gestapo wskazują, że wywiad NSZ  jest najpoważniejszą siłą, z jaką Niemcy spotkali się od początku wojny, to był 1943 rok. Te same raporty stwierdzają, że żołnierze NSZ są młodzi, idealistyczni i w ich przypadku zdrada jest wykluczona.

 

Przez komunistów NSZ były uważane za formację najbardziej antykomunistyczną. Żołnierze NSZ aż do lat 70’ byli ścigani przez siły bezpieczeństwa okupanta sowieckiego i byli skazywani na wyroki w komunistycznych więzieniach.

 

Narodowe Siły Zbrojne reprezentowały polski interes narodowy. Były całkowicie niezależne od wschodu i od zachodu. NSZ prawidłowo oceniały obu okupantów i starały się zabezpieczyć naród polski przed represjami zarówno okupanta niemieckiego jak i przychodzącego drugi raz na ziemie polskie okupanta sowieckiego.

 

Oddział Narodowych Sił Zbrojnych, Brygada Świętokrzyska, wyzwolił niemiecki obóz koncentracyjny w czeskim Holiszowie. Ten fakt pokazuje faktyczny stosunek NSZ i całego Polskiego Państwa Podziemnego, całego narodu polskiego wobec niemieckiej polityki holocaustu, niemieckich obozów koncentracyjnych i niemieckiego ludobójstwa jakiego Niemcy dopuścili się na Polakach i wielu innych narodach Europy w czasie ostatniej wojny.

 

Dzisiaj możemy powoływać się na ten fakt, broniąc pamięci o naszych weteranach, naszych dziadkach, już pradziadkach, ojcach i broniąc na arenie międzynarodowej dobrego imienia narodu polskiego.

 

Po wkroczeniu na ziemie polskie okupanta sowieckiego Narodowe Siły Zbrojne nie zaprzestały walki. Żołnierze NSZ wraz z lokalnymi strukturami Armii Krajowej utworzyły Narodowe Zjednoczenie Wojskowe. Największą formację wojskową walczącą w powstaniu antykomunistycznym z okupantem sowieckim. Największą i najdłużej walczącą, bo do połowy lat 50’. Żołnierze Narodowego Zjednoczenia Wojskowego, którzy w wielu rejonach występowali nadal jako NSZ, obecnie są nazywani Żołnierzami Wyklętymi.

 

Narodowe Siły Zbrojne nigdy nie zostały rozwiązane, a żołnierze NSZ nigdy nie zostali zwolnieni z raz złożonej przysięgi wojskowej i służby Rzeczypospolitej. NSZ i NZW były bezkompromisowe w walce o polski interes narodowy. Każdy Polak ma prawo być dumny z ideałów i tradycji Narodowych Sił Zbrojnych.

 

Cześć i chwała Bohaterom!”

 

Poniżej znajduje się link do przemówienia na youtube.pl:

 

Przemówienie Prezesa Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych podczas uroczystości 75-lecia NSZ przy grobie Nieznanego Żołnierza w Warszawie - 16.09.2017 r.