Organizatorzy: Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Ministerstwo Obrony Narodowej.

Patronat honorowy: Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda

Komitet honorowy: Karol Wołek - Prezes Związku Żołnierzy NSZ, Piotr Bączek - Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Jarosław Szarek – Prezes Instytutu Pamięci Narodowej, Przemysław Czarnek – Wojewoda Lubelski, Leszek Żebrowski, prof. Jan Żaryn, dr Wojciech Muszyński, prof. Marek Chodkiewicz, prof. Mieczysław Ryba.

 

Dzień przed uroczystościami 75-lecia NSZ Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w imieniu całego Narodu polskiego przez aklamację przyjął uchwałę, w której stwierdził, że "Narodowe Siły Zbrojne dobrze przysłużyły się Ojczyźnie".

 

Uroczystości rozpoczęły się uroczystą Mszą św. w Katedrze Polowej Wojska Polskiego, podczas której kazanie wygłosił kapelan Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych ks. Janusz Stępniak. Na Mszy św. obecne były poczty sztandarowe: poczet sztandarowy Wojska Polskiego, poczty sztandarowe Zarządu Głównego, okręgów i kół Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, Młodzieży Wszechpolskiej oraz innych organizacji. Obecne były również liczne Grupy Rekonstrukcji Historycznych Narodowych Sił Zbrojnych. W uroczystości 75-lecia NSZ udział wzięli: żołnierze Narodowych Sił Zbrojnych, weterani walk o niepodległość RP, osoby represjonowane z powodów politycznych, działacze opozycji antykomunistycznej, przedstawiciele Parlamentu RP, przedstawiciele instytucji państwowych, przedstawiciele instytucji samorządowych, przedstawiciele służb mundurowych,  duchowieństwo, przedstawiciele organizacji pozarządowych, związków i stowarzyszeń kombatanckich, zaproszeni goście i społeczeństwo.

 

Następnie uczestnicy udali się na plac przy Grobie Nieznanego Żołnierza, gdzie o godz. 12:00 rozpoczęła się kolejna część uroczystości. Rozpoczęła się ona od odegrania Hymnu RP przez Orkiestrę Reprezentacyjną Wojska Polskiego. Następnie oficer rozprowadzający dokonał zmiany posterunku honorowego przy Grobie Nieznanego Żołnierza. Kolejno obyły się przemówienie okolicznościowe. List okolicznościowy od Prezydenta PR Andrzeja Dudy odczytał Zastępca Szefa Biura Bezpieczeństwa Narodowego Pan Minister Dariusz Gwizdała. Swój list okolicznościowy wystosował również Marszałek Sejmu RP, Pan Minister Marek Kuchciński. List okolicznościowy przesłał Minister Obrony Narodowej, Pan Minister Antonii Macierewicz. Następne wystąpił Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk. Przemówienie wygłosił weteran Związku Jaszczurczego, Narodowych Sił Zbrojnych i powstaniec warszawski gen. bryg. Jan Podhorski ps. „Zygzak”. Następnie przemówienie wygłosił Prezes Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Karol Wołek.

 

Po przemówieniach Modlitwę Narodowych Sił Zbrojnych odmówił kapelan Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych ks. Ryszard Jurak. Po Modlitwie obył się Apel Pamięci oraz salwa honorowa. Oddano hołd zmarłym komendantom i żołnierzom Narodowych Sił Zbrojnych, drugiej co do wielkości formacji podziemnego Wojska Polskiego. Następnie odbyła się ceremonia złożenia wieńców na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza. Ta część uroczystości zakończyło odegranie Pieśni Reprezentacyjnej Wojska Polskiego.

 

Kolejna część uroczystości 75-lecia Narodowych Sił Zbrojnych odbyła się w Centrum Konferencyjnym Wojska Polskiego. Po przywitaniu gości obyła się ceremonia wręczenia Medali „Pro Patria”, medali „Obrońcy Ojczyzny 1939-1945” oraz pamiątkowego ryngrafu dla gen. bryg. Jana Podhorskiego ps. "Zygzak". Ceremonii uhonorowania weteranów Narodowych Sił Zbrojnych dokonał Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób represjonowanych Jan Józef Kasprzyk. Po ceremonii Jan Józef Kasprzyk przeczytał list okolicznościowy od Jarosława Kaczyńskiego – Prezesa Prawa i Sprawiedliwości. Następnie głos zabrał Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego - Piotr Bączek. W imieniu Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej Jarosława Szarka list okolicznościowy przeczytał Wiceprezes Instytutu Pamięci Narodowej prof. Krzysztof Szwagrzyk, który następnie zabrał głos w swoim imieniu. W imieniu głównego organizatora uroczystości, Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, głos zabrał Prezes Zarządu Głównego ZŻNSZ Karol Wołek. Po przemówieniu Prezesa ZŻNSZ odbyła się ceremonia odznaczenia weteranów NSZ "Medalem Pamiątkowym z okazji 75-lecia Narodowych Sił Zbrojnych”.

 

Po odznaczeniach prelekcję historyczną wygłosił wybitny historyk i publicysta Leszek Żebrowski. Uroczystości zakończył koncert patriotyczny Olgi Bojar.