9 września 2017 roku w Starym Grodkowie odbyły się uroczystości upamiętniające 71. rocznicę mordu dokonanego przez funkcjonariuszy UB i NKWD na żołnierzach Zgrupowania Partyzanckiego Narodowych Sił Zbrojnych VII Okręgu Śląskiego kpt. Henryka Flame „Bartka” .

 

Organizatorem wydarzenia był Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Okręg Śląsk Cieszyński.

 

Uroczystości rozpoczęły się od odsłonięcia ronda im. Żołnierzy Wyklętych Zgrupowania NSZ kpt. Henryka Flame „Bartka”. Po ceremonii odbyła się uroczysta Msza św koncelebrowana przez ks. biskupa Rudolfa Pierszkały. Główne uroczystości obyły się na „Polanie Śmierci” w Starym Grodkowie, czyli na terenie przylegającym do byłego poniemieckiego lotniska wojskowego, gdzie we wrześniu 1946 roku, funkcjonariusze bezpieki zamordowali 30 żołnierzy NSZ VII Okręgu Śląskiego, którymi dowodził kpt. Henryk Flame. Obchodom towarzyszył poczet Sztandarowy Wojska Polskiego, Orkiestra WP, Kompania WO oraz Grupy Rekonstrukcji Historycznej. W tym miejscu delegacje złożyły kwiaty oraz zostały poświęcone groby żołnierzy "Bartka". Uroczystości zakończył „Marsz rtm. Pileckiego”, po czym uczestnicy udali się na wykład wiceprezesa IPN, prof. Krzysztofa Szwagrzyka oraz wojskową grochówkę.       

 

 

 

Zdjęcia od: Zjednoczeni Patrioci