Sztandar Okręgu Świętokrzyskiego ZŻNSZ (Kielce)

 • Wymiary: 100×100 cm. Awers - czerwony krzyż ze srebrnym orłem w części środkowej, opleciony wieńcem w kolorze złotym. Na ramionach krzyża złote napisy: BÓG, HONOR, OJCZYZNA; a na dolnym data sformowania Brygady Świętokrzyskiej: 11-VII-1944. W rogach na białym tle w skrzyżowanych gałązkach laurowych napisy: NSZ, 202. Poniżej orła półkolisty napis w kolorze złotym: NARODOWE SIŁY ZBROJNE. Rewers - czerwony krzyż z oplecionym złotym wieńcem kolorowym wizerunkiem Matki Boskiej Częstochowskiej w centrum. W rogach na białym tle napisy: 1939, 1945, NSZ i 202 pp. Drzewce zwieńczone stalowym orłem z rozpiętymi skrzydłami.
 • Sztandar ufundowany został przez członków Okręgu Świętokrzyskiego ZŻNSZ w Kielcach.
 • Poświęcenia sztandaru dokonał 8 września 1991 r. w kościele garnizonowym kapelan garnizonu ks. Rozpondek.
 • Sztandar Okręgu Świętokrzyskiego ZŻNSZ - 18 kB


Sztandar Koła ZŻNSZ w Małogoszczy

 • Awers - w kolorze niebieskim, na środku wizerunek Matki Boskiej Częstochowskiej z orłem. Napis łukiem: ZWIĄZEK ŻOŁNIERZY NARODOWYCH SIŁ ZBROJNYCH KOŁO NR 8 MAŁOGOSZCZ. Rewers - na białym tle czerwony krzyż, w środku orzeł piastowski. Na ramionach hasła: BÓG, HONOR, OJCZYZNA; oraz daty: 1939, 1945. W białych narożnikach inicjały: ZJ, NOW, NZW, NSZ.
 • Fundatorami byli członkowie koła ZŻNSZ w Małogoszczy.
 • Poświęcenia sztandaru dokonał 6 listopada 1994 r. w kościele w Małogoszczy ks. Jan Gaj - proboszcz parafii.


Sztandar Koła ZŻNSZ w Pińczowie

 • Wymiary: 100×100 cm. Jedna strona - szafirowy krzyż na białym tle. Środkowa część z tłem czerwonym. Na nim biały orzeł, na tle którego wizerunek Matki Boskiej Częstochowskiej. Wokół czerwonego tła wieniec w kolorze złotym i napis: ZWIĄZEK ŻOŁNIERZY NARODOWYCH SIŁ ZBROJNYCH KOŁO PIŃCZÓW. W rogach okolone liśćmi inicjały: ZJ, NOW, NZW, NSZ. Druga strona - czerwony krzyż na białym tle, w środku okrąg zielony, na którym widnieje krzyż ZŻNSZ, na nim orzeł. Na ramionach krzyża hasła: BÓG, HONOR, OJCZYZNA; a na dolnym herb Pińczowa. W rogach: jaszczurka, miecz Chrobrego oraz daty - 1939 i 1945. Drzewce zwieńczone orłem z białego metalu.
 • Sztandar ufundowali członkowie Koła ZŻNSZ w Pińczowie.
 • Poświęcenia dokonał 17 września 1995 r. ks. Hieronim Tarłowski w kościele Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Pińczowie


Sztandar Koła ZŻNSZ w Wodzisławiu

 • Wymiary 95×90 cm. Jedna strona sztandaru - tło szafirowe, w środkowej części na czerwonym tle otoczonym wieńcem wyhaftowany orzeł, na którego piersi widnieje wizerunek Matki Boskiej z Dzieciątkiem. Półkolem napis: ZWIĄZEK ŻOŁNIERZY NARODOWYCH SIŁ ZBROJNYCH KOŁO WODZISŁAW. W rogach inicjały: ZJ, NOW, NZW, NSZ. Druga strona - czerwony krzyż na białym tle. W środku na czerwonym tle orzeł na tle krzyża ze skrótem NSZ i miecza Chrobrego. W białych narożnikach jaszczurka i miecz Chrobrego, a na dole herby Kielc i Wodzisławia. Na czerwonych ramionach hasła: BÓG, HONOR, OJCZYZNA; oraz daty: 1942, 1994. Drzewce zwieńczone płaskim orłem z rozpiętymi skrzydłami wykonanym z żółtego metalu i inicjałem NSZ.
 • Sztandar ufundowany został przez członków Koła ZŻNSZ w Wodzisławiu.
 • Poświęcenia dokonał 14 sierpnia 1994 r. ks. Edward Nowak w kościele parafialnym w Wodzisławiu.


Kaplica pamięci Narodowych Sił Zbrojnych w Sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej Królowej Polski w Kałkowie (woj. kieleckie)

 • Kaplica usytuowana na parterze stacji Drogi Krzyżowej - Golgoty. Wymiary pomieszczenia: 416×400 cm, wysokość 265 cm. Nad wejściem napis: NARODOWE SIŁY ZBROJNE. Wnęka obudowana kutą kratą żelazną. Na ścianie ryngraf z wizerunkiem Matki Boskiej Częstochowskiej; po prawej stronie ryngrafu tarcza z orłem polskim, na którego piersi widnieją inicjały NOW, po lewej - emblemat NSZ (krzyż z orłem, inicjałami: ZJ, NOW, NZW, mieczem i napisem NARODOWE SIŁY ZBROJNE). Niżej płyta z granitu z literami wykonanymi z brązu. Treść:

BOŻE KTÓRY JESTEŚ MIŁOŚCIĄ
SPRAW ABY PRAWDA
O NARODOWYCH SIŁACH ZBROJNYCH
DOTARŁA DO NARODU POLSKIEGO

 • Inicjatorem i wykonawcą kaplicy było Koło ZŻNSZ w Ostrowcu Świętokrzyskim. Fundatorami byli członkowie koła przy wsparciu Zarządu Głównego oraz innych okręgów związku.
 • Poświęcenia kaplicy dokonał 16 czerwca 1996 r. ks. Ryszard Jurak - kapelan ZŻNSZ.


Tablica pamiątkowa w kościele garnizonowym w Kielcach

 • Wymiary: 55×45 cm, wykonana z marmuru. Jej treść:

W hołdzie Żołnierzom Narodowych Sił Zbrojnych
poległym w walce o wolność Ojczyzny
zamęczonych i zamordowanych w kazamatach
więzień i obozów przez Gestapo, NKWD i UB.
Cześć ich pamięci

 • Fundatorami byli członkowie Koła ZŻNSZ w Kielcach oraz Zarząd Okręgu Świętokrzyskiego ZŻNSZ.
 • Tablicę odsłonił 18 czerwca 1994 r. prezes Zarządu Okręgu Świętokrzyskiego ZŻNSZ - Czesław Bednarski, a poświęcił ks. Tadeusz Skrzyniarz.


Tablica pamiątkowa we wnęce wejścia do domu rodzinnego por. Stanisława Grabdy ("Bema") w Przededworzu k. Chmielnika (woj. kieleckie)

 • Wymiary: 50×70 cm, wykonana z marmuru. W lewym górnym rogu emblemat NSZ wykonany w brązie. Treść tablicy:
DOM RODZINNY
por. STANISŁAWA
GRABDY
ps. "WIR" - "OLSZYNA" - "BEM"
ŻOŁNIERZ NOW, NSZ, AK, WIN
D-ca ODDZ. PARTYZANCKIEGO W LATACH 1943-1944
SKAZANY NA KARĘ ŚMIERCI
WYROK WYKONANO 15.04.1953
15-04-1994. CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI
PODKOMENDNI: ZŻ-NSZ OKRĘG ŚWIĘTOKRZYSKI
 • Tablicę odsłonił 17 kwietnia 1994 r. mjr Władysław Kołaciński "Żbik", a poświęcił proboszcz parafii w Chmielniku.


Tablica pamiątkowa na budynku szkoły podstawowej w Smogorzowie

 • W lewym górnym rogu tablicy emblemat NSZ. Poniżej tekst:
PAMIĘCI ŻOŁNIERZY
GRUPY ZADAŃ
SPECJALNYCH NSZ
UTWORZONEJ W 1942-10-05 W POW. BUSKIM
D-ca GZS "HORSKI" "NOWINA" "BABINICZ"
por. ZDZISŁAW JELNICKI                                   SMOGORZÓW
Żołnierze:
"AMERYKAN"
"KAROL LIPIŃSKI"
"KOWAL"
"MARYNARZ"
"PANNA"
"SUCHARA"
"WILK"
"ZAJĄC"

M.CZYŻYŃSKI
T.JAKUBIK
F.WŁADNY
S.MAKÓWKA
J.KAPUTA
F.MUSIAŁ
H.WITCZAK
W.WAWSZCZYK

GNOJNO
JANOWICE
RZESZUTKI
SMOGORZÓW
RZESZUTKI
PIASKI-GNOJNO
GNOJNO
RZESZUTKI

KOLEDZY
Z OKR. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
ZW. ŻOŁN. NSZ - KIELCE
SMOGORZÓW WRZESIEŃ 1995
 • Tablicę odsłonił 12 maja 1996 r. Tadeusz Jakubik ("Karol Lipiński") - ostatni z żyjących żołnierzy GZS NSZ - w asyście wnuczki dowódcy GZS por. Zdzisława Jelnickiego - p. Anny Gromnickiej, a poświęcił ks. biskup Zbigniew Kraszewski.


Tablica pamiątkowa na filarze kościoła Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Pińczowie (woj. kieleckie)

 • Wymiary: 46×36 cm, odlana w brązie. W lewym górnym narożniku krzyż o wymiarach 8×4 cm, w prawym orzeł. Treść tablicy:

PAMIĘCI ŻOŁNIERZY NARODOWYCH SIŁ ZBROJNYCH
POLEGŁYCH W WALKACH O WOLNOŚĆ OJCZYZNY Z RĄK OKUPANTÓW
17-09-1995                        Koledzy Koła Pińczów

 • Tablicę ufundowali członkowie Koła ZŻNSZ w Pińczowie.
 • Odsłonięcia dokonał 17 września 1995 r. Czesław Bednarski, a poświęcenia - ks. gwardian Hieronim Tarłowski.


Tablica pamiątkowa w kościele w Uniejowie (woj. kieleckie)

 • Wymiary: 80×40 cm, wykonana w marmurze. Treść:
ŻOŁNIERZE PARTYZANCI BRYGADY ŚWIĘTOKRZYSKIEJ NARODOWYCH
SIŁ ZBROJNYCH ODDALI SWE ŻYCIE ZA POLSKĘ I WIARĘ
W WALCE Z NIEMCAMI W REJONIE K/ KĘPIA, MARCINKOWIC,
POGWIZDOWA, UNIEJOWA W GRUDNIU 1944 R. I STYCZNIU 1945

POR. W. JACHIMOWICZ
PCHOR. MATUSZEWSKI"
KPR. S. ROGALA
ST. STRZ. GORCZYŃSKI
STRZ. STRZ. N.N.
L. 32 "BORYNA"
L. 22 "SZMAGA"
L. 22 "SOSNA"

"JASTRZĄB"
"WIKTOR"
"KOZA"
"HUNCWOT"
"KAMIEŃ"
"KACPER"
CZEŚĆ ICH PAMIĘCI KOLEDZY POLONII
Australijskiej 1993
 • Tablicę ufundowało środowisko polonii z Australii.
 • Odsłonięcia dokonał 26 września 1993 r. Czesław Bednarski - wiceprezes Zarządu Okręgu ZŻNSZ w Kielcach, a poświęcił ks. Jan Śliwa - proboszcz parafii w Uniejowie.


Tablica pamiątkowa w kościele parafialnym w Wolicy

 • Wykonana w brązie, wymiary: 50×40 cm. Treść:
JAKO ŻOŁNIERZE NARODOWYCH SIŁ ZBROJNYCH W WALCE
Z OKUPANTEM HITLEROWSKIM ODDALI ŻYCIE ZA OJCZYZNĘ
1. EUGENIUSZ WOJTAL
2. MARIAN WOJTAL
3. IRENEUSZ WOJTAL
4. JANUSZ ŻELAZKIEWICZ
5. JAN MŁODECKI

NIECH PAMIĘĆ O NICH NIE ZAGINIE A BÓG
ZAPEWNI IM WIECZNY POKÓJ.

 • Koszty wykonania tablicy w całości pokrył Czesław Kowalski.
 • Tablicę odsłonił 16 września 1994 r. Czesław Kowalski, a poświęcił ks. Stanisław Widlak - proboszcz parafii w Wolicy.


Tablica pamiątkowa w kościele parafialnym w Zagnańsku (woj. kieleckie)

 • Wymiary: 40×50 cm, wykonana ze sjenitu. W prawym górnym rogu odznaka Brygady Świętokrzyskiej NSZ. Treść tablicy:

BOŻE
ZBAW DUSZE ŻOŁNIERZY
FORMACJI NARODOWEJ
WALCZĄCEJ O WOLNOŚĆ
I NIEPODLEGŁOŚĆ
POLSKI

 • Tablicę odsłonił 28 sierpnia 1993 r. mjr Zygmunt Rafalski - "Sulimczyk".


Tablica pamiątkowa w kościele w Zagórzu

 • Wymiary: 46×36 cm, wykonana w brązie. Treść tablicy:

W HOŁDZIE ŻOŁNIERZOM NARODOWYCH SIŁ ZBROJNYCH
Z PLACÓWKI ZAGÓRZE POLEGŁYM W WALCE
O NIEPODLEGŁOŚĆ POLSKI
W LATACH 1941-1956

KOLEDZY

KIELCE 2 LIPCA 1995 R.

 • Tablica powstała z inicjatywy p. Stefana Sarka. Fundatorami byli członkowie Koła ZŻNSZ w Kielcach.
 • Odsłonięcia tablicy dokonał 2 lipca 1995 r. Czesław Bednarski - prezes Zarządu Okręgu Świętokrzyskiego ZŻNSZ w Kielcach, a poświęcił ks. Kajetan Burzyński.