W dniu 10.09.2017 w Czerwonym Borze odbyła się piąta edycja „Grom Challenge”. Podczas tegorocznych zawodów Sekcja Sportowo-Obronna Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych wystawiła dwie ekipy w składach Marcin Mańka i Rajmund Flejmer oraz Leszek Brus i Bartłomiej Pieślak (gościnnie).

Bieg był wyczerpujący (ok. 25 km) i wymaga od uczestników wysokiej formy fizycznej a także wiedzy ogólnowojskowej, potrzebnej do wykonywania zadań podczas jego trwania. Nacisk kładziono również na udzielanie pierwszej pomocy.

Bieg przeprowadzany był w parach co uczy odpowiedzialności za partnera. Trasa jest na tyle urozmaicona, że zawodnicy nie mogą narzekać na nudę i cały czas muszą liczyć się z niespodziankami na trasie. Jak co roku w zawodach uczestniczyli zarówno żołnierze jak i osoby cywilne, o wysokiej kondycji fizycznej oraz psychicznej, znajomości zagadnień militarnych i umiejętności wykonywania zadań z ratownictwa taktycznego.

 

Nasze ekipy ukończyły bieg na pozycjach 22 (Leszek i Bartek) i 48 (Rajmund i Marcin). Rajmundowi odnowiła się kontuzja i należy mu się wielki szacunek za hart ducha i ukończenie zawodów pomimo urazu.

 

Gratulujemy naszym zawodnikom i zachęcamy innych do aktywności fizycznej w podobnych wydarzeniach.