W dniach 30 sierpnia-8 września 2017 r. odbył się obóz szkoleniowy Sekcji Sportowo-Obronnej Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych. Obóz został zorganizowany dzięki wsparciu finansowemu Ministerstwa Obrony Narodowej. Założeniem obozu było podniesienie umiejętności proobronnych uczestników zgrupowana.

Szkoleniowcami byli byli operatorzy jednostki wojskowej GROM 2305, byli żołnierze 6 Powietrznej Dywizji Powietrzno-Desantowej oraz instruktorzy z Sekcji-Sportowo Obronnej ZŻNSZ. Zajęcia odbywały się z podziałem na grupy, co umożliwiło skorzystanie ze wszystkich zajęć przez każdego uczestnika.

Każdy dzień zaczynał się od pobudki, zaprawy, apelu i modlitwy NSZ. Uczestnicy obozu pod okiem instruktorów doskonalili postawy strzeleckie, pracę na broni (m.in. zmiana magazynka, składanie i rozkładanie broni) i maskowanie. Ciekawym ćwiczeniem były zajęcia ogień i manewr. Odbywały się również zajęcia taktyczne: zielona taktyka w lesie i na terenach zielonych, taktyka miejska oraz czarna taktyka w pomieszczeniach. Oprócz tego uczestnicy odbyli również szkolenie ze strzelectwa z broni krótkiej i długiej. Dodatkowymi zajęciami była jazda quadem i szkolenie z Krav magi.

 

Kolejnym etapem było szkolenie z medycyny pola walki. Uczestnicy uczyli się m.in. jak radzić sobie z  ranami postrzałowymi, szarpanymi, ciętymi, odłamkowymi, utratą przytomności oraz w wypadku złamań.

 

Oprócz zajęć militarnych i fizycznych organizatorzy zapewnili uczestnikom wyjazd terenowy, którego celem było zapoznanie z miejscami i postaciami związanymi z działalnością niepodległościową oddziałów NSZ i WiN na Lubelszczyźnie. Pierwszym miejscem była Turowola – miejsce w którym oddział UB-KBW zabił 3 osoby z patrolu „Wiktora”. Kolejne to Puchaczów – miejsce likwidacji 21 komunistów przez oddział „Wiktora” i „Jastrzębia”. Następnie Cyców, gdzie znajduję się grób Stanisława Brzuszki „Boruta”, miejscowość Kulig – pałac, gdzie przebywali konspiratorzy, Siedliszcze – miejsce spoczynku „Zemsty” i „Kruka”, Kanie – mogiła i pomnik żołnierzy NSZ i rolników zamordowanych w miejscowości Gołąb, następnie Piaski – pomnik i grób „Lalusia” i Lublin – grób ks. bp. Stronkowskiego.

 

 

 

Zdjęcia od : Tempus Fugit - Marcin Budzyński Fotografia i Jerry Rzeznik