Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Okręg Małopolski serdecznie zaprasza na uroczystości 70. rocznicy ostatniej walki kpt. Jana Dubaniowskiego "Salwy".  Obchody odbędą się w dniach 16-17 września 2017 r. w Zakliczynie - Ruda Kameralna.

kpt Jana Dubaniowski "Salwa" był dowódcą oddziału partyzanckiego „Żandarmeria”, który  w latach 1945–1947 należał do najbardziej aktywnych jednostek partyzanckich antykomunistycznego podziemia w Krakowskiem. „Salwa” 27 września 1947 roku, poległ w walce z obławą UB.

 

Program uroczystości:

 

16 września, sobota

9:00 - 14:00  Edukacyjny Rajd Górski im. kpt Jana Dubaniowskiego "Salwy".
15:00 -15:30  Złożenie zniczy na grobie Kpt.Jana Dubaniowskiego "Salwy" w Zakliczynie przez uczestników rajdu. Uroczysty przemarsz na rynek miasta.

16:00 -16:30  Inscenizacja historyczna na rynku w Zakliczynie, zbrojna działalność oddziału NSZ "Żandarmeria".
17:00 -  Premiera książki Grzegorza Gawła, autora biografii kpt. Jana Dubaniowskiego. Spotkanie ze świadkami historii oddziału.

 

17 września, niedziela

 

8:45 - Oficjalne złożenie zniczy i wiązanek na grobie kpt. Jana Dubaniowskiego "Salwy". Przemarsz do kościoła Św. Idziego w Zakliczynie.
9:30 - Uroczysta Msza Święta w patriotycznej oprawie w intencji dowódcy i żołnierzy oddziału NSZ "Żandarmeria". Po Mszy Św. przejazd do Rudy Kameralnej.
11:00 - Ruda Kameralna - Oficjalne uroczystości pod pomnikiem partyzanckim. Powitanie Gości, Apel Poległych, złożenie kwiatów i wiązanek, wystąpienia gości. Po oficjalnej części poczęstunek.