W dniach 04-09 sierpnia 2017 roku odbyło się zgrupowanie Sekcji Sportowo-Obronnej przy Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych. Uczestnicy zgrupowania w uroczym miejscu koło Włodawy poznawali i doskonalili umiejętności związane z wojskiem i wojskowością. Zaznajomili się m.in. z budową karabinka AKMS, nauczyli się rozkładać i składać ten karabinek. Ponadto szkolono się z procedur zachowania się z bronią, postaw strzeleckich, pracy na mapie, szyków marszowych, bytowania i innych.

Uczestnicy zgrupowania zapoznali się z umundurowaniem i wyposażeniem potrzebnym do wykonywania trudnych zadań z zakresu pro obronnym i surwiwalowym.

 

Odwiedziliśmy także miejsca związane z walkami i upamiętnieniem naszych Bohaterów walczących z niemiecką i sowiecką okupacją. Pojechaliśmy do miejscowości Zbereże, gdzie miała miejsce ostatnia walka ppor. Edwarda Taraszkiewicza ps. „Żelazny” i gdzie znajduję się kapliczka poświęcona m.in. „Żelaznemu”.

 

Następnie udaliśmy się do Włodawy i na miejscowym cmentarzu przy mogile ppor Leona Taraszkiewicza ps. „Jastrząb” pomodliliśmy się za ofiary obydwóch okupacji. Na zakończenie zgrupowania przy ognisku uczestnicy omawiali całe wydarzenie i potwierdzali zasadność takich wydarzeń. Zapraszamy do uczestnictwa w następnych obozach i szkoleniach Sekcji Sportowo-Obronnej Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych.