14 sierpnia 2017 r. odbył się "Przemarsz Czerwony Bór". Bitwa w Czerwonym Borze była jedną z największych bitew partyzanckich w rejonie podczas II wojny światowej. 23 czerwca 1944 r w kompleksie leśnym Czerwonego Boru około 250 żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych i Armii Krajowej zostało okrążonych i zaatakowanych przez około 5 tysięcy Niemców. Więcej o bitwie: http://4lomza.pl/index.php?wiad=39408


"Przemarsz Czerwony Bór" odbył się na trasie: wyruszyliśmy z Uśnik, gdzie miała miejsce bitwa 18.02.1946, przez Wierzbowo - miejsce zasadzki na oddziały UBP-MO-NKWD. Dalej przez Żebry Kolonia - siedzibę Kazimierza Żebrowskiego "Bąka".

Kolejnym etapem był Mężenin, czyli miejsce śmierci "Bąka" i "Konara", następnie Olszewo, gdzie znajduję się mogiła poległych w bitwie na Czerwonym Borze. Kolejnie przeszliśmy przez Bacze Mokre, czyli  trasę "partyzancką" do Czerwonego Boru. Po zakończeniu przemarszu udaliśmy się do Tabędza, gdzie zapaliliśmy znicz na mogile Antka Przychodzenia "Groma". Obok Tabędza znajduje się miejscowość Zagroby - miejsce urodzenia Mieczysława Dziemieszkiewicza "Roja").

Na trasie przemarszu: Uśnik, Żebry Mężenin byliśmy witani przez mieszkańców, którzy udzielili nam potrzebnego wsparcia, m.in. poprzez podwody, za co serdecznie dziękujemy!

Serdecznie dziękujmy Dariuszowi Syrnickiemu i wszystkim zaangażowanym w organizację tak wspaniałego przemarszu. Dziękujmy gospodarzom ośrodka Grom Grup w za okazaną gościnę i podwodę.

Zdjęcia: Lesław Gierczuk