Sztandar Okręgu Górnośląskiego ZŻNSZ w Katowicach

  • Wymiary: 120×120 cm. Awers - orzeł w koronie i hasła: BÓG, HONOR, OJCZYZNA, oraz napis ZWIĄZEK ŻOŁNIERZY NARODOWYCH SIŁ ZBROJNYCH OKRĘGU GÓRNOŚLĄSKIEGO. Rewers - wizerunek Matki Boskiej Częstochowskiej oraz napis POD TWOJĄ OBRONĘ. W rogach inicjały: ZJ, NSZ, NOW, NZW. Drzewce zwieńczone płaskim orłem z rozpiętymi skrzydłami wykonanym z białego metalu.
  • Fundatorami sztandaru byli członkowie Okręgu Górnośląskiego ZŻNSZ w Katowicach.
  • Poświęcenia dokonano 2 października 1993 r. w kościele garnizonowym Św. Kazimierza w Katowicach.


Tablica w kościele garnizonowym Św. Kazimierza w Katowicach

  • Wykonana została ze sjenitu. Wymiary: 85×50 cm. Treść tablicy:

PAMIĘCI ŻOŁNIERZY
NARODOWYCH SIŁ ZBROJNYCH
POLEGŁYCH W WALCE ZA WOLNOŚĆ
I NIEPODLEGŁOŚĆ OJCZYZNY
ORAZ POMORDOWANYCH PRZEZ GESTAPO, NKWD I UB
W LATACH 1939-1956
CZEŚĆ ICH PAMIĘCI
ZARZĄD OKRĘGU GÓRNOŚLĄSKIEGO ZWIĄZKU ŻOŁNIERZY NSZ
KATOWICE, SIERPIEŃ 1994

  • Materiał na tablicę ofiarował Jerzy Pochciał, koszty wygrawerowania ponieśli członkowie Okręgu Górnośląskiego ZŻNSZ w Katowicach.
  • Tablicę odsłonił 17 września 1994 r. Tadeusz Lachowski, a poświęcił ks. Bolesław Bieniek.


Tablica poświęcona rtm. Tadeuszowi Lachowskiemu na jego grobie na cmentarzu w Katowicach przy ul. Murckowskiej

  • Wymiary: 40×30 cm. Wykonana ze sztucznego tworzywa w kolorze czarnym. Litery białe. Treść tablicy:

ROTMISTRZ W.P.
ŻOŁNIERZ WRZEŚNIA
DOWÓDCA ODDZIAŁÓW PARTYZANCKICH
NARODOWYCH SIŁ ZBROJNYCH
ZAŁOŻYCIEL I PIERWSZY PREZES
ZW. ŻOŁ. NARODOWYCH SIŁ ZBROJNYCH
OKRĘG GÓRNOŚLĄSKI
CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI

  • Tablicę ufundowali członkowie ZŻNSZ Okręg Górnośląski.
  • Odsłonięcia dokonano 2 sierpnia 1996 r.