Sztandar Okręgu Pomorskiego ZŻNSZ w Gdańsku

  • Wymiary: 105×120 cm. Jedna strona - na tle czerwonym skróty: ZJ, NOW, NZW, NSZ. Pośrodku wizerunek Matki Boskiej Częstochowskiej na tle srebrnego orła w koronie i miecz Chrobrego, wokół wizerunku i orła - wieniec. Druga strona - na białym tle skróty: ZJ, NOW, NZW, NSZ; na tle czerwonym napis: BÓG, HONOR, OJCZYZNA; pośrodku srebrny orzeł w koronie, wokół niego wieniec; pod orłem półkolisty napis: NARODOWE SIŁY ZBROJNE OKRĘG POMORSKI. Drzewce zwieńczone płaskim orłem w koronie z rozpiętymi skrzydłami i inicjałami: ZJ, NOW, NZW.
  • Sztandar powstał z inicjatywy Zarządu Okręgu Pomorskiego Związku Żołnierzy NSZ, a fundatorami byli członkowie związku oraz "Solidarność" Zarządu Portu, Portowa Fundacja Pomocy Społecznej przy Zarządzie Portu, Zakładowa Komisja NSZZ "Solidarność" Stoczni Gdańskiej SA, Zakładowa Komisja NSZZ "Solidarność" Stoczni Północnej oraz firma "Madmag" w Gdyni.
  • Poświęcenia dokonał 5 września 1993 r. ks. prałat Jan Majder - proboszcz parafii NMP Królowej Różańca Świętego w Gdańsku-Przymorzu. Rodzicami chrzestnymi sztandaru zostali: Józefa Szołoch i Bohdan Szucki.


Tablica-epitafium w kaplicy św. Jana Chrzciciela w kościele parafialnym NMP Królowej Różańca Świętego w Gdańsku-Przymorzu

  • Wymiary: 44×60 cm, wykonana w metalu, oksydowana, z symboliką NSZ i napisami miedziowanymi. Treść tablicy:

ŻOŁNIERZOM
NARODOWYCH
SIŁ ZBROJNYCH
POLEGŁYM W WALCE
I POMORDOWANYM
PRZEZ HITLEROWCÓW
I KOMUNISTÓW
ZAWSZE WIERNYM
BOGU I OJCZYŹNIE
KOLEDZY

  • Tablica powstała z inicjatywy prezesa Okręgu Pomorskiego ZŻNSZ Franciszka Szołocha oraz członków zarządu. Ufundowana została przez kombatantów ZŻNSZ Okręgu Pomorskiego przy wsparciu sponsorów: NSZZ "Solidarność" Stoczni Gdańskiej, Stoczni Północnej oraz Zarządu Portu.

Pomysłodawcą był Stanisław Smolarz, projektantem i wykonawcą matrycy odlewniczej - Mieczysław Filipczak - prezes Związku Polskich Kombatantów "Solidarność". Odlew z oksydowaniem i miedziowaniem wykonali pracownicy Stoczni Gdańskiej.

  • Tablicę odsłonił 25 czerwca 1995 r. kpt. Józef Jagielski ("Niebieski"), a poświęcił ją kapelan Związku Żołnierzy NSZ Okręgu Pomorskiego - ks. prałat Jan Majder.


Pomnik przy placu Wolności w Chełmnie (woj. toruńskie) ku czci żołnierzy garnizonu chełmińskiego pomordowanych w Katyniu

  • Tablica o wymiarach 106×80 cm z czarnego granitu umieszczona na cokole z czerwonej cegły. Treść tablicy:

ŻOŁNIERZOM GARNIZONU CHEŁMIŃSKIEGO
66 KASZUBSKIEGO PUŁKU PIECHOTY
I 8 PUŁKU STRZELCÓW KONNYCH
POMORDOWANYM PRZEZ NKWD W 1940 ROKU
W
KATYNIU
I
INNYCH MIEJSCACH KAŹNI
W OKRESIE II WOJNY ŚWIATOWEJ

TOWARZYSZE BRONI
I
SPOŁECZEŃSTWO MIASTA CHEŁMNA

CHEŁMNO 1994 ROK

  • Pomnik powstał z inicjatywy Zarządu Okręgu Pomorskiego ZŻNSZ oraz byłych żołnierzy 66. Kaszubskiego Pułku Piechoty im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Cokół wykonany został przez Zakład Kamieniarski Marcina Gzeli w Chełmnie, tablicę - wg projektu Bogusława Jeleniewicza - wykonał Zakład Kamieniarski Aureliusza Witko. Pomnik ufundowali: kadra oficerska i podoficerska 8. Ośrodka Szkolenia Specjalistów Czołgowych i Ośrodka Przechowywania Sprzętu, kombatanci 66. Kaszubskiego Pułku Piechoty, Związek Żołnierzy NSZ, Związek Sybiraków, Związek Straży Pożarnych, Policja Państwowa, chełmińscy rzemieślnicy i społeczeństwo Chełmna, zaś tablicę radni Rady Miejskiej w Chełmnie.
  • Odsłonięcia pomnika dokonali 24 czerwca 1995 r.: Jadwiga Jeleniewicz - żona kpt. Jerzego Jeleniewicza zamordowanego w Katyniu, mjr Władysław Golik i por. Kazimierz Wenda, a poświęcenia - ks. Zbigniew Zieliński - kapelan Garnizonu Chełmińskiego.