W dniu 7 lipca 2016 zmarła śp. Eleonora Kasznica - powstaniec warszawski, siostra ostatniego Komendanta Głównego Narodowych Sił Zbrojnych Stanisława Kasznicy.

Pogrzeb odbędzie się o godz. 11:00 w dniu 22 lipca 2016 na Cmentarzu Północnym w Warszawie, ul. Wójcickiego 14. Msza św. żałobna odbędzie się w kaplicy Ignacego Loyoli.

 

Urodzona w Poznaniu, córka profesora Uniwersytetu Poznańskiego i senatora RP Stanisława Kasznicy - seniora i Eleonory z Malewskich, siostra ppłk. Stanisława Kasznicy ps. "Wąsal", ostatniego dowódcy NSZ, którego szczątki odnaleziono latem 2012 r. w kwaterze „Ł” Cmentarza Wojskowego na Powązkach.

 

W grudniu 1939 roku wysiedlona przez Niemców wraz z rodzicami do Limanowej w Generalnym Gubernatorstwie. Od stycznia 1940 roku do maja 1942 przebywała wraz z rodziną na wsi w województwie kieleckim. W maju 1942 roku rodzina przeniosła się do Warszawy. Do wybuchu powstania  warszawskiego Eleonora mieszkała wraz z rodzicami przy ul. Smulikowskiego 4a m.8 i zdążyła ukończyć dwie klasy gimnazjalne. Wybuch powstania zastał ją na Powiślu. Peżetka - przydział: Armia Krajowa - Grupa Bojowa "Krybar" - III zgrupowanie "Konrad" - PŻ ("Pomoc Żołnierzowi") - kuchnia wojskowa w Ubezpieczalni na ul. Smulikowskiego.

 

Po upadku powstania na Powiślu połączyła się z rodzicami i wraz z ludnością cywilną poprzez Pruszków została wywieziona do Sochaczewa transportem kolejowym. W marcu 1945 roku po zajęciu Poznania przez sowietów powróciła do rodzinnego miasta. W Poznaniu kontynuowała przerwaną  powstaniem naukę. W 1947 roku ukończyła gimnazjum, następnie podjęła naukę na I roku Wydziału Rolnego przy Uniwersytecie Poznańskim. Dwa pierwsze lata studiów ukończyła w Poznaniu. W 1949 roku przeniosła się do Warszawy na III rok SGGW. W grudniu 1951 roku uzyskała dyplom magistra nauk agrotechnicznych.

 

Po wojnie wraz z całą rodziną represjonowana przez UB (brat Stanisław został zamordowany w 1948 roku w więzieniu mokotowskim).


Fot. ze zbiorów AAN. Relacja dla Archiwum Historii Mówionej: http://ahm.1944.pl/ Elzbieta%20Eleonora_Kasznic a