Sztandar Okręgu ZŻNSZ w Częstochowie

  • Wymiary: 100×100 cm. Wykonany z białego i czerwonego atłasu, haftowany złotym bajorkiem. Awers - na białym tle czerwony krzyż, pośrodku srebrny orzeł w koronie otoczony złotym wieńcem. Na ramionach krzyża napisy: BÓG, HONOR, OJCZYZNA, NSZ VIII OKRĘG CZĘSTOCHOWA. W białych narożach inicjały: NZW, ZJ, AK NSZ, NOW. Rewers - na białym tle czerwony krzyż. W środkowej części wizerunek Matki Boskiej Częstochowskiej w tle srebrnego orła w koronie z rozpostartymi skrzydłami. Poniżej półkolem napis w kolorze złotym: NARODOWE SIŁY ZBROJNE.
  • Poświęcenia sztandaru na dziedzińcu klasztoru sióstr urszulanek dokonał 6 listopada 1993 r. ks. St. Golonka.


Tablica wotywna w Częstochowie w Kaplicy Pamięci Narodu na Jasnej Górze

  • Wykonana ze srebra. W lewym górnym rogu wizerunek Matki Boskiej Częstochowskiej z Dzieciątkiem oraz orzeł w koronie. W dolnych rogach obie strony Krzyża Narodowego Czynu Zbrojnego. Treść tablicy:
MODLITWA ŻOŁNIERZY
NARODOWYCH SIŁ ZBROJNYCH

PANIE BOŻE WSZECHMOGĄCY
DAJ NAM SIŁĘ I MOC WYTRWANIA
W WALCE O POLSKĘ
KTÓREJ POŚWIĘCAMY NASZE ŻYCIE

NIECH Z KRWI NIEWINNIE PRZELANEJ BRACI NASZYCH
POMORDOWANYCH W LOCHACH GESTAPO I CZEKI
NIECH Z ŁEZ NASZYCH MATEK I SIÓSTR
WYRZUCONYCH Z ODWIECZNYCH SWYCH SIEDZIB
NIECH Z MOGIŁ ŻOŁNIERZY NASZYCH
POLEGŁYCH NA POLACH CAŁEGO ŚWIATA
POWSTANIE WIELKA POLSKA

O MARIO, KRÓLOWO KORONY POLSKIEJ
BŁOGOSŁAW NASZEJ PRACY I NASZEMU ORĘŻOWI
O SPRAW MIŁOŚCIWA PANI
PATRONKO NASZYCH RYCERZY
BY WKRÓTCE U STÓP JASNEJ GÓRY I OSTREJ BRAMY
ZATRZEPOTAŁY POLSKIE SZTANDARY Z ORŁEM BIAŁYM
I TWYM WIZERUNKIEM - AMEN

W HOŁDZIE HETMANCE I KRÓLOWEJ POLSKI
KU PAMIĘCI KOLEGÓW
ZWIĄZEK ŻOŁNIERZY NSZ
1942-1992

  • Fundatorami byli członkowie Związku Żołnierzy NSZ.
  • Poświęcenia tablicy podczas pielgrzymki sybiraków i kombatantów na Jasną Górę 14 maja 1995 r. dokonali: ks. biskup Alfons Nossol i ks. biskup Zbigniew Kraszewski.
  • Tablica  wotywna w Częstochowie - 40 kB