Sztandar Okręgu ZŻNSZ w Białymstoku

 • Wymiary: 100×98 cm. Jedna strona sztandaru z wizerunkiem Matki Boskiej Ostrobramskiej. Hasła: BÓG, HONOR, OJCZYZNA. W narożach inicjały organizacji narodowych: ZJ OKR XIII, NOW "CYRYL", NSZ OKR XIII, NZW "CHROBRY". Na dole napis: BIAŁYSTOK. Druga strona z orłem piastowskim w koronie i mieczem Chrobrego, na obrzeżu napis: NARODOWE ZJEDNOCZENIE WOJSKOWE. Drzewce zwieńczone orłem jagiellońskim w koronie.
 • Sztandar powstał z inicjatywy Zarządu Okręgu ZŻNSZ w Białymstoku. Fundatorami byli członkowie Okręgu ZŻNSZ w Białymstoku oraz Koło Samodzielne w Brańsku Stowarzyszenia Polskich Kombatantów.
 • Sztandar poświęcony został 15 sierpnia 1993 r. w kościele garnizonowym w Białymstoku przez metropolitę białostockiego, ks. arcybiskupa Stanisława Szymeckiego.


Tablica pamiątkowa w kościele w Choroszczy (woj. białostockie)

 

 • Płyta o wymiarach 85×60 cm, wykonana z czarnego marmuru. Litery złocone. Napis na tablicy:

Żołnierzom Narodowego Zjednoczenia Wojskowego
pomordowanym w więzieniach stalinowskich
i poległym w latach 1945-1947
Haniewski Edward
Borkowski Karol
Łotowski Stanisław
Konopko Karol
Raczkowski Stanisław
Szafrański Marian
Racin Wacław
Oddali swe życie za Polskę Wolną i Katolicką
Rodziny i Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych
Okręg Białystok
Choroszcz 1994

 • Powstała z inicjatywy prezesa Zarządu Okręgu ZŻNSZ w Białymstoku - Henryka Sikorskiego oraz członka Zarządu ZŻNSZ - Henryka Konopki. Fundatorami byli członkowie Okręgu ZŻNSZ w Białymstoku oraz rodziny pomordowanych.
 • Tablicę odsłonił Henryk Konopko, a poświęcił ks. kpt. Marian Wydra z Białegostoku - kapelan Wojska Polskiego.


Pomnik w Dąbrowie-Tworkach na posesji państwa Celiny i Czesława Dąbrowskich

 • Krzyż o wysokości 250 cm wykonany z rur 2,5-calowych umieszczony na podstawie w kształcie trapezu o wysokości 80 cm. W podstawę wmurowana została tablica granitowa o wymiarach 80×60 cm. Treść tablicy:

Ś + P
NA TEJ POSESJI W DNIU 1 LIPCA 1948 R.
ZOSTAŁ PODSTĘPNIE ZAMORDOWANY PRZEZ UB
KOMENDANT OKRĘGU
NARODOWEGO ZJEDNOCZENIA WOJSKOWEGO BIAŁYSTOK
PŁK WŁADYSŁAW ŻWAŃSKI PSEUDONIM "BŁĘKIT"
KAWALER ORDERU VIRTUTI MILITARI
KRZYŻA WALECZNYCH
ZA UDZIAŁ W WOJNIE 1920 R.
ODDAŁ SWE ŻYCIE
ZA POLSKĘ NIEPODLEGŁĄ I KATOLICKĄ
CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI
1995 R.      WIERNI MU ŻOŁNIERZE

 • Fundatorami pomnika byli członkowie Okręgu Związku Żołnierzy NSZ w Białymstoku oraz kombatanci: Antoni Michalczuk, Zenon Rzędzian i Henryk Konopko.
 • Pomnik poświęcił 13 listopada 1995 r. ks. Tadeusz Makowski - proboszcz parafii w Dąbrowie Wielkiej.


Pomnik pod wsią Gajrowskie (woj. suwalskie), na skraju Puszczy Boreckiej

 • Krzyż z rur sześciocalowych wmurowany w płytę betonową o wymiarach 500×200 cm ogrodzoną słupkami z ozdobnymi łańcuchami. Na betonowej podstawie krzyża umieszczona jest płyta nagrobna o wymiarach 80×60 cm. Napis na płycie:

Ś + P
OFICEROM, PODOFICEROM, ŻOŁNIERZOM SZEREGOWYM
III BRYGADY WILEŃSKIEJ NARODOWEGO
ZJEDNOCZENIA WOJSKOWEGO OKR. BIAŁYSTOK
POR. WŁODZIMIERZ JURASOW PS. "WIARUS"
POR. JAN BOGUSZEWSKI PS. "BITNY"
SIERŻ. JÓZEF KUPIEC PS. "RYSZARD"
SIERŻ. N.N. PS. "MODRZEW" PLUT. N.N. PS. "TĘCZA"
PLUT. N.N. PS. "KWIATEK" KAPR. N.N. PS. "FALA"
KAPR. N.N. PS. "ŻANDARM" 14 ŻOŁNIERZY N.N. PS. N.N.
14 ŻOŁNIERZOM O NIEUSTALONYCH NAZWISKACH
I PSEUDONIMACH POLEGŁYM I ZAMORDOWANYM
W DN. 16.02.1946 R. WE WSI GAJROWSKIE I OKOLICY
PRZEZ NKWD I UB ZA WOLNOŚĆ I SUWERENNOŚĆ OJCZYZNY
WIECZNA IM CZEŚĆ I CHWAŁA
ZWIĄZEK ŻOŁNIERZY
NARODOWYCH SIŁ ZBROJNYCH
OKRĘG BIAŁYSTOK

 • Inicjatorem budowy pomnika był Zarząd Okręgu ZŻNSZ w Białymstoku, a fundatorami - członkowie okręgu.
 • Odsłonięcia pomnika dokonał 6 listopada 1994 r. Józef Wojtecki - uczestnik bitwy pod wsią Gajrowskie, a poświęcili: ks. kpt. Marian Wydra - kapelan Wojska Polskiego i ks. Ireneusz Szymkiewicz - proboszcz parafii Orłowo.


Tablica pamiątkowa w kościele w Orłowie (woj. suwalskie)

 • Wykonana z granitu, wymiary: 60×80 cm. Treść tablicy:

Ś + P
OFICEROM, PODOFICEROM, ŻOŁNIERZOM SZEREGOWYM
III BRYGADY WILEŃSKIEJ NARODOWEGO
ZJEDNOCZENIA WOJSKOWEGO OKR. BIAŁYSTOK
POR. WŁODZIMIERZ JURASOW PS. "WIARUS"
POR. JAN BOGUSZEWSKI PS. "BITNY"
SIERŻ. JÓZEF KUPIEC PS. "RYSZARD"
SIERŻ. N.N. PS. "MODRZEW" PLUT. N.N. PS. "TĘCZA"
PLUT. N.N. PS. "KWIATEK" KAPR. N.N. PS. "FALA"
KAPR. N.N. PS. "ŻANDARM" 14 ŻOŁNIERZY N.N. PS. N.N.
14 ŻOŁNIERZOM O NIEUSTALONYCH NAZWISKACH
I PSEUDONIMACH POLEGŁYM I ZAMORDOWANYM
W DN. 16.02.1946 R. WE WSI GAJROWSKIE I OKOLICY
PRZEZ NKWD I UB ZA WOLNOŚĆ I SUWERENNOŚĆ OJCZYZNY
WIECZNA IM CZEŚĆ I CHWAŁA
ZWIĄZEK ŻOŁNIERZY
NARODOWYCH SIŁ ZBROJNYCH
OKRĘG BIAŁYSTOK

 • Tablica powstała z inicjatywy ks. Ireneusza Szymkiewicza - proboszcza parafii w Orłowie. Fundatorami byli członkowie Okręgu ZŻNSZ w Białymstoku.
 • Odsłonięcia i poświęcenia tablicy dokonano 6 listopada 1994 r.


Obelisk na cmentarzu parafialnym w Rutkach (woj. łomżyńskie)

 • Obelisk wykonany został z granitu. Na nim marmurowe tablice o treści:

Poległym żołnierzom za Polskę
w latach 1939-1945

Poległym i pomordowanym 33 żołnierzom
z NZW i WiN przez UB i KBW
pod Śliwowem w dniu 30 kwietnia 1946 roku
Cześć ich pamięci

 • Inicjatorem budowy obelisku był proboszcz parafii Rutki - ks. Tadeusz Makowski z Zarządem Okręgu ZŻNSZ w Białymstoku. Fundatorami byli: parafia Rutki, gmina Rutki oraz Okręg ZŻNSZ w Białymstoku.
 • Obelisk odsłonili 14 listopada 1993 r.: ks. Tadeusz Makowski - proboszcz parafii w Rutkach, Henryk Sikorski - prezes Okręgu ZŻNSZ w Białymstoku oraz wójt gminy w Rutkach, a poświęcił ks. biskup Tadeusz Zawistowski z Łomży.