Sztandar Zarządu Głównego Związku Żołnierzy NSZ

 • Wymiary: 98×107 cm. Awers sztandaru - na niebieskim tle srebrny orzeł w koronie, na piersi którego widnieje wizerunek Matki Boskiej Częstochowskiej. Wokół orła napis: ZWIĄZEK ŻOŁNIERZY NARODOWYCH SIŁ ZBROJNYCH. W rogach inicjały: ZJ, NOW, NZW, NSZ. Rewers - czerwony krzyż na białym tle. W środkowej części krzyża napis: BÓG, HONOR, OJCZYZNA otoczony wieńcem laurowym w kolorze złotym. Na dolnym ramieniu rok: 1990. Drzewce zwieńczone białym orłem ze złoconą koroną.
 • Projekt ideowy wykonał Bohdan Szucki, techniczny - artysta malarz Blanka Gdul-Olszewska. Sztandar ofiarowali państwo Teresa i Zdzisław Knoblowie z Kanady.
 • Poświęcenia dokonał ks. biskup Zbigniew Kraszewski 12 czerwca 1994 r. w Lublinie w kościele Świętej Rodziny.
 • Sztandar Zarządu Głównego ZŻNSZ - 16 kB

 


Ryngraf

 

 • Tarcza o wymiarach 120×100 mm, na niej godło państwowe - orzeł w koronie; na piersi orła tarcza z wizerunkiem Matki Boskiej Częstochowskiej. U dołu tarczy głównej wypustka z napisem: "Narodowe Siły Zbrojne". Ryngraf wykonano w trzech wersjach: z brązu, z brązu złoconego i z aluminium.
 • Ryngraf rozprowadzają: Zarząd Główny, Okręg Stołeczny w Warszawie i Okręg w Lublinie.


Emblemat Związku Żołnierzy NSZ

 • Krzyż o wymiarach 170×170 mm z rozszerzającymi się ramionami. Na pionowych ramionach krzyża miecz, który w środkowej części przykryty jest orłem w koronie umieszczonym na owalnej tarczy o wymiarach 90×75 mm. Pod tarczą wstęga zachodząca na boczne i dolne ramię krzyża z napisem: NARODOWE SIŁY ZBROJNE. Na bocznych ramionach krzyża inicjały: ZJ, NOW. Na dolnym ramieniu: NZW. Emblemat wykonano w trzech wersjach: z brązu, z brązu złoconego i z aluminium.
 • Emblemat rozprowadzają: Zarząd Główny, Okręg Stołeczny w Warszawie i Okręg w Lublinie.


Odznaka związkowa

 • Krzyż o wymiarach 20×20 mm z rozszerzającymi się ramionami. Na pionowych ramionach krzyża miecz, który w środkowej części przykryty jest orłem w koronie. Na bocznych ramionach krzyża litery: N, Z; na dolnym: S. Odznaka metalowa, posrebrzana, oksydowana. Przystosowana do noszenia na ubraniu.
 • Odznakę rozprowadzają: Zarząd Główny oraz Okręg Stołeczny w Warszawie.
 • Odznaka ZŻNSZ


Medal 10-lecia Związku Żołnierzy NSZ

 • Medal oksydowany o średnicy 6 cm i masie 100 g. Awers: na pofałdowanym tle Szczerbiec i daty 1990 i 2000. Wokół napis: ZWIĄZEK ŻOŁNIERZY NARODOWYCH SIŁ ZBROJNYCH. Rewers - odznaka związkowa. Na pionowych ramionach krzyża miecz, który w środkowej części przykryty jest orłem w koronie. Na bocznych ramionach krzyża litery: N, Z; na dolnym: S. Obok bocznych ramion krzyża inicjały: NOW i NZW. Nad górnym ramieniem: ZJ.
 • Medal zaprojektowała (wg pomysłu Bohdana Szuckiego) Hanna Roszkiewicz-Tokarska. Medal wybito w Mennicy Państwowej.
 • Medal 10-lecia ZŻNSZ (awers)Medal 10-lecia ZŻNSZ (rewers)

 

Wydawnictwa (niektóre)

 

Portrety

 • W 1993 roku zamówiono wykonanie siedmiu portretów dowódców Narodowych Sił Zbrojnych. Obrazy malował wg fotografii Henryk Zagórski z Kamieńca Podolskiego. Portrety o wymiarach: 66×90 cm, wykonane techniką olejną na płótnie przedstawiają: Ignacego Oziewicza, Tadeusza Kurcyusza, Zygmunta Broniewskiego, Tadeusza Danilewicza, Walentego Raka, Stanisława Kasznicę, Bronisława Banasika.
 • Obrazy prezentowane są w siedzibie Zarządu Głównego Związku Żołnierzy NSZ w Warszawie. Reprodukcje barwne tych wizerunków zamieszczono w 6. zeszycie "Zeszytów do historii Narodowych Sił Zbrojnych" (Montreal-Warszawa 1994).
 • Bronisław Banasik - 6 kB Zygmunt Broniewski - 6 kB Tadeusz Danilewicz - 6 kB Stanisław Kasznica - 6 kB Tadeusz Kurcyusz - 6 kB Ignacy Oziewicz - 7 kB Walenty Rak - 6 kB


Projekt Krzyża Narodowego Czynu Zbrojnego

 • Awers - miecz Chrobrego, orzeł typu wojskowego, inicjały NSZ, daty 1939 i 1945. Rewers - inicjały: ZJ, NOW, NZW; napis NARODOWY CZYN ZBROJNY. Wstążka - zielona z obramowaniem czarnym, pośrodku na czarnym tle pas biało-czerwony.
 • Projekt negocjowali: Bohdan Szucki, Tomasz Wolfram, Stanisław Borodzicz. Ostateczny projekt: Kancelaria Prezydenta RP.
 • Krzyż Narodowego Czynu Zbrojnego - 9 kB


Karta pocztowa z okazji 50-lecia NSZ

 • W grudniu 1992 r. Poczta Polska wydała kartę pocztową (całostkę) w nakładzie 200 000 egzemplarzy. Na kartce, pod napisem: Narodowe Siły Zbrojne 1942-1992, widnieje sztandar Zarządu Głównego ZŻNSZ, a na znaczku pocztowym przedstawiona jest odznaka związkowa.
 • Zgodnie ze wskazówkami opracowanymi przez Zarząd Główny Związku Żołnierzy NSZ kartę zaprojektował A. Szczepaniak. Z ramienia Zarządu Głównego sprawą wydania kartki zajmował się kol. Ryszard Piątkowski.


Legitymacja członkowska

 • Kartonowa, dwukartkowa, o wymiarach 105×75 mm, w kolorze białym. Strona pierwsza, tytułowa - od prawego górnego rogu do dolnego lewego biegnie niebieski pas szerokości 10 mm. Na górze napis w dwóch linijkach: ZWIĄZEK ŻOŁNIERZY NARODOWYCH SIŁ ZBROJNYCH. W środkowej części strony tytułowej napis: LEGITYMACJA, a w drugiej linijce: CZŁONKOWSKA. Strona druga - na górze miejsce na pieczęć wystawcy. Pod nim napis: Legitymacja Nr..., niżej miejsce na fotografię i podpis właściciela. Strona trzecia - dane właściciela: imię i nazwisko, pseudonimy konspiracyjne, stopień wojskowy w NSZ, miejsce i data urodzenia, teren działalności konspiracyjnej, rodzaj członkostwa, miejsce i data wystawienia, podpis wystawcy.
 • Legitymacje rozprowadza Zarząd Główny.


Ujednolicona deklaracja członkowska

 • Zawiera dane kandydata do związku. Deklaracja wraz z życiorysem stanowi podstawową dokumentację członka związku.


Dyplom członka honorowego

 • Podwójne sztywne okładki o formacie A4, oprawione w amarantowe płótno. Grzbiet przewiązany biało-czerwonym sznurkiem. Pierwsza strona wewnętrzna: w części górnej - orzeł w koronie zrywający się do lotu, z mieczem Chrobrego. Niżej inicjały: NSZ wykonane czcionką 20 mm w jasnoszarym kolorze. Pod nimi czarny napis ozdobną czcionką: Dyplom Członka Honorowego Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych. Druga strona wewnętrzna - na całej stronie jasny nadruk odznaki związkowej, który stanowi tło dla czarnego napisu wykonanego zróżnicowaną czcionką: Rada Naczelna Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych w uznaniu wybitnych zasług dla Narodowych Sił Zbrojnych i Związku Żołnierzy NSZ nadaje godność Członka Honorowego - (tu wydruk tytułu, imienia i nazwiska). W podpisach: Prezes Rady Naczelnej Związku Żołnierzy NSZ (-) Mirosław Ostromęcki, Prezes Zarządu Głównego Związku Żołnierzy NSZ (-) Bohdan Szucki. Na samym dole strony napis: Warszawa (i rok).
 • Projekt i druk wykonała Firma Pietrosul z Olsztyna.


Program komputerowy

 • "Baza danych personalnych Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych" z licencją na wszystkie komputery wykorzystywane przez związek.
 • Program opracowała Firma Pietrosul z Olsztyna.


Witryna internetowa

 • "Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych" - www.nsz.w.pl
 • Witrynę opracowała Firma Pietrosul z Olsztyna.


Tablica pamięci generała Zygmunta Broniewskiego na budynku ośrodka zdrowia w Garbowie (w dawnym jego majątku)

 • Wymiary: 58,5×82,5 cm, wykonana z brązu oksydowanego. W górnej części orzeł w koronie. Napis na tablicy:

ZYGMUNT
BRONIEWSKI
ps. "Bogucki"
Mjr. w 1920 r. gen. Bryg. NSZ
Komendant Okręgu Lubelskiego
1942-1945
Komendant Główny Narodowych
Sił Zbrojnych 1944-1945
Współwłaściciel Cukrowni w Garbowie
W 42 rocznicę śmierci
Dyrekcja i Samorząd Pracowniczy Cukrowni
Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych
A.D. 1991 r.

 • Tablica powstała z inicjatywy Zarządu Głównego Związku Żołnierzy NSZ, ufundowana przez Cukrownię w Garbowie.
 • Tablicę 22 września 1991 r. odsłonili: p. Maria z Broniewskich Gordon-Smith, minister Zbigniew Zieliński i wójt gminy - Zdzisław Niedbała, a poświęcił ks. Ryszard Jurak.


Tablica pamiątkowa w kościele parafialnym w Nowym Mieście (woj. ciechanowskie)

 • Wymiary: 80×60 cm, wykonana z czarnego granitu. Treść tablicy:

PAMIĘCI ŻOŁNIERZY
WALCZĄCYCH O NIEPODLEGŁOŚĆ
POLSKI W LATACH 1939-1956
ARMII KRAJOWEJ
NARODOWYCH SIŁ ZBROJNYCH
I INNYCH ORGANIZACJI PODZIEMNYCH
Z TERENU NOWEGO MIASTA I GMINY MODZELE
POLEGŁYCH I POMORDOWANYCH PRZEZ
ZBRODNIARZY HITLEROWSKICH I STALINOWSKICH
1996 R                   KOLEDZY

 • Tablica powstała z inicjatywy Zarządu Głównego ZŻNSZ, Okręgu Mazowsze-Północ ŚZŻAK, Okręgu Ciechanów ŚZŻAK. Koszty tablicy pokryte zostały z funduszy ZŻNSZ oraz ŚZŻAK.
 • Poświęcenia dokonał 1 grudnia 1996 r. ks. Kazimierz Sniegodzki - proboszcz parafii w Nowym Mieście.


Tablica pamiątkowa na ścianie kaplicy cmentarnej w Nowym Mieście (woj. ciechanowskie)

 • Wymiary: 70×40 cm, wykonana z czarnego granitu. Treść tablicy:
Ś.P.
LESZEK TYSZKIEWICZ
ps. "WODA"
ŻOŁNIERZ NARODOWYCH SIŁ ZBROJNYCH
I ARMII KRAJOWEJ
Zamordowany w 1944 roku przez Gestapo
w Ciechanowie
CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI
ZWIĄZEK ŻOŁNIERZY N.S.Z. I A.K.
 • Inicjatorem i fundatorem tablicy był Zarząd Główny ZŻNSZ.
 • Poświęcenia dokonał 1 grudnia 1996 r. ks. prałat Kazimierz Sniegodzki.


Tablica pamiątkowa na ścianie budynku poklasztornego w Płońsku przy ul. Płockiej 19

 • Wymiary: 160×130 cm, wykonana z czarnego granitu. Krzyż i znak Polski Walczącej przymocowane do tablicy wykonane z białego marmuru. Treść:
1939
ARMIA KRAJOWA

TAJNA ARMIA
POLSKA

NARODOWE
ZJEDNOCZENIE
WOJSKOWE

WIĘŹNIOWIE
POLITYCZNI
1956
NARODOWE SIŁY
ZBROJNE

BATALIONY CHŁOPSKIE

ZRZESZENIE
WOLNOŚĆ I
NIEZAWISŁOŚĆ

ŻOŁNIERZE FRONTÓW
II WOJNY ŚWIATOWEJ
MIESZKAŃCOM POWIATU PŁOŃSKIEGO
POLEGŁYM W WALCE O WOLNĄ I
NIEPODLEGŁĄ POLSKĘ
ORAZ POMORDOWANYM PRZEZ
GESTAPO, NKWD, UB
W LATACH 1939-1956
11 LISTOPADA 1996 r.

SPOŁECZEŃSTWO
ZIEMI PŁOŃSKIEJ
JEŚLI ZAPOMNĘ O NICH, TY, BOŻE NA NIEBIE,
ZAPOMNIJ O MNIE
A. MICKIEWICZ
 • Fundatorami tablicy byli mieszkańcy Płońska.
 • Tablicę odsłonili 17 listopada 1996 r.: Witold Grzebski - komendant Powiatu Płońskiego NSZ, Jerzy Kierski - prezes Okręgu Płońskiego ŚZŻAK, Andrzej Pietrasik - burmistrz Płońska oraz dwaj mieszkańcy Płońska, a poświęcił ks. biskup Zbigniew Kraszewski - duszpasterz kombatantów.


Tablica pamięci płk. Ignacego Oziewicza na murach kościoła Matki Boskiej Zwycięskiej w Warszawie na Kamionku przy ul. Grochowskiej 365

 • Wymiary: 108×64 cm. Wykonana z granitu. W górnej części tablicy orzeł. Treść tablicy:

1887                    1966
IGNACY OZIEWICZ
PS. "CZESŁAW"
PUŁKOWNIK
KAWALER ORDERU VIRTUTI MILITARI
DOWÓDCA
NARODOWYCH SIŁ ZBROJNYCH
W LATACH 1942-43
WIĘZIEŃ OBOZÓW HITLEROWSKICH

W HOŁDZIE
ZWIĄZEK ŻOŁNIERZY
NARODOWYCH SIŁ ZBROJNYCH
A.D. 1995

 • Tablica powstała z inicjatywy Zarządu Głównego ZŻNSZ. Fundatorami byli członkowie związku z różnych okręgów, ks. biskup Zbigniew Kraszewski - proboszcz kościoła na Kamionku oraz płk. Stanisław Żochowski - były szef sztabu NSZ. Sprawami technicznymi zajmował się Stanisław Borodzicz - prezes Okręgu Stołecznego w Warszawie.
 • Tablicę odsłoniła 4 czerwca 1995 r. p. Jadwiga Białostocka - córka płk. Ignacego Oziewicza, a poświęcił ks. biskup Zbigniew Kraszewski.