5 lutego 2016 roku odbył się wernisaż wystawy "Powinniśmy wracać po swoich" w Strumieniu.

Wernisaż wystawy odbył się w Galerii Urzędu Miasta Strumień. Prowadziła go pani Ewa Kuboszek, kierownik Działu Promocji miasta. Obecne były władze samorządowe, dyrektorzy szkół i liczne grono nauczycielskie. Najważniejszą osobą obecną wśród uczestników był kombatant, ppor. Stefan Siekliński ps. "Stefek" – partyzant Narodowych Sił Zbrojnych z grupy Leopolda Sieklińskiego ps. "Poldek" ze Zgrupowania "Bartka", honorowy prezes Związku Represjonowanych Politycznie Żołnierzy Górników Oddział w Bielsku-Białej.

 

Na początku głos zabrała prowadząca. Wprowadziła zebranych w temat spotkania oraz zapowiedziała pierwszego prelegenta, pana Zbigniewa Chmielniaka – członka zarządu Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Okręgu Podbeskidzie, w czasie powstania antykomunistycznego łącznika w oddziale kpt. Henryka Flame ps. "Bartek", krewnego żołnierzy NSZ. Opowiedział on wzruszającą historię swojego dzieciństwa, która poruszyła wszystkich obecnych.

 

Następnie głos zabrał Damian Kowalewski, przedstawiciel Grupy Rekonstrukcji Historycznej "Beskidy". Przybliżył on zebranym życiorys Henryka Flame. Po nim dowódca grupy Ireneusz Pająk opowiedział o projekcie "Powinniśmy wracać po swoich". Określił cele projektu, opowiedział o tym co już udało się osiągnąć dzięki pracy wszystkich jego uczestników.

 

Na spotkaniu można było się dowiedzieć wielu ciekawych rzeczy. Prelegenci opowiadali o działalności Zgrupowania "Bartka", o tzw. "Operacji Lawina", o sławnej defiladzie w Wiśle, która była wówczas ewenementem w krajach bloku wschodniego. Przytoczono dane statystyczne dotyczące zgrupowania, które udało się określić dzięki badaniom prowadzonym w ramach projektu. Na spotkaniu można było także obejrzeć filmy nakręcone przez GRH Beskidy, które pokazywały działalność grupy oraz rekonstrukcje wydarzeń historycznych.

 

Na koniec głos zabrał ppor. Stefan Siekliński. Kombatant był wzruszony spotkaniem, podziękował organizatorom i prelegentom oraz tym, który przyszli na wykład. Od Pani Burmistrz Strumienia i Przewodniczącego Rady Miasta ppor. Siekliński i pan Zbigniew Chmielniak otrzymali bukiety kwiatów, a od urzędu miasta – jak i członkowie GRH Beskidy – upominki.


Po wykładach zebrani mieli okazję zobaczyć wystawę i być może znaleźć kogoś z rodziny na tablicach z nazwiskami partyzantów. W kuluarach toczyło się jeszcze wiele rozmów z kombatantem oraz organizatorami. W tym tygodniu wystawę zobaczą uczniowie kilku szkół okolicznych miejscowości, a w godzinach otwarcia Urzędu Miasta mieszkańcy, którzy wystawy nie widzieli, będą mieli ku temu okazję.