Oświadczenie Okręgu Świętokrzyskiego Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych

Zarząd Okręgu Świętokrzyskiego Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, po konsultacji z Zarządem Głównym ZŻNSZ, oświadcza, iż oficjalnie odcina się od wszelkiej działalności kieleckiego ONR.

 

Przyczyną naszego stanowiska jest szkodliwa dla Związku Żołnierzy NSZ oraz jego wizerunku działalność członków kieleckiego ONR. W szczególności dotyczy to działań, w których członkowie kieleckiego ONR podają się za członków ZŻNSZ i występują do innych instytucji jako przedstawiciele ZŻNSZ. Działania te podejmowane są bez wiedzy i zgody władz ZŻNSZ, a członkowie kieleckiego ONR nie są członkami Okręgu Świętokrzyskiego ZŻNSZ.

 

Okręg Świętokrzyski Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych sprzeciwia się łączeniu haseł rasistowskich i salutu rzymskiego z symboliką Narodowych Sił Zbrojnych. Takie zachowanie jest nieuzasadnione historycznie, sprzeczne z ideałami Narodowych Sił Zbrojnych i wybitnie szkodliwe dla wizerunku ZŻNSZ. Utożsamianie takich zachowań z symboliką NSZ, przywołuje niechlubne czasy propagandy sowieckiej na temat naszych Bohaterów służących w Narodowych Siłach Zbrojnych.

 

Prosimy o nie łączenie i nie utożsamianie działalności Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych z działalnością kieleckiego ONR, z którą nie mamy i nie chcemy mieć nic wspólnego.

 

Zarząd Okręgu Świętokrzyskiego
Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych

 

-//-  Łukasz Majewski
Prezes Zarządu Okręgu Świętokrzyskiego Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych

-//- Robert Urbańczyk
Sekretarz Zarządu Okręgu Świętokrzyskiego Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych

 

Strona internetowa Okręgu Świętokrzyskiego ZŻNSZ