Ukazała się książka pt."Historia Człowieka Myślącego" dr. Rafała Sierchuły o Lechu Karolu Neymanie ps. "Butrym".

Dr Rafał Sierchuła - wiceprezes Okręgu Wielkopolska ZŻNSZ - napisał biografię Lecha Karola Neymana, zastępcy komendanta ostatniej Komendy Głównej Narodowych Sił Zbrojnych, członka Komitetu Politycznego Organizacji Polskiej, komendanta Okręgu Pomorskiego i Krakowskiego NSZ, zamordowanego wraz z Komendantem płk Stanisławem Kasznicą w więzieniu mokotowskim w dniu 12 maja 1948 roku.