Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Rzeszów zaprasza na podkarpackie uroczystości 75-lecia NSZ w Leżajsku, które odbędą się 29 października (niedziela) 2017 r.

Współorganizatorem obchodów jest Fundacja im. Kazimierza Wielkiego, Młodzież Wszechpolska - Okręg Podkarpacki oraz Muzeum Ziemi Leżajskiej. Patronat medialny objęli: Media Narodowe, Narodowcy.net i Dzieje się na Podkarpaciu.

 

Uroczystości odbędą się w Klasztorze oo. Bernardynów w Leżajsku. Miejsce nie jest przypadkowe- to tu w czasie wojny mieścił się punkt kontaktowy Narodowej Organizacji Wojskowej, konspiracyjnej organizacji wojskowej Stronnictwa Narodowego, poglądowo i ideowo bardzo bliskiej NSZ-owi. Na Podkarpaciu wciąż żyją weterani walczący i w oddziałach NSZ, i NOW. 29 października wspólnie spotkają się, by oddać cześć żołnierzom walczącym w narodowej konspiracji.

Program uroczystości:

Reaktywacja Okręgu Mazowieckiego Związku Żołnierzy NSZ

Dnia 15 października 2017 roku, w Warszawie, miało miejsce Walne Zebranie Członków Okręgu Mazowieckiego Związku Żołnierzy NSZ, podczas którego doszło do reaktywacji Okręgu i wyboru nowych władz okręgowych. Spotkanie, w którym udział wzięło 28 osób, w tym 14 członków ZŻNSZ, poprowadził prezes ZG ZŻNSZ kol. Karol Wołek.

 

Prezesem Okręgu Mazowieckiego ZŻNSZ został kol. Lesław Gierczuk, a w zarządzie okręgu znalazło się czterech kombatantów.

W dniu 21 października 2017 roku odbył się II Marsz Szlakiem Józefa Franczaka ps. „Laluś”.

Marsz rozpoczął się Mszą św. w Kościele pw. NMP Matki Kościoła w Świdniku. Po Mszy odbyła się rejestracja uczestników i wyruszono w drogę. Pierwszym punktem na szlaku był pomnik - mogiła pomordowanych Polaków oraz innych narodowości w Lesie Krępieckim.

W tym miejscu Niemcy mordowali m.in. polskich patriotów więzionych na Zamku Lubelskim. Zapalono znicze oraz złożono kwiaty w hołdzie pomordowanym. Po krótkim odpoczynku ruszono w dalszą trasę.


W dniu 8 października 2017 roku w Paszynie k/Nowego Sącza odbyły się uroczystości odsłonięcia po renowacji pomnika I i II konspiracji. Odnowiony pomnik znajduje się u podnóża Jodłowej Góry.

Organizatorem uroczystości były Okręg Małopolski Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych – Koło Pogórzańskie oraz Grupa Rekonstrukcji Historycznej „Żandarmeria”.

Gośćmi honorowymi byli: Prezes Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych kol. Karol Wołek, kapelan Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej i Pogórzańskiego Koła ZŻNSZ ks. kpt. Kazimierz Głaz Redemptorysta, mjr. Stanisław Szuro reprezentujący kombatantów organizacji Wolność i Niezawisłość oraz proboszcz parafii Paszyn ks. Krzysztof Smoroński.

Przemówienie Prezesa Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych podczas uroczystości 75-lecia NSZ przy Grobie Nieznanego Żołnierza w Warszawie dnia 16.09.2017 r.

 

„Czołem Wielkiej Polsce

 

Dziś upamiętniamy żołnierzy Wielkiej Polski. Narodowe Siły Zbrojne były drugą co do wielkości formacją Polskiego Państwa Podziemnego. Przez Niemców były uważane za formację najbardziej antyniemiecką. Raporty policyjne Gestapo wskazują, że wywiad NSZ  jest najpoważniejszą siłą, z jaką Niemcy spotkali się od początku wojny, to był 1943 rok. Te same raporty stwierdzają, że żołnierze NSZ są młodzi, idealistyczni i w ich przypadku zdrada jest wykluczona.

 

Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Koło Chicago zaprasza na uroczystości 75-lecia NSZ.

 

 

Uroczystości obędą się 24 września  (niedziela) o godz. 13.30. Obchody rozpocznie Msza św. w intencji żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych w parafii Św. Tomasza z Villanova

 

Plan obchodów:

  • Msza św. w intencji żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych
  • po Mszy św. projekcja filmu fabularno-dokumentalnego "Bitwa pod Rząbcem" - film opowiada o starciu Brygady Świętokrzyskiej NSZ z komunistycznymi bandami w 1944 r.  
  • prezentacja wystawy na temat Żołnierzy Wyklętych  

 

Organizatorzy: Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych, Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Ministerstwo Obrony Narodowej.

Patronat honorowy: Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda

Komitet honorowy: Karol Wołek - Prezes Związku Żołnierzy NSZ, Piotr Bączek - Szef Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Jarosław Szarek – Prezes Instytutu Pamięci Narodowej, Przemysław Czarnek – Wojewoda Lubelski, Leszek Żebrowski, prof. Jan Żaryn, dr Wojciech Muszyński, prof. Marek Chodkiewicz, prof. Mieczysław Ryba.

 

Dzień przed uroczystościami 75-lecia NSZ Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w imieniu całego Narodu polskiego przez aklamację przyjął uchwałę, w której stwierdził, że "Narodowe Siły Zbrojne dobrze przysłużyły się Ojczyźnie".

W dniu 15 września 2017 r. Sejm RP przyjął uchwałę w sprawie upamiętnienia 75. rocznicy powstania Narodowych Sił Zbrojnych.

 

Treść uchwały brzmi :

„Narodowe Siły Zbrojne. Liczyły od 80-100 tysięcy żołnierzy. Były po Armii Krajowej drugą co do wielkości ściśle wojskową formacją polskiego podziemia niepodległościowego. W 1944 r. w większości zostały scalone z Armią Krajową.

 

Żołnierze Narodowych Sił Zbrojnych walczyli o niepodległość Rzeczypospolitej zarówno z okupantem niemieckim, jak i sowieckim. Oddziały NSZ wsławiły się udziałem w wielu bitwach partyzanckich, walcząc samodzielnie lub wspólnie z oddziałami AK m.in. pod Ujściem, Michałowicami, Olesznem, Radoszycami, w dziesiątkach akcji uwalniania więźniów z aresztów śledczych Gestapo, a także w akcjach mających na celu obronę ludności cywilnej przed zbrodniczą i grabieżczą działalnością band rabunkowych.

9 września 2017 roku w Starym Grodkowie odbyły się uroczystości upamiętniające 71. rocznicę mordu dokonanego przez funkcjonariuszy UB i NKWD na żołnierzach Zgrupowania Partyzanckiego Narodowych Sił Zbrojnych VII Okręgu Śląskiego kpt. Henryka Flame „Bartka” .

 

Organizatorem wydarzenia był Związek Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Okręg Śląsk Cieszyński.

 

20 września 2017 roku przypada 75. rocznica powołania Narodowych Sił Zbrojnych – drugiej co do liczebności formacji wojskowej Polskiego Państwa Podziemnego. Narodowe Siły Zbrojne były formacją ochotniczą, niezależną finansowo, ideowo i politycznie od czynników zewnętrznych, o profilu wybitnie antyniemieckim i antykomunistycznym. NSZ został powołany przez największy ówczesny obóz społeczno-polityczny na ziemiach polskich – obóz narodowy.

 Narodowe Siły Zbrojne

Wyjątkowym wkładem Narodowych Sił Zbrojnych w walkę o odzyskanie przez Polskę niepodległości była działalność Wywiadu Zachód NSZ, Biura Fałszerstw przy Dowództwie NSZ oraz „myśl zachodnia” NSZ, w której postulowano uzyskanie bezpiecznej i naturalnej zachodniej granicy Polski na Odrze i Nysie Łużyckiej. Oddziały NSZ licznie wzięły udział w Akcji „Burza” i w powstaniu warszawskim, w czasie którego wyróżniły się wyszkoleniem i uzbrojeniem.