W dniu 18 października 2018 roku członek Prezydium Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych Łukasz Suchanowski wręczył odznaczenia Związku Żołnierzy NSZ dwóm weterankom podziemia narodowego z północnej Wielkopolski.

 

 

 

W dniu 12 października 2018 w ramach działań Sekcji Grup Rekonstrukcji Historycznych Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych w warszawskim garnizonie Pułku Reprezentacyjnym Wojska Polskiego odbyło się szkolenie.

 

Obejmowało ono zajęcia z musztry wojskowej, ceremoniału pocztów sztandarowych na uroczystości, ceremoniał pocztów w kościele podczas uroczystości patriotyczno-kościelnych oraz prowadzenie uroczystości zgodnie z ceremoniałem wojskowym. Szkolenie prowadzili podoficerowie z Pułku Reprezentacji WP.

Fałszywie oskarżono mnie w sprawie karnej o czyny, których nie popełniłem. Na podstawie kłamliwych zeznań i sfabrykowanych dowodów rozpętano kampanię medialną w celu dyskredytacji mojej osoby. Po 6 latach bojów sądowych zostałem ostatecznie uniewinniony.

 

Chcę podziękować za wsparcie mojej rodzinie, na którą zawsze mogę liczyć. Wielkie podziękowania należą się Pani mecenas Katarzynie Taramas-Mazurkiewicz, której profesjonalizm i zaangażowanie pomogły obronić prawdę przed fałszywymi oskarżeniami. Dziękuję wszystkim przyjaciołom i współpracownikom za to, że nie uwierzyli pomówieniom, zaufali bardziej faktom, niż słowom i nie dali się zmanipulować nagonce medialnej na moją osobę. Nie każdy był w stanie się przed nią obronić.

 

Niniejszy artykuł powstał w obronie przed pomówieniami mojej osoby, które zostały wytworzone, opublikowane i rozpowszechnione z inicjatywy osób wymienionych w niniejszym tekście. W celu zniszczenia mojej osoby oraz działalności społecznej i charytatywnej, jaką prowadzę, używano fragmentów zeznań z toczącej się sprawy sądowej, określonych przez Sąd w uzasadnieniu wyroku jako: „nierzetelne”, „niewiarygodne”, „sprzeczne”, „nielogiczne”, „kłamliwe”, „niezgodne z podstawowymi zasadami logicznego rozumowania”, „niezgodne z zasadami doświadczenia życiowego”, „zawierające rażące sprzeczności”, „nie zasługujące na wiarę”, „ewoluujące” oraz używano moich danych osobowych i wizerunku.

W dniu 6.10.2018 r. w Warszawie odbyło się Walne Zebranie Delegatów Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych. Delegaci z całej Polski wybrali nowe władze na kolejną 3-letnią kadencję.

 

W Walnym Zebraniu Delegatów ZŻNSZ wzięło udział kilkunastu weteranów Polskiego Państwa Podziemnego, którzy walczyli z oboma okupantami o niepodległość Polski w formacjach podziemia narodowego: Narodowej Organizacji Wojskowej, Związku Jaszczurczym, Narodowych Siłach Zbrojnych i Narodowym Zjednoczeniu Wojskowym.

 

Do nowych władz Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych zostali wybrani:

 

Serdecznie zapraszamy na uroczystości 76-tej rocznicy powstania Narodowych Sił Zbrojnych, które odbędą się 22 września w Katedrze Polowej Wojska Polskiego w Warszawie.


Organizatorem uroczystości jest Okręg Mazowiecki Związku Żołnierzy NSZ.

 

Plan uroczystości:

15:00 - spotkanie z Kombatantami

18:00 - Msza św. w intencji NSZ

Serdecznie zapraszamy do udziału w uroczystościach 76-tej rocznicy powstania Narodowych Sił Zbrojnych, które odbędą się 22 września 2018 r. w Elblągu, ul. Rynek Starego Miasta 25 o godz. 15:00.

 

Uroczystości współorganizuje Okręg Pomorski Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych. Patronat Honorowy nad wydarzeniem objął Związek Żołnierzy narodowych Sił Zbrojnych.

 

 

W programie:

- Wykład dra Tomasza Greniucha

- Pokaz filmu "Lawina"

- Wykład Tadeusza Płużańskiego

W 100-lecie odzyskania przez Polskę Niepodległości, VIII Rocznicę zawiązania działalności Stowarzyszenia Małopolscy Patrioci oraz rocznicę pomnika postawionego w Bystrej Podhalańskiej ku czci żołnierzy walczących o niepodległość naszej Ojczyzny mamy zaszczyt zaprosić na II cykl wydarzenia "Bohaterską Drogą do Nieba".

 


Uroczystość odbędzie się 16 września w Bystrej Podhalańskiej. Wydarzenie rozpocznie uroczysta Msza Święta o godzinie 11:00 w intencji Ojczyzny oraz Stowarzyszenia Małopolscy Patrioci. Następnie odbędzie się poświęcenie oraz odsłonięcie kolejnych elementów pomnika.

 

W roku 2018 Polska świętuje 100. rocznicę odzyskania państwowości. Dla sympatyków idei Narodowych Sił Zbrojnych rocznica ta ma swój dodatkowy, szczególny wymiar. Rok 2018 wyznacza bowiem także 100-lecie koncepcji granicy na Odrze i Nysie Łużyckiej jako zachodniej granicy państwa polskiego.

 

To właśnie w 1918 r. wydany został wizjonerski manifest „Zachodnia granica Polski”, w którym po raz pierwszy zdefiniowano historyczną konieczność powrotu niepodległej Polski na ziemie piastowskie po linię Odry-Nysy.

 

Adam Pawłowski znany był w warszawskim środowisku muzycznym jako lider i basista licznych zespołów i projektów muzycznych, w szczególności zespołów Interzone i The Poisoned Hearts. Przygodę z muzyką rozpoczął jako nastolatek w latach 90. XX w.

 

Poznaliśmy Adama w 2000 r. jako sympatyka idei NSZ, który wkrótce stał się także wolontariuszem i przyjacielem Związku Żołnierzy NSZ oraz Klubu Przyjaciół „Szańca”. Adam był wówczas częstym gościem u mentora tego środowiska Gustawa Potworowskiego (1915-2002) oraz pomagał redakcji „Szańca Chrobrego”. W jednym z numerów tego czasopisma ukazał się artykuł Adama o filozofii życia, inspirowanej książkami Jana Stachniuka.

 

W dniu 16. czerwca 2018 r. odbył się III Rajd Pamięci „Zęba” cc. mjr Leonarda Zub-Zdanowicza.

Organizatorami Rajdu byli: Gmina Gościeradów, Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie, Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół” w Lublinie, Grupa Rekonstrukcji Historycznej im. 1 Pułku Legii Nadwiślańskiej Ziemi Lubelskiej NSZ oraz Okręg Lubelski Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych. Z okazji 100. rocznicy odzyskania Niepodległości wydarzenie uzyskało Patronat Narodowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dr. Andrzeja Dudy, ponadto patronat honorowy objęli Minister Obrony Narodowej – Mariusz Błaszczak, Wojewoda Lubelski dr hab. Przemysław Czarnek.